Защита на данните

Политика за поверителност

cosnova GmbH (наричана по-долу „ние“) оценява Вашия интерес към нашата компания и нашите продукти. За нас е важно да се чувствате в безопасност, когато посещавате управляваните от нас уебсайтове (наричани по-долу „уебсайт“), включително по отношение на защитата на Вашите лични данни.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира за естеството, обхвата и целта на личните данни, които обработваме, когато използвате нашия уебсайт и всички подстраници. Ако желаете да използвате определени услуги на нашия уебсайт, напр. оценката на нашите продукти или списъка с желания, ще бъдат обработени лични данни. Лични данни са всички данни, които могат да се отнасят лично до Вас, напр. име, адрес, имейл адреси и потребителско поведение.

Настоящата Политика за поверителност съдържа и информация за обработката на лични данни във връзка с нашите сайтове за социални медии.

За да разберете как обработваме Вашите лични данни, можете да преминете директно към съответните теми чрез следните връзки. Можете също така да прочетете, запазите и разпечатате тази Политика за поверителност като цялостен документ.

1. Информация за администратора, длъжностното лице относно защитата на данните

(а) Администратор

Администраторът, както е определен в Общия регламент относно защитата на данните и други национални закони за защита на данните на държавите членки, както и друго законодателство за защита на данните, е:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Germany (Германия)
Телефон: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Можете да намерите повече информация за нас в  отпечатъка.

(б) Длъжностното лице относно защитата на данните на администратора е:

Мориц Гьорман (Moritz Görmann)
CTM COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Телефон: 00496151394272
Факс: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Събиране и обработване на лични данни, когато посещавате нашия уебсайт

Когато използвате уебсайта само за информационни цели (т.е. когато не ни изпращате информация по друг начин), ние събираме само личните данни, които браузърът Ви изпраща на нашия сървър. Събираме следните данни, които са технически необходими за показване на нашия уебсайт в подходящата за Вас версия и език, за осигуряване на стабилност и сигурност и за създаване на общи отчети за използването на нашия уебсайт (правното основание е чл. 6, ал. 1, т. 1, буква ф от ОРЗД):

 • IP адрес

 • Дата и час на заявката

 • Съдържание на заявката (конкретна страница)

 • Уебсайт, от който произхожда заявката

 • Браузър

 • Операционна система

Горепосочените данни ще бъдат изтрити незабавно, когато вече не са необходими за горепосочените цели и не по-късно от 30 дни след събирането им.

Ако ни предоставите допълнителни лични данни, например в контекста на регистрация, формуляр за контакт, проучване, конкурс или за изпълнение на договор, ние ще използваме тези данни за посочените цели, за целите на администрирането на клиентите и, ако е необходимо, за целите на обработката и фактурирането на всякакви бизнес трансакции, във всеки случай до степента, необходима за съответната цел.

Ако използвате нашите дигитални тестери, ние определяме приблизителното Ви местоположение (до точност приблизително 50 км) чрез IP адрес, който е анонимизиран чрез скъсяване, и ако сканирате QR кода, определяме пред коя версия на нашия търговски обект се намирате. Тези данни се използват изключително за статистически цели и не се обединяват с други данни.

Ако се свържете с нас по имейл (напр. на посочения по-горе адрес) или по друг начин (напр. Messenger), личните данни, предадени с Вашето имейл съобщение, ще бъдат съхранени. Данните няма да бъдат споделяни с трети страни. Данните ще бъдат обработвани изключително и за целите на обработването на разговора.

Правното основание за обработването на данни, предадени в процеса на изпращане на съобщение, е Член 6, параграф 1, ал. 1, буква 1 б) и буква ф) от ОРЗД. Тези данни ще се използват само за обработване на заявката за контакт; това включва също и нашия необходим законен интерес за обработване на данните по смисъла на Член 6, параграф 1, ал. 1, буква ф) от ОРЗД. Данните ще бъдат изтрити веднага след като вече не са необходими за целта, за която са събрани, какъвто е случаят, когато е завършил съответният разговор с потребителя. Разговорът завършва, когато е видно от обстоятелствата, че разглежданият въпрос е изяснен окончателно.

3. Бисквитки и подобни технологии

В допълнение към горепосочените данни, когато използвате нашия уебсайт, на вашия компютър се съхраняват "бисквитки" и се прилагат сравними технологии. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия ви диск чрез браузъра, който използвате, и предоставят на структурата, която задава бисквитката (в този случай - на нас), определена информация. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или предаване на вируси на вашия компютър. Те имат за цел да направят предлагането в интернет по-удобно за ползване и по-ефективно като цяло.

По-голямата част от бисквитките се задават само с Ваше съгласие (чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква а) от ОРЗД. За други бисквитки правното основание са нашите законни интереси (чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква ф) от ОРЗД). Нашият банер за бисквитките ви информира кои бисквитки към коя категория спадат.

(a) Общи условия

Този уебсайт използва следните видове бисквитки и техният обхват и функция са обяснени по-долу:

 • Преходни бисквитки. Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. По-специално те включват бисквитки за сесии. Те съхраняват т.нар. идентификатор на сесията (ID), който позволява различните заявки от вашия браузър да бъдат отнесени към съответната сесия. По този начин компютърът ви ще бъде автоматично разпознат при следващото ви посещение на нашия уебсайт. Бисквитките за сесии се изтриват, когато излезете или затворите браузъра си. Този тип "бисквитки" могат да се използват например за съхраняване на съдържанието на количката ви за пазаруване в онлайн магазин или на статуса ви на влизане в системата.

 • Постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след конкретен период от време, който може да варира в зависимост от бисквитката. Можете да изтриете бисквитките по всяко време чрез настройките за сигурност на Вашия браузър.

(б) Настройки на браузъра

Можете да конфигурирате настройките на браузъра си според своите предпочитания и например да откажете да приемате бисквитки на трети страни или всички бисквитки. Запазените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра Ви. Моля, имайте предвид, че това може да Ви попречи да използвате всички функционалности на този уебсайт.

(в) Списък на бисквитките

Списък на използваните бисквитки и сравними технологии може да бъде намерен в края на тази Политика за поверителност.

(г) Отмