Bảo vệ dữ liệu

Chính sách Bảo mật

Cosnova GmbH (sẽ xưng là “chúng tôi” ở văn bản bên dưới) cảm kích sự quan tâm của Quý khách đến với công ty và các sản phẩm của chúng tôi. Điều quan trọng đối với chúng tôi là Quý khách cảm thấy an toàn khi truy cập vào các trang web do chúng tôi điều hành, cũng như về mặt bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Chính sách Bảo mật này thông báo cho Quý khách về bản chất, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân khi Quý khách sử dụng trang web của chúng tôi và bất kỳ trang phụ nào. Nếu Quý khách muốn sử dụng một số dịch vụ nhất định trên trang web, ví dụ: đánh giá sản phẩm của chúng tôi hoặc danh sách mong muốn, dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin có thể nhận diện Quý khách, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và hành vi của người dùng.

Chính sách Bảo mật này cũng chứa thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến các trang mạng xã hội của chúng tôi.

Để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Quý khách, Quý khách có thể điều hướng trực tiếp đến các chủ đề có liên quan thông qua các liên kết sau. Quý khách cũng có thể đọc, lưu và in Chính sách Bảo mật này dưới dạng một tài liệu hoàn chỉnh.

1. Thông tin về bộ kiểm soát, nhân viên bảo vệ dữ liệu

(a) Kiểm soát

Bên kiểm soát được xác định bởi Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (General Data Protection Regulation – GDPR) và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các Quốc gia Thành viên EU cũng như các bộ luật bảo vệ dữ liệu khác là:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Đức
Số điện thoại: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Quý khách có thể tìm thêm thông tin về chúng tôi trong phần dấu ấn.

(b) Cán bộ bảo vệ dữ liệu bên kiểm soát là:

Moritz Görmann
CTM COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Số điện thoại: 00496151394272
Fax: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập trang web của chúng tôi

Khi Quý khách chỉ sử dụng trang web cho mục đích thông tin (tức là Quý khách không gửi cho chúng tôi thông tin theo bất kỳ cách nào khác), chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân mà trình duyệt của Quý khách gửi đến máy chủ của chúng tôi. Các dữ liệu cần thiết về mặt kỹ thuật sau đây sẽ được thu thập nhằm hiển thị trên trang web của chúng tôi ở phiên bản và ngôn ngữ phù hợp với Quý khách, để đảm bảo tính ổn định và bảo mật, và để tạo các báo cáo chung về việc sử dụng trang web của chúng tôi (dựa vào cơ sở pháp lý Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR):

 • Địa chỉ IP

 • Ngày và giờ của yêu cầu

 • Nội dung của yêu cầu (trang cụ thể)

 • Trang web bắt nguồn yêu cầu

 • Trình duyệt

 • Hệ điều hành

Dữ liệu trên sẽ được xóa ngay khi không còn cần thiết cho các mục đích trên và không quá 30 ngày kể từ ngày chúng tôi thu thập dữ liệu.

Nếu Quý khách cung cấp cho chúng tôi thêm dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như trong trường hợp đăng ký, biểu mẫu liên hệ, khảo sát, cuộc thi hoặc để thực hiện hợp đồng, chúng tôi sẽ sử dụng những dữ liệu này cho các mục đích được chỉ định, cho mục đích quản trị khách hàng và, nếu cần, cho mục đích xử lý và lập hóa đơn cho bất kỳ giao dịch kinh doanh nào, trong mỗi trường hợp trong phạm vi cần thiết cho mục đích đã nêu.

Nếu Quý khách sử dụng thiết bị kiểm tra kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi xác định vị trí gần nhất của Quý khách (với độ xê dịch khoảng 50km) với một địa chỉ IP ẩn danh bằng cách rút ngắn địa chỉ đó và nếu Quý khách quét mã QR, chúng tôi sẽ xác định điểm bán hàng của chúng tôi mà Quý khách đang ở gần đó. Dữ liệu này chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê và không được kết hợp với các dữ liệu khác.

Nếu Quý khách liên hệ với chúng tôi qua email (ví dụ: tại địa chỉ được liệt kê ở trên) hoặc bằng các phương tiện khác (ví dụ: Messenger), dữ liệu cá nhân được truyền cùng tin nhắn email của Quý khách sẽ được lưu trữ. Dữ liệu này sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba. Dữ liệu sẽ được xử lý riêng và dành cho mục đích trò chuyện.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu được truyền trong quá trình gửi tin nhắn dựa vào Điều 6 khoản 1 trang 1 điều 1 điểm b và điểm f của GDPR. Dữ liệu này chỉ được sử dụng để xử lý yêu cầu liên hệ; điều này cũng bao gồm lợi ích cần thiết hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu theo Điều 6 khoản trang 1 điểm f khoản 1 của GDPR. Dữ liệu sẽ lập tức bị xóa khi không còn cần thiết cho mục đích mà dữ liệu được thu thập, trong trường hợp này là cuộc trò chuyện tương ứng với người dùng đã kết thúc. Cuộc trò chuyện sẽ kết thúc khi vấn đề được đề cập đã được làm rõ một cách thuyết phục.

3. Cookie và các công nghệ tương tự

Ngoài dữ liệu được đề cập ở trên, khi Quý khách sử dụng trang web của chúng tôi, cookies được lưu trữ trên máy tính của Quý khách và các công nghệ tương tự sẽ được sử dụng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách thông qua trình duyệt Quý khách đang sử dụng và cung cấp cho tổ chức thiết lập Cookie (trong trường hợp này là chúng tôi) một số thông tin nhất định. Cookie không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc truyền virus đến máy tính của bạn. Chúng được sử dụng với mục đích làm cho trang web thân thiện và hiệu quả hơn với người dùng.

Phần lớn Cookie chỉ được thiết lập với sự đồng ý của Quý khách (Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm a của GDPR). Đối với các cookie khác, quyền lợi chính đáng của chúng tôi là cơ sở pháp lý (Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR). Cookie của chúng tôi thông báo cho Quý khách cookie nào thuộc danh mục nào.

(a) Tổng quát

Phạm vi và chức năng của các cookie được sử dụng ở trang web này sẽ được giải thích bên dưới:

 • Cookie tạm thời. Cookie tạm thời sẽ tự động bị xóa khi Quý khách đóng trình duyệt. Đặc biệt, những cookie này bao gồm Cookie phiên. Chúng lưu trữ cái được gọi là ID phiên, cho phép các yêu cầu khác nhau từ trình duyệt của Quý khách được phân bổ cho phiên tương ứng. Bằng cách này, máy tính của Quý khách sẽ tự động được nhận dạng vào lần tiếp theo Quý khách truy cập trang web của chúng tôi. Cookie phiên chạy sẽ bị xóa khi Quý khách đăng xuất hoặc đóng trình duyệt của mình. Ví dụ: loại cookie này có thể được sử dụng để lưu trữ các sản phẩm trong giỏ hàng ở cửa hàng trực tuyến hoặc trạng thái đăng nhập của bạn.

 • Cookie cố định. Cookie cố định sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định, có thể thay đổi tùy thuộc vào cookie. Quý khách có thể xóa cookie thông qua cài đặt bảo mật của trình duyệt bất cứ lúc nào.

(b) Cài đặt trình duyệt

Quý khách có thể cài đặt hệ thống trình duyệt của mình theo ý thích của Quý khách và, ví dụ, từ chối chấp nhận cookie của bên thứ ba hoặc tất cả cookie. Cookie đã lưu trữ có thể bị xóa trong hệ thống cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng điều này có thể ngăn Quý khách sử dụng tất cả các chức năng của trang web này.

(c) Danh sách cookie

 Danh sách cookie  và các công nghệ tương đương được dùng sẽ được tìm thấy ở cuối Chính sách Bảo mật này.

(d) Thu hồi cookie

Trong liên kết sau đây Cài đặt Cookie, bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với các cookie được đặt cho tương lai.

4. Tổng quát về chia sẻ dữ liệu cá nhân

(a) Chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ

Đối với một số hoạt động xử lý dữ liệu nhất định, đôi khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ khác, những nhà cung cấp này bị ràng buộc với các hướng dẫn của chúng tôi và sẽ xử lý dữ liệu thay cho chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi (xử lý theo hợp đồng).

(b) Tiết lộ thông tin cho các cơ quan công quyền, các bên bị tổn thất và nhằm truy tố pháp lý

Nếu được yêu cầu để làm rõ việc sử dụng trang web của chúng tôi một cách bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc để truy tố pháp lý, dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển đến cơ quan truy tố và, nếu có, cho các bên thứ ba bị tổn thất. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra nếu có dấu hiệu của hành vi bất hợp pháp hoặc gian lận.

Việc tiết lộ thông tin cũng có thể diễn ra nếu điều này nhằm thực thi các điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận khác. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp thông tin cho một số cơ quan công quyền nhất định theo yêu cầu. Đó là những cơ quan truy tố hình sự, cơ quan truy cứu hành vi vi phạm hành chính phải nộp phạt và cơ quan thuế.

Cơ sở pháp lý cho việc này là Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm b; Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm c; Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm d; Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm d; Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR.

(c) Tiết lộ thông tin trong bối cảnh giao dịch của công ty

Trong quá trình mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cơ cấu công ty có thể thay đổi do những thay đổi về hình thức pháp lý, hoặc do việc thành lập, mua hoặc bán các công ty con, các bộ phận của công ty hoặc các thành phần. Trong những trường hợp giao dịch này, thông tin khách hàng có thể được chia sẻ với người thụ đắc hoặc người kế nhiệm hợp pháp, cùng với một phần kinh doanh sẽ được chuyển nhượng.

Khi dữ liệu cá nhân được tiết lộ trong phạm vi được mô tả trên, chúng tôi đảm bảo rằng việc này được thực hiện theo Chính sách Bảo mật và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

(d) Tiết lộ thông tin cho người nhận bên ngoài EU

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (“các quốc gia thứ ba”). Mọi tiết lộ dữ liệu cho người nhận ở nước thứ ba chỉ diễn ra theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Trong trường hợp Ủy ban Châu Âu chưa xác định được mức độ bảo vệ thích hợp tồn tại ở quốc gia thứ ba, chúng tôi sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo rằng dữ liệu của Quý khách được bảo vệ đầy đủ. Điều này có thể được thực hiện cụ thể bằng cách ký kết các thỏa thuận xử lý dữ liệu có các điều khoản bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn của Châu Âu và cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp theo quyết định của Ủy ban Châu Âu (có sẵn tại: Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)) Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết, chẳng hạn như văn bản của Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU.

(e) Quản lý sự đồng ý

Chúng tôi đã tích hợp công cụ quản lý sự đồng ý “consentmanager” (www.consentmanager.net) của Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sweden, info@consentmanager.net) trên trang web của chúng tôi để yêu cầu chấp thuận cho việc xử lý dữ liệu, sử dụng cookie hoặc các chức năng tương đương. Với sự trợ giúp của “consentmanager”, Quý khách có tùy chọn cung cấp hoặc từ chối sự đồng ý của mình đối với các chức năng nhất định trên trang web của chúng tôi, ví dụ: nhằm mục đích tích hợp các yếu tố bên ngoài, phân tích thống kê, đo lường phạm vi và quảng cáo được cá nhân hóa. Với sự giúp đỡ của “consentmanager”, Quý khách có thể cung cấp hoặc từ chối sự đồng ý của Quý khách cho tất cả các chức năng, hoặc cung cấp sự đồng ý của Quý khách cho các mục đích cá nhân hoặc các chức năng cá nhân. Quý khách cũng có thể thay đổi các cài đặt đã thực hiện hồi tố. Mục đích của việc tích hợp “consentmanager” là cho phép người dùng trang web của chúng tôi quyết định những điều được đề cập ở trên và, trong bối cảnh tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, nhằm cung cấp khả năng thay đổi những cài đặt đã thực hiện. Trong quá trình sử dụng “consentmanager”, dữ liệu cá nhân được xử lý cũng như thông tin về các thiết bị được sử dụng, chẳng hạn như địa chỉ IP.

Cơ sở pháp lý để xử lý là Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm c kết hợp với Điều 6 khoản 3 trang 1 điểm a kết hợp với Điều 7 khoản 1 của GDPR.

(f) Qualtrics

Trên trang web của mình, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Hoa Kỳ để tiến hành khảo sát sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và thương hiệu. Chúng tôi tiến hành khảo sát độ hài lòng để liên tục phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình. Khi quý vị tham gia vào cuộc khảo sát nhằm đo sự hài lòng, được gọi là “ghi chép dữ liệu” (ngày và dấu thời gian/thông tin về trình duyệt của quý vị và cài đặt trình duyệt/thông tin về thiết bị/dữ liệu sử dụng của quý vị) được xử lý. Việc tham gia khảo sát về độ hài lòng là tự nguyện. Nếu Quý khách không muốn tham gia khảo sát về sự hài lòng, Quý khách chỉ cần đóng pop-up của cuộc khảo sát. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sự đồng ý của bạn, Điều 6 khoản 1 của GDPR.

Để biết thêm về Qualtrics LLC và cách Qualtrics xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng truy cập https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Social plug-ins, tích hợp nội dung của bên thứ ba

(a) Tổng quát

Trang web của chúng tôi cũng có thể chứa các đề nghị từ bên thứ ba. Nếu Quý khách nhấn vào các đề nghị đó, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu đến nhà cung cấp tương ứng trong phạm vi cần thiết (ví dụ: thông tin Quý khách tìm thấy về đề nghị đó trên trang web của chúng tôi và, nếu có, thông tin bổ sung mà Quý khách đã cung cấp cho mục đích này trên trang web của chúng tôi).

(b) Social Plug-Ins

Khi chúng tôi sử dụng “social plug-ins” từ các mạng xã hội như Meta Platforms Ireland Limited hoặc Twitter trên trang web của chúng tôi, chúng tôi tích hợp chúng như sau:

Khi Quý khách truy cập trang web của chúng tôi, các social plug-ins sẽ bị vô hiệu hóa, có nghĩa là không có dữ liệu nào bị truyền đến nhà điều hành các mạng này. Nếu Quý khách muốn sử dụng một trong các trang mạng, hãy nhấp vào social plug-in tương ứng để thiết lập kết nối trực tiếp với máy chủ của mạng tương ứng.

Nếu Quý khách có tài khoản của trang mạng và đăng nhập khi Quý khách bật social plug-in, mạng có thể liên kết lượt truy cập của Quý khách vào trang web của chúng tôi với tài khoản người dùng của Quý khách. Nếu Quý khách muốn ngăn chặn điều này, vui lòng đăng xuất khỏi trang mạng trước khi bật social plug-in

Khi Quý khách bật một social plug-in, mạng sẽ trực tiếp chuyển nội dung có sẵn đến trình duyệt của bạn, kết hợp nó vào trang web của chúng tôi. Trong tình huống này, việc chuyển dữ liệu được khởi tạo và bị kiểm soát bởi các trang mạng xã hội tương ứng. Kết nối với mạng xã hội, việc truyền dữ liệu giữa trang mạng, hệ thống và các tương tác của Quý khách trên nền tảng này chỉ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của trang mạng được đề cập.

Khi Quý khách nhấp vào liên kết đến một đề nghị hoặc bật một social plug-in, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến các nhà cung cấp ở các quốc gia không thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu và theo quan điểm của Liên minh Châu Âu (“EU”), không đảm bảo một “mức độ bảo vệ thích hợp” đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về xử lý dữ liệu cá nhân. Vui lòng ghi nhớ điều này trước khi nhấp vào liên kết hoặc bật social plug-in vì dữ liệu của Quý khách sẽ bắt đầu chuyển đi.

Social plug-in vẫn được bật cho đến khi Quý khách vô hiệu hóa hoặc xóa cookie của mình.

(c) Các Video của YouTube

Chúng tôi đã tích hợp các video của YouTube vào đề xuất trực tuyến của mình trên cơ sở lợi ích hợp pháp (tức là quan tâm đến việc tối ưu hóa đề xuất trực tuyến của nhau dựa vào của Điều 6 khoản 1 điểm f của GDPR), được lưu trữ trên http://www.youtube.com và có thể được phát trực tiếp từ trang web của chúng tôi. Tất cả đều được bao gồm trong “chế độ bảo vệ dữ liệu mở rộng”, có nghĩa là không có dữ liệu nào về Quý khách với tư cách là người dùng được chuyển sang YouTube trừ khi Quý khách phát video. Dữ liệu được chỉ định trong đoạn sau sẽ chỉ được truyền khi Quý khách phát video. Chúng tôi không có tác động đến việc chuyển dữ liệu này.

Khi Quý khách truy cập trang web, YouTube sẽ nhận địa chỉ IP của Quý khách và thông tin mà Quý khách đã truy cập vào trang phụ có liên quan của trang web của chúng tôi. Điều này xảy ra bất kể Quý khách có đăng nhập vào tài khoản người dùng ở YouTube hay không hoặc liệu tài khoản người dùng đó có tồn tại hay không. Nếu Quý khách đăng nhập vào Google, dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được tương quan trực tiếp với tài khoản của Quý khách. Nếu Quý khách không muốn thiết lập mối liên hệ với tài khoản YouTube của mình, Quý khách phải đăng xuất trước khi kích hoạt nút này. YouTube lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách dưới dạng hồ sơ người dùng và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và/hoặc thiết kế theo định hướng nhu cầu của trang web. Việc phân tích như vậy được thực hiện một cách cụ thể (ngay cả khi người dùng không đăng nhập), để cung cấp quảng cáo theo định hướng nhu cầu và thông báo cho người dùng khác về các hoạt động của Quý khách trên trang web của chúng tôi. Quý khách có quyền phản đối việc tạo các hồ sơ người dùng và phải liên hệ với YouTube để thực hiện quyền này.

Thông tin chi tiết về mục đích và phạm vi thu thập dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của YouTube có thể được tìm thấy trong Chính sách Bảo mật. Tại đây, Quý khách cũng có thể tìm thêm thông tin về các quyền và tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của mình: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

Trên các trang web của mình, chúng tôi sử dụng đề xuất của Google Maps trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi (tức là quan tâm đến việc tối ưu hóa đề xuất trực tuyến của chúng tôi như được đề cập trong Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR). Điều này cho phép chúng tôi hiển thị các bản đồ tương tác trực tiếp trên trang web và cho phép Quý khách sử dụng chức năng bản đồ một cách thuận tiện, ví dụ: khi sử dụng chức năng tìm cửa hàng của chúng tôi.

Khi Quý khách truy cập trang web, Google sẽ nhận được địa chỉ IP của Quý khách và thông tin mà Quý khách đã truy cập ở trang phụ có liên quan của trang web của chúng tôi. Điều này xảy ra bất luận khi Quý khách đã đăng nhập vào tài khoản Google hay không. Nếu Quý khách đăng nhập vào Google, dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của Quý khách. Nếu Quý khách không muốn thiết lập mối liên hệ với hồ sơ Google của mình, Quý khách phải đăng xuất trước khi kích hoạt nút. Google lưu trữ dữ liệu của Quý khách dưới dạng hồ sơ người dùng và sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo, nghiên cứu thị trường và/hoặc thiết kế theo định hướng nhu cầu của trang web. Việc phân tích như vậy được thực hiện một cách cụ thể (ngay cả khi người dùng không đăng nhập), để cung cấp quảng cáo theo định hướng nhu cầu và thông báo cho người dùng khác về các hoạt động của Quý khách trên trang web của chúng tôi. Quý khách có quyền phản đối việc tạo hồ sơ người dùng và phải liên hệ với Google để thực hiện quyền này.

Thông tin chi tiết về mục đích, phạm vi thu thập dữ liệu và việc xử lý dữ liệu của nhà cung cấp plug-in có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật của nhà cung cấp. Tại đây, bạn cũng có thể tìm thêm thông tin về các quyền và tùy chọn cài đặt của mình để bảo vệ quyền riêng tư của bạn: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(e) Sử dụng Google reCAPTCHA

Trên trang web này, chúng tôi cũng sử dụng chức năng reCAPTCHA của Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google”). Tính năng này được thiết kế để bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi các cuộc tấn công dựa trên công nghệ tiên tiến, trường hợp cụ thể là để phân biệt một mục nhập được thực hiện bởi một thể nhân hay là gian lận bằng máy móc và quá trình xử lý tự động. Dịch vụ bao gồm xử lý yêu cầu web, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của Quý khách và một hoặc nhiều cookie có thể xác định trình duyệt của Quý khách. Việc xử lý được thực hiện dựa theo Điều 6 khoản 1 điểm f của GDPR trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xác định trách nhiệm cá nhân trên Internet, tránh lạm dụng và thư rác và bảo vệ trang web của chúng tôi chống lại các cuộc tấn công. Là một phần của việc sử dụng Google reCAPTCHA, dữ liệu cá nhân cũng có thể được chuyển đến các máy chủ của Google LLC. tại Hoa Kỳ và các công ty khác của Google Group trên toàn thế giới.

Thông tin chi tiết về Google reCAPTCHA và chính sách bảo mật của Google có thể được tìm thấy tại:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Quý khách có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của Google theo địa chỉ email:  data-access-requests@google.com.

(f) Các social plug-ins của Meta Platforms Ireland Limited và Google Ireland Limited

Các trang web của chúng tôi có thể sử dụng các social plug-ins từ Meta Platforms Ireland Limited (Ireland).

Khi Quý khách truy cập một trang có chứa một plug-in như vậy và nó được kích hoạt, trình duyệt của Quý khách kết nối với nhà cung cấp plug-in đó và nội dung được tải từ các trang này. Do đó, việc Quý khách truy cập trang web này có thể được theo dõi bởi Meta Platforms Ireland Limited và Google Ireland Limited, ngay cả khi Quý khách không chủ động sử dụng tính năng social plug-in. Nếu Quý khách có tài khoản Facebook hoặc Google, Quý khách có thể sử dụng một social plug-in để chia sẻ thông tin với bạn bè của mình. Chúng tôi không tác động đến nội dung của các plug-ins và việc truyền thông tin.

Meta Platforms Ireland Limited cung cấp thông tin chi tiết về phạm vi, bản chất, mục đích và việc xử lý dữ liệu của Quý khách tại https://www.facebook.com/about/privacy. Tại đây, Quý khách cũng có thể tìm thêm thông tin về các quyền và tùy chọn cài đặt để bảo vệ quyền riêng tư của mình: .

(g) Instagram

Trang web này cũng tích hợp các plug-in từ mạng xã hội Instagram (“Instagram”). Instagram là một dịch vụ được cung cấp bởi Meta Platforms Ireland Limited (Ireland). Quý khách có thể nhận ra Instagram plug-in bằng “nút Instagram” trên trang của chúng tôi. Nếu Quý khách nhấp vào “Nút Instagram” trong khi đăng nhập vào tài khoản Instagram của mình, Quý khách có thể liên kết nội dung trên các trang của chúng tôi với tài khoản Instagram của Quý khách. Điều này cho phép Instagram liên kết sự truy cập của Quý khách tới các trang của chúng tôi bằng tài khoản của Quý khách. Xin lưu ý rằng chúng tôi không biết gì về nội dung của dữ liệu được truyền hoặc việc sử dụng chúng bởi Instagram. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(h) Commerce Connector

Nội dung từ Commerce Connector GmbH có thể được tích hợp vào đề xuất trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi làm vậy dựa trên cơ sở Điều 6 khoản 1 khoản 1 điểm f của GDPR, cụ thể là trên cơ sở lợi ích của chúng tôi trong việc làm cho trang web của chúng tôi trở nên hấp dẫn hơn bằng cách tích hợp nội dung của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Đánh giá dữ liệu sử dụng (“theo dõi”) và thông tin liên quan đến việc sử dụng [“nhắm chọn (lại)“]

(a) Tổng quát

Chúng tôi muốn điều chỉnh nội dung trang web theo sở thích của Quý khách một cách chặt chẽ nhất để cải thiện dịch vụ của chúng tôi dành cho Quý khách. Chúng tôi sử dụng cái gọi là công nghệ theo dõi để xác định các tùy chọn sử dụng và đặc biệt là các khu vực phổ biến của trang web.

Bên cạnh đó, các công nghệ (tái) nhắm mục tiêu cũng được sử dụng để có thể điều chỉnh tiếp thị trực tuyến một cách cụ thể hơn, nhằm phù hợp với sở thích sử dụng của Quý khách (ví dụ: quảng cáo biểu ngữ). Khi Quý khách truy cập các trang web hợp tác với các nhà cung cấp của công nghệ (tái) nhắm mục tiêu, những công nghệ này được đọc và sử dụng để cung cấp cho Quý khách thông tin liên quan đến sở thích nhất có thể.

Khi các công nghệ trên được sử dụng, cookie trên trang web của chúng tôi và [trong trường hợp nhắm chọn (lại)] trên các trang web của bên thứ ba ghi lại sự quan tâm của Quý khách đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này liên quan đến việc sử dụng các mã định danh ngẫu nhiên (được gọi là ID cookie) và các công nghệ tương tự mà chúng tôi không kết nối với tên, địa chỉ hoặc thông tin tương tự của Quý khách ngay cả khi chúng tôi biết thông tin này (ví dụ: từ mối quan hệ hợp đồng đang có), trừ khi Quý khách đã đồng ý với điều này.

(b) Google Analytics (phiên bản cơ bản)

Với mục đích thiết kế trang web phù hợp với các yêu cầu và liên tục tối ưu hóa trang web dựa trên Điều 6, khoản 1 trang 1 điều f của GDPR, chúng tôi sử dụng phiên bản cơ bản của Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Ireland Limited. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie (tập tin văn bản) được lưu trữ trên máy tính của Quý khách và cho phép chúng tôi phân tích việc Quý khách sử dụng trang web. Google sẽ sử dụng thông tin này thay mặt chúng tôi nhằm đánh giá việc Quý khách sử dụng trang web và biên soạn các báo cáo về hoạt động của trang web. Google xử lý dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng “phiên bản cơ bản” của Google Analytics dựa trên các hướng dẫn và mục đích của chúng tôi. Trong phạm vi dữ liệu được thu thập qua Google Analytics nhằm sử dụng cho các công nghệ quảng cáo của Google (ví dụ: Google Remarketing) và trong trường hợp này cũng được Google xử lý cho mục đích riêng của họ và/hoặc mục đích của bên thứ ba, việc xử lý đó sẽ chỉ diễn ra nếu Quý khách đã đồng ý với việc sử dụng công nghệ quảng cáo đó trên trang web.

Trang web này sử dụng Google Analytics với phần mở rộng “_anonymizeIp()”. Điều này cho phép các địa chỉ IP được xử lý tiếp dưới dạng rút gọn, nhờ đó loại trừ khả năng các địa chỉ rút gọn có thể nhận dạng cá nhân. Quý khách có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu Quý khách làm như vậy, Quý khách có thể không sử dụng được đầy đủ tính năng của trang web này. Quý khách cũng có thể ngăn Google thu thập dữ liệu bởi cookie, liên quan đến việc Quý khách sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của Quý khách) và việc Google xử lý dữ liệu này, bằng cách tải xuống và cài đặt browser plug-in có sẵn theo liên kết sau: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Đối với các trường hợp ngoại lệ trong đó dữ liệu cá nhân được chuyển đến Hoa Kỳ, Google Ireland Limited đã đồng ý với các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn với Google. Cơ sở pháp lý để sử dụng Google Analytics là Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR.

