Dấu ấn

cosnova GmbH 
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach / TS, Đức

Số điện thoại: +49 (0) 6196 / 76156-0 
Fax: +49 (0) 6196 / 76156-1199 
Email: info@cosnova.com
www.cosnova.com

Tổng quản lý: 
Mathias Delor 
Javier González 
Gesine Hild 
Dennis Martin
Thorsten Muehl
Christina Oster-Daum 
Hilko Prahl 
Stefan Weinmiller
Yvonne Wutzler

Tòa án địa phương / Đăng ký thương mại: 
Frankfurt / Main 
HRB 54730

Số đăng ký thuế VAT: 
DE 813324233

Chịu trách nhiệm về nội dung theo điều 18 khoản 2 MStV (Medienstaatsvertrag \[State Media Treaty]): 
Mathias Delor, Javier González, Gesine Hild, Dennis Martin, Thorsten Muehl, Christina Oster-Daum, Hilko Prahl, Stefan Weinmiller, Yvonne Wutzler  
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach / Ts. Đức

Mặc dù đã kiểm soát nội dung cẩn thận, cosnova không chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết bên ngoài. Người điều hành của các trang liên kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của họ. Nội dung của website này đã được biên soạn và xem xét cẩn thận.

Mặc dù đã kiểm tra nội dung, cosnova không chịu trách nhiệm pháp lý về bản chất hoặc tính chính xác của thông tin trên trang web này - dù là rõ ràng hay ngụ ý.

Giải quyết tranh chấp

Thủ tục khiếu nại trực tuyến nhằm giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng (DR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Chúng tôi không tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp trước Ủy ban Giải quyết tranh chấp Người tiêu dùng.