Довиждане, микропластични частици!

essence без микропластични частици

100% без микропластични частици

От последната ни актуализация на продуктовата гама през март 2023 г. 100% от нашите новоразработени продукти на essence не съдържат микропластмасови частици, така че не е нужно да се притеснявате за използването на нашите продукти.

essence без микропластични частици

Време е за промяна!

Ние се грижим, за да не се притеснявате.

Микропластичните частици не са биоразградими и следователно са проблем за нашето здраве и околната среда. За да предотвратим навлизането на микропластични частици във водния цикъл и околната среда, ние се въздържаме от използване на микропластични частици в нашите текстури.

essence без микропластични частици

essence x WWF Германия

Но освен това искаме да работим още по-усилено, за да защитим океаните и да намалим пластмасовите отпадъци. Гордеем се, че можем да работим с партньор, толкова силен, колкото WWF.

Заедно срещу потопа от пластмаса.

Според WWF, до 12 милиона тона пластмасови отпадъци навлизат в световните океани всяка година и застрашават морския живот. Ситуацията е опустошителна за хората и природата, особено в някои азиатски страни без регулирани и надеждни системи за управление на отпадъците. Затова сме спонсор на различни проекти за предотвратяване на пластмасови отпадъци на WWF във Виетнам и Тайланд.

essence партньорство wwf Германия

Повече образование - по-малко боклук.

Целта на проектите е да се създадат местни стимули за функциониране, устойчиво събиране на отпадъци, рециклиране и депониране. Заедно с представители на местните органи по околната среда, бизнеса и частните лица, WWF прилага целенасочени мерки и информационни кампании за значително намаляване на пластмасовите отпадъци за еднократна употреба и осигуряване на подходящо разделяне на отпадъците.

essence партньорство wwf Германия

WWF Германия

WWF Германия е част от международната организация за опазване на околната среда World Wide Fund for Nature (WWF). С повече от 100 проекта по целия свят, WWF Германия работи за запазване на биологичното разнообразие и създаване на бъдеще, в което хората и природата живеят в хармония.