(c) Google Marketing

Chúng tôi chỉ sử dụng các sản phẩm Google Marketing (ví dụ: tìm kiếm quảng cáo và hiển thị & Video 360) với sự đồng thuận của Quý khách, Quý khách có thể thể hiện bằng cách nhấp vào nút “Đồng ý” ở Cookie Pop-Up của trang web. Chúng tôi lưu trữ sự đồng thuận này ở cookie trên thiết bị của Quý khách để Quý khách không bị hỏi về sự đồng ý mỗi khi Quý khách truy cập trang web của chúng tôi và chúng tôi cũng lưu trữ nó trên các máy chủ của chúng tôi, cùng với địa chỉ IP và thời gian, vì lý do pháp lý; chúng tôi sẽ xóa thông tin này hoặc hạn chế xử lý chúng nếu Quý khách rút lại sự đồng thuận của mình. Google sử dụng dữ liệu cá nhân để cá nhân hóa quảng cáo và cookie có thể được sử dụng cho cả quảng cáo được cá nhân và không cá nhân hóa. Quý khách có thể tìm thêm thông tin tại https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Trang web này sử dụng các công nghệ của ContentSquare S.A.S. để thu thập dữ liệu tương tác của khách truy cập trang web dưới dạng giả danh cho mục đích tiếp thị và tối ưu hóa tính thân thiện của trang web với người dùng bằng cách sử dụng cookie. Thông tin được tạo bởi cookie về việc Quý khách sử dụng trang web thường được chuyển đến máy chủ ContentSquare và được lưu trữ ở đó. Địa chỉ IP được truyền qua trình duyệt của Quý khách không được hợp nhất với dữ liệu khác của ContentSquare. ContentSquare đảm bảo rút ngắn địa chỉ IP của bạn.

Quý khách có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie bằng cách điều chỉnh phần mềm trình duyệt của mình một cách phù hợp; tuy nhiên, trong trường hợp này, Quý khách có thể không sử dụng được tất cả các tính năng dịch vụ của chúng tôi ở mức độ đầy đủ.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream Trong trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng “Tealium Audience Stream”, một dịch vụ do Tealium Inc. cung cấp, có văn phòng đăng ký tại Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Vương quốc Anh (Tealium); dịch vụ này xử lý dữ liệu từ các hồ sơ người dùng được tạo bằng cách giả danh để có thể theo dõi một người trên các thiết bị khác nhau. Ví dụ, thông tin sau được thu thập: quảng cáo đã xem và lượt nhấp, bài viết, quảng cáo, số lượng khách truy cập, chủ đề của trang, v.v.

Cơ sở pháp lý là sự đồng ý của bạn, Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm a của GDPR. Quý khách cũng có thể phản đối việc thu thập và lưu trữ dữ liệu cho mục đích phân tích web và quảng cáo bất cứ lúc nào qua http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Hệ thống quản lý thẻ). Trang web này sử dụng Hệ thống Quản lý Thẻ (Tag Management System - TMS), một dịch vụ do Tealium Inc. cung cấp, có văn phòng đăng ký tại Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Vương quốc Anh (Tealium), nhằm điều chỉnh các phần của trang web một cách linh hoạt. TMS là cần thiết để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và do đó không thể bị vô hiệu hóa. Cookie có thời hạn 12 tháng. Lợi ích hợp pháp là cơ sở pháp lý dựa theo Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR, cụ thể là mưu cầu các mục đích kinh doanh của chúng tôi.

(f) Pinterest

Trong đề xuất trực tuyến của chúng tôi, cái gọi là "Pinterest Tag" (đoạn trích mã cá nhân) của Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, Hoa Kỳ, ("Pinterest") được tích hợp vào trang web của chúng tôi trên cơ sở Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR, vì mối quan tâm chính đáng của chúng tôi đối với việc phân tích và tối ưu hóa đề xuất trực tuyến cũng như việc sử dụng các chiến dịch Pinterest của chúng tôi theo định hướng nhu cầu. Nếu người dùng Pinterest xem hoặc nhấp vào quảng cáo, các hành động tiếp theo và sự quan tâm đến các nhóm sẽ được theo dõi. Bằng cách sử dụng thông tin này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng quảng cáo Pinterest chỉ được hiển thị cho người dùng Pinterest, những người đã thể hiện sự quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi và chúng phù hợp với mối quan tâm tiềm năng của người dùng. Dữ liệu này giúp chúng tôi đo lường sự chuyển đổi của từng chiến dịch. Dữ liệu này được sử dụng cho mục đích thống kê và giúp chúng tôi tối ưu hóa các chiến dịch.

Dữ liệu thu thập không cho phép bất kỳ kết luận nào về danh tính của người dùng. Dữ liệu được thu thập trên thiết bị thông tin, hệ điều hành được sử dụng, địa chỉ IP của thiết bị được sử dụng, thời gian cuộc ghé thăm, loại và nội dung của chiến dịch, phản ứng với chiến dịch tương ứng cũng như thiết bị ID bao gồm các tính năng riêng lẻ của thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi nhận ra thiết bị của Quý khách trên trang web của chúng tôi.

Dữ liệu được lưu trữ theo thời gian lưu giữ hợp pháp và sau đó sẽ tự động bị xóa. Nếu Quý khách đăng nhập vào tài khoản Pinterest của mình sau khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi trong khi đăng nhập Pinterest, dữ liệu này có thể sẽ được Pinterest lưu trữ và xử lý. Pinterest có thể liên kết dữ liệu này với tài khoản Pinterest của Quý khách và cũng có thể sử dụng nó cho mục đích quảng cáo của riêng họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách Bảo mật của Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Quý khách có thể phản đối việc xử lý dữ liệu này bất cứ lúc nào bằng cách hủy kích hoạt https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data các cài đặt liên quan trong phần "Tùy chỉnh" ở tài khoản Pinterest của Quý khách hoặc bằng cách nhấp vào Từ chối.

(g) The Trade Desk

Chúng tôi sử dụng công nghệ tái nhắm mục tiêu của The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL United Kingdom (“The Trade Desk”). Tính năng này dùng để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích của người truy cập vào trang web như một phần mạng quảng cáo của The Trade Desk. Nếu Quý khách đã đồng ý thông qua cookie Pop-up, khi Quý khách truy cập trang web của chúng tôi, trình duyệt của Quý khách sẽ lưu trữ cookie và các công nghệ tương tự sẽ nhận dạng Quý khách khi Quý khách truy cập vào các trang web thuộc mạng quảng cáo của The Trade Desk. Sau đó, các trang này có thể hiển thị các quảng cáo liên quan đến nội dung Quý khách đã xem trên các trang web sử dụng công nghệ tái nhắm mục tiêu của The Trade Desk. Theo thông tin của riêng họ, The Trade Desk thu thập dữ liệu được giả danh trong quá trình này.

