Sáng kiến xã hội

Chúng tôi tin tưởng ở bạn.

Sáng kiến xã hội của Essence

Chúng ta tin vào cô gái ở mỗi chúng ta.

Chúng tôi quan tâm đến trái đất này và đặc biệt là những người sống ở đây. Chúng tôi tin tưởng mọi người, vào những gì họ làm được. Từ ngày đầu thành lập, chúng tôi cam kết giúp đỡ phụ nữ và trẻ em gái thông qua các khoản quyên góp và tài trợ. Chúng tôi làm việc với các tổ chức từ thiện, từ quy mô nhỏ, khu vực đến các cứu trợ toàn cầu.

Sáng kiến xã hội Cô Gái của Essence

Một số tổ chức chúng tôi hỗ trợ:

  • Die Kinderklinikkonzerte e.V.
  • Die Chancenstiftung
  • Kinderdörfer in Litauen e.V.
  • Plastics for Change
  • The EcoBeautyScore Consortium (EBS)
Sáng kiến Xã hội Hỗ trợ của Essence