Môi trường của chúng ta

Essence có trách nhiệm.

Essence tính bền vững

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với trái đất này. Tái chế, hạn chế rác thải và phát triển các sản phẩm bền vững là những đề tài gần gũi và cũng là mục tiêu quan trọng của chúng tôi. Mặc cho những thành công đã gặt được trong lĩnh vực này, chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trên con đường hướng tới một tương lai bền vững. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm của công ty.

Giảm thiểu rác

Càng ít rác thải, càng tốt cho môi trường. Chúng tôi luôn tìm kiếm những phương pháp sử dụng nguyên liệu thô hiệu quả hơn và hạn chế chất thải trong quá trình sản xuất.

Essence Tính bền vững Giảm rác thải

Nguyên liệu thô

Những nguyên liệu này đến từ đâu?

Nguồn gốc của nguyên liệu thô và vật liệu bao bì cùng với ảnh hưởng của chúng đến trái đất này, sức khỏe người dùng và xã hội rất quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi luôn tìm kiếm các nguồn cung ứng giấy hoặc dầu cọ từ các nguồn quản lý bền vững. Chúng tôi là thành viên của các tổ chức như Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) và Responsible Mica Initiative (RMI).

Essence Tính bền vững - Nguyên liệu thô

Lời cam kết của chúng tôi

Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng chặng đường vẫn còn rất dài! Chúng ta sẽ giữ vững cam kết đó, hứa!

Essence tính bền vững - Lời cam kết của chúng tôi

Plastics For Change

Chúng tôi tự hào hỗ trợ cho tổ chức Plastics For Change cùng với thương hiệu chị em của mình: CATRICE. Với sự hỗ trợ của chúng tôi, thêm hai trung tâm thu gom rác thải nhựa đã được xây dựng ở Ấn Độ từ đầu năm 2020.

Essence Tính bền vững- Plastics For Change