Nếu Quý khách vẫn không muốn sử dụng tính năng tái nhắm mục tiêu này, Quý khách có thể vô hiệu hóa nó. Xin lưu ý rằng việc hủy kích hoạt phải được thực hiện riêng cho mỗi trình duyệt hoặc mỗi thiết bị bằng một trong các phương pháp sau: (i) thông qua biểu tượng AdChoices trong biểu ngữ quảng cáo, (ii) thông qua https://www.youronlinechoices.com, (iii) trực tiếp qua The Trade Desk tại https://www.adsrvr.org, (iv) cho các ứng dụng di động: https://www.networkadvertising.org/mobile-choicehttps://www.aboutads.info/choices. Ngoài ra, bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với các cookie đã đặt trong tương lai theo các cài đặt Cookie liên kết sau.

Để biết thêm thông tin về công nghệ tái nhắm mục tiêu của Trade Desk, chính sách bảo mật của Trade Desk và các tùy chọn từ chối, vui lòng truy cập: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Anh, RG7 1NT). Với công cụ đề xuất Dynamic Yield, đề xuất trên web của chúng tôi được tối ưu hóa dựa trên sự đồng ý của Quý khách theo Điều 6 khoản 1 của GDPR nhằm giúp sự truy cập của Quý khách vào trang web thành trải nghiệm cá nhân hóa thông qua các đề xuất và nội dung tùy chỉnh. Chúng tôi sử dụng nội dung của trang Quý khách đã xem để đề xuất các sản phẩm tương đương, các chủ đề liên quan hoặc nội dung khác có liên quan đến Quý khách.

Dynamic Yield thu thập thông tin giả danh của Quý khách về các hoạt động trên trang web của chúng tôi. Cookie sẽ được sử dụng cho mục đích này và thông tin giả danh dưới một ID được tạo ngẫu nhiên (giả danh) sẽ được lưu trữ. Địa chỉ IP của Quý khách sẽ chỉ được lưu trữ ẩn danh. Cho nên việc kết nối trực tiếp đến Quý khách là không thể.

Sự đồng thuận liên quan đến việc sử dụng Dynamic Yield có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào bằng cách bỏ chọn danh mục "Cookie cá nhân hóa". Hủy bỏ ở đây: Cài đặt cookie. Ngoài ra, Quý khách có thể tìm thêm thông tin về công nghệ theo dõi được sử dụng qua liên kết sau: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Cụ thể hơn, chúng tôi đánh giá dữ liệu cho các mục đích sau:

Tiến hành so sánh hiệu suất hoặc lợi nhuận các trang web của chúng tôi, đếm lượt khách truy cập, theo dõi mức độ nhận biết của, ví dụ: quảng cáo trực tuyến được đăng trên trang web, các chương trình của đối tác và chương trình liên kết, nội dung truyền thông kết hợp hoặc các chiến dịch đặc biệt, đo lường các vùng hấp dẫn của trang web đối với người dùng, đánh giá xuất xứ của người dùng trực tuyến để tối ưu hóa ưu đãi của chúng tôi tại địa phương

(i) Trợ lý tương tác ảo (Zoovu)

Trang web này cung cấp một trợ lý tương tác ảo. Dịch vụ này được cung cấp bởi Zoovu (Đức) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Đức. Chúng tôi chịu trách nhiệm khi sử dụng công cụ này và đã ký kết thỏa thuận bảo vệ dữ liệu với Zoovu rằng dữ liệu của khách hàng chỉ có thể được xử lý dựa trên hướng dẫn của chúng tôi, không được chia sẻ với bên thứ ba và phải được bảo vệ đầy đủ về mặt kỹ thuật.

 • Khi Quý khách sử dụng dịch vụ và nếu Quý khách cho phép chúng tôi làm như vậy, ví dụ: bằng cách cho chúng tôi sự đồng thuận của Quý khách thông qua biểu ngữ theo dõi (tracking banner), chúng tôi thu thập dữ liệu sử dụng sau:

 • Dữ liệu sử dụng: (Dịch vụ của Trợ lý ảo, trả lời câu hỏi, điều hướng, đề xuất sản phẩm, mua hàng)

 • Trình duyệt/Hệ điều hành/Thiết bị sử dụng

 • Nguồn tham khảo

Dữ liệu sử dụng được thu thập (bằng cách sử dụng ID cookie) được dùng để cải thiện trải nghiệm trợ lý ảo, cho các mục đích kỹ thuật và để cải thiện dịch vụ. Địa chỉ IP của Quý khách không được thu thập. Do đó, việc xác định danh tính của người dùng từ ID được dùng là không thể.

Nếu Quý khách không cho phép chúng tôi làm như vậy, ví dụ: bằng cách từ chối biểu ngữ theo dõi, thì chỉ những cookie cần thiết được thiết lập nhằm cung cấp dịch vụ, nhưng sẽ không theo dõi việc sử dụng được mô tả ở trên.

(j) Bazaarvoice

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Bazaarvoice Inc., Austin, Hoa Kỳ để cung cấp các chức năng đánh giá và đánh giá kết quả. Việc đánh giá là tự nguyện và có thể được thực hiện bằng cách đặt biệt danh. Quý khách không phải cung cấp tên của mình. Chúng tôi cũng sử dụng các tính năng khác do Bazaarvoice cung cấp: Để nghiên cứu nội dung trên mạng xã hội đã được gắn thẻ với nội dung, trang web và mạng xã hội của chúng tôi, để kiểm tra một số nội dung nhất định có đáng để chia sẻ ở đó hay không, để liên hệ với tác giả bài đăng và tải nội dung lên cũng như tích hợp nội dung đó vào mạng xã hội của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Bazaarvoice, cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã ký kết các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn với Bazaarvoice về vấn đề này. Để biết thêm thông tin về cách Bazaarvoice xử lý dữ liệu của bạn, vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư tại https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi của Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg trên trang này để đo lường, trực quan hóa và lập hóa đơn thông tin chi tiết về các kênh đối tác và quảng cáo.

Nếu Quý khách đã đồng ý thông qua cookie Pop-up, cookie được đặt trong trình duyệt của Quý khách sẽ được đọc trong trường hợp giao dịch. Thông tin được gửi bao gồm URL của trang web, nơi đặt tài liệu quảng cáo (URL giới thiệu), mã nhận dạng trình duyệt (đại lý người dùng) của thiết bị của Quý khách (bao gồm thông tin về loại thiết bị và hệ điều hành), địa chỉ IP của thiết bị (địa chỉ IP này được chúng tôi băm trước khi lưu trữ), Tiêu đề HTTP (gói dữ liệu được trình duyệt của Quý khách truyền tự động với nhiều thông tin kỹ thuật khác nhau), thời điểm yêu cầu và, nếu trước đó được lưu trữ trên thiết bị, cookie với nội dung của nó. Nếu cần thiết, các điểm tiếp xúc được lưu trữ có thể được biên soạn thành một chuỗi trình tự (hành trình của người dùng). Trong trường hợp yêu cầu hành động, mã đơn hàng và giá trị của đơn hàng của Quý khách thường được chúng tôi truyền và lưu lại. Ngoài ra, các giá trị sau có thể được truyền và lưu: Số tài khoản, thông tin khách hàng mới, tuổi và giới tính và thông tin Quý khách cung cấp trong khảo sát khách hàng.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu theo dõi cũng có thể bị vô hiệu hóa bằng cách nhấp vào liên kết chọn không tham gia theo dõi này: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Xem dữ liệu của bạn: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý của chúng tôi dựa vào Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm a của GDPR.

(l) Snapchat

Trên trang web của mình, chúng tôi sử dụng “Snapchat Pixel” của Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, Hoa Kỳ (“Snapchat”). Nếu Quý khách đã đồng ý thông qua cookie Pop-up, điều này đồng nghĩa với hành vi người dùng sẽ được theo dõi để đánh giá hiệu quả quảng cáo của Snapchat cho mục đích thống kê, nghiên cứu thị trường và tối ưu hóa các biện pháp quảng cáo. Dữ liệu được lưu trữ và xử lý bởi Snapchat với mục đích nối với hồ sơ người dùng tương ứng và Snapchat có thể sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo của họ theo chính sách sử dụng dữ liệu của Snapchat. Quý khách có thể cho phép Snapchat và các đối tác của họ phát quảng cáo ở và ngoài Snapchat. Các hoạt động xử lý này chỉ diễn ra khi nhận được sự đồng ý của Quý khách dựa theo Điều 6 khoản 1 điểm a của GDPR. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của Snapchat tại https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

(m) Công cụ kinh doanh Facebook và Quản lý quảng cáo Facebook, chia sẻ dữ liệu sự kiện

Chúng tôi sử dụng Facebook Business Tools và Facebook Ads Manager, được cung cấp bởi Meta Platforms Ireland Limited (Ireland). Dịch vụ này cho phép chúng tôi xác định khi nào và ở đâu quảng cáo nên được đặt ở Facebook, Instagram và trên các trang web nhằm theo dõi mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi tiết lộ "dữ liệu sự kiện" với mục đích nhắm mục tiêu cho các chiến dịch quảng cáo với sự đồng thuận mà Quý khách đã cấp thông qua cookie Pop-up của chúng tôi, Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR. Những dữ liệu này chỉ được chia sẻ ở dạng băm. Đặc biệt, chúng bao gồm địa chỉ email, mã bưu điện và thành phố của Quý khách.

Các bên thứ ba, bao gồm Meta Platforms Ireland Limited, có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác thông qua Facebook Business Tools để ghi lại hoặc thu thập thông tin từ các trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. Sau đó sử dụng thông tin này để cung cấp các giải pháp đo lường và quảng cáo tái nhắm mục tiêu.

(n) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (Tệp đối tượng tùy chỉnh trên trang web)

Meta Pixel Platforms Ireland Limited được tích hợp vào trang web này (đối tượng tùy chỉnh trên trang web Pixel). Nếu Quý khách đã chấp nhận việc này, pixel thu thập thông tin về việc sử dụng trang web (ví dụ: thông tin về các món hàng đã xem) bởi chúng tôi và Meta Platforms Ireland Limited chịu trách nhiệm chung và chuyển thông tin đó đến Meta Platforms Ireland Limited. Thông tin này có thể được gán cho cá nhân Quý khách với sự trợ giúp của các thông tin khác về Quý khách mà Meta Platforms Ireland Limited đã lưu trữ dựa trên tài khoản Quý khách sở hữu trên mạng xã hội, ví dụ như “Facebook”. Thông tin thu thập qua pixel có thể được sử dụng để hiển thị quảng cáo liên quan đến sở thích với các sản phẩm của chúng tôi trên tài khoản Facebook của Quý khách (tái nhắm mục tiêu). Thông tin được thu thập qua pixel cũng có thể được tổng hợp bởi Meta Platforms Ireland Limited và thông tin tổng hợp có thể được Meta Platforms Ireland Limited sử dụng cho mục đích quảng cáo của họ và cho mục đích quảng cáo của bên thứ ba. Bằng cách này, Meta Platforms Ireland Limited có thể xác định một số lợi ích nhất định từ hành vi dạo web của Quý khách trên trang web này và cũng có thể sử dụng thông tin này để quảng bá các sản phẩm của bên thứ ba. Meta Platforms Ireland Limited cũng có thể kết hợp thông tin thu thập bằng pixel với thông tin khác mà Meta Platforms Ireland Limited đã thu thập về Quý khách thông qua các trang web khác và/hoặc liên kết việc Quý khách sử dụng mạng xã hội “Facebook” để có thể lưu trữ hồ sơ về Quý khách tại Meta. Hồ sơ này có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo. Meta Platforms Ireland Limited hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lưu trữ vĩnh viễn và hiển thị quá trình xử lý dữ liệu theo dõi được thu thập thông qua đối tượng tùy chỉnh của trang web pixel trên trang web này. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này dựa vào Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm a của GDPR.

Để biết thêm thông tin về bảo vệ dữ liệu tại Meta Platforms Ireland Limited, vui lòng nhấp vào đây: https://www.facebook.com/policy.php. Tại đây, bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về việc khẳng định quyền của mình (ví dụ: quyền xóa) đối với Meta Platforms Ireland Limited. Quý khách có thể rút lại sự đồng thuận với việc chuyển dữ liệu đến Meta Platforms Ireland Limited bằng cách sử dụng pixel trên trang web này tại https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Trang web này kết hợp các chức năng của dịch vụ Twitter. Các chức năng này được cung cấp bởi Twitter International Limited (Ireland) ("Twitter"). Bằng cách sử dụng Twitter và chức năng "Retweet", các trang web Quý khách truy cập được liên kết với tài khoản Twitter của Quý khách và thông báo đến người dùng khác. Dữ liệu cũng được chuyển sang Twitter trong quá trình này. Vì mục đích này, trình duyệt Internet của Quý khách thiết lập kết nối trực tiếp tới các máy chủ Twitter và truyền dữ liệu đến Twitter. Chúng tôi muốn Quý khách biết rằng, chúng tôi không biết về nội dung của dữ liệu được truyền hoặc mục đích sử dụng dữ liệu đó của Twitter.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của Twitter: https://twitter.com/privacy. Quý khách có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của mình trên Twitter tại https://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

Chúng tôi sử dụng pixel của nhà cung cấp TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland, cùng với TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH, Vương quốc Anh) trên trang web này. Đây là mã mà chúng tôi đã triển khai trên trang web của mình. Với sự trợ giúp của mã này, miễn là quý vị đồng ý, một kết nối với các máy chủ TikTok sẽ được thiết lập khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi để theo dõi hành vi của chính mình trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân như địa chỉ IP và các thông tin khác như thiết bị ID, loại thiết bị và hệ điều hành cũng có thể được chuyển sang TikTok. TikTok sử dụng email hoặc thông tin đăng nhập khác hoặc thông tin thiết bị khác để xác định người dùng trang web của chúng tôi và gán hành động của họ với tài khoản người dùng TikTok.

TikTok sử dụng dữ liệu này để hiển thị quảng cáo đến người dùng của mình theo cách nhắm mục tiêu và cá nhân hóa và để tạo hồ sơ người dùng dựa trên những gì họ quan tâm. Dữ liệu được thu thập sẽ được chúng tôi sử dụng như một phần của phép đo lường sự hiệu quả của các vị trí quảng cáo.

Về nguyên tắc, dữ liệu của Quý khách sẽ được xử lý trong EU hoặc EEA. Một thỏa thuận bảo vệ dữ liệu tương ứng đã được ký kết với TikTok nhằm mục đích này. Nếu dữ liệu cá nhân được chuyển đến các quốc gia bên ngoài EU hoặc EEA, TikTok đặt ra Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn trừ khi dữ liệu cá nhân được chuyển đến các quốc gia mà Ủy ban Châu Âu đã thông qua quyết định đầy đủ.

Quý khách có thể tìm thấy Chính sách Bảo mật của TikTok tại đây: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) Công cụ kinh doanh TikTok và Quản lý quảng cáo TikTok, chia sẻ dữ liệu sự kiện

Chúng tôi cũng sử dụng Công cụ Kinh doanh TikTok và Quản lý Quảng cáo TikTok của TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland. Những điều này cho phép chúng tôi xác định thời điểm và địa điểm nên đặt quảng cáo và theo dõi mức độ thành công của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Để đạt được mục đích này và với sự đồng ý của Quý khách thông qua cookie Pop-up của chúng tôi, Điều 6 khoản 1 trang 1 điểm f của GDPR, chúng tôi chia sẻ “dữ liệu sự kiện” để nhắm mục tiêu cho các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Những dữ liệu này chỉ được chia sẻ ở dạng băm. Đặc biệt, chúng bao gồm địa chỉ email, mã bưu điện và thành phố của Quý khách.

Các bên thứ ba, bao gồm Công cụ kinh doanh TikTok, có thể sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ lưu trữ khác thông qua TikTok Technology Limited để ghi lại hoặc thu thập thông tin từ các trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet và sau đó sử dụng thông tin này với mục đích cung cấp các giải pháp đo lường và nhắm mục tiêu quảng cáo.

7 . Sự hiện diện của chúng tôi trên các nền tảng xã hội, những người ảnh hưởng

Chúng tôi cũng duy trì sự hiện diện của công ty trên các mạng xã hội như Facebook và Instagram, liên kết sẽ được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Khi Quý khách truy cập các mạng và nền tảng liên quan, các điều khoản và điều kiện cũng như hướng dẫn xử lý dữ liệu của các nhà khai thác tương ứng sẽ được áp dụng, điều mà chúng tôi không thể ảnh hưởng đến. Khi Quý khách truy cập, dữ liệu cũng có thể được xử lý bên ngoài Liên minh Châu Âu. Meta Platforms Ireland Limited và chúng tôi là “đồng kiểm soát viên” đối với một số hoạt động xử lý tại Facebook. Thông báo Bảo mật của chúng tôi trên mạng xã hội tương ứng sẽ cung cấp cho Quý khách thêm thông tin.

Các thông báo bảo vệ dữ liệu ở các mạng tương ứng áp dụng cho các hoạt động của những người ảnh hưởng đến công ty cosnova.

8. Quyền của Quý khách với tư cách là chủ dữ liệu

(a) Quyền tiếp cận thông tin

Quý khách có quyền yêu cầu thông tin bất cứ lúc nào về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý trong phạm vi chúng liên quan đến Quý khách và có được thông tin này theo yêu cầu bất cứ lúc nào trong phạm vi của Điều 15 của GDPR. Để làm như vậy, Quý khách có thể gửi yêu cầu qua đường bưu điện hoặc email đến địa chỉ liên hệ được cung cấp.

(b) Quyền chỉnh sửa dữ liệu không chính xác

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa, không chậm trễ quá đáng, dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách theo Điều 16 của GDPR nếu dữ liệu đó không chính xác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp để làm như vậy.

(c) Quyền xóa

Theo các điều kiện được mô tả trong Điều 17 của GDPR, Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến mình. Các điều kiện này đặc biệt cung cấp quy định quyền xóa nếu dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu được thu thập hoặc xử lý, và trong trường hợp xử lý bất hợp pháp, thu hồi hoặc tồn tại nghĩa vụ xóa dữ liệu theo luật của Liên minh Châu Âu hoặc luật của quốc gia thành viên mà chúng tôi phải tuân theo. Để thực hiện quyền xóa của Quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp.

(d) Quyền hạn chế xử lý

Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế quá trình xử lý theo Điều 18 của GDPR. Quyền này đặc biệt tồn tại nếu tính chính xác của dữ liệu cá nhân bị tranh chấp giữa người dùng và chúng tôi, trong khoảng thời gian cần thiết để xác minh tính chính xác của dữ liệu và nếu người dùng yêu cầu hạn chế xử lý thay vì xóa nếu người dùng có quyền xóa; cũng như nếu dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích chúng tôi theo đuổi, nhưng người dùng cần nó để xác định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và nếu việc thành công thực hiện phản đối vẫn còn tranh chấp giữa chúng tôi và người dùng. Để thực hiện quyền hạn chế xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp.

(e) Quyền di chuyển dữ liệu

Quý khách có quyền lấy dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách từ chúng tôi mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi và nhận những dữ liệu này ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy theo Điều 20 của GDPR. Để thực hiện quyền di chuyển dữ liệu của Quý khách, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp.

(f) Quyền phản đối

Quý khách có quyền phản đối bất cứ lúc nào trên cơ sở phát sinh từ tình huống cụ thể của Quý khách đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách được thực hiện, hoặc vì những lý do khác, trên cơ sở Điều 6 khoản  1 trang 1 điểm e hoặc điểm f của GDPR với Điều 21 của GDPR. Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục cho xử lý dữ liệu ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và tự do của Quý khách hoặc việc xử lý phục vụ việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

(g) Quyền thu hồi chấp thuận (trong trường hợp đã cung cấp chấp thuận)

Quý khách có quyền rút lại sự chấp thuận theo Điều 7 khoản 3 của GDPR có hiệu lực trong tương lai. Việc thu hồi chấp thuận không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý đang thực hiện cho đến khi sự đồng thuận được rút lại

(h) Quyền khiếu nại

Quý khách cũng có quyền giải quyết khiếu nại với các cơ quan giám sát để bảo vệ dữ liệu. Cơ quan giám sát có thẩm quyền của chúng tôi là:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Ủy viên Bảo vệ Dữ liệu Hessian)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Đức
P.O. Box 3163, 65021 Wiesbaden, Đức
Số điện thoại: 004961114080
Fax: 00496111408900
Email: poststelle@datenschutz.hessen.de
Internet: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Cập nhật Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật này được cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2023. Những thay đổi với đề nghị của chúng tôi cũng có thể khiến việc sửa đổi Chính sách Bảo mật này trở nên cần thiết. Do đó, vui lòng thường xuyên kiểm tra nội dung của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cho Quý khách biết khi sự hợp tác của Quý khách (ví dụ: sự đồng ý) hoặc thông báo cá nhân khác trở nên cần thiết vì những thay đổi đó.

10. Danh sách cookie được sử dụng

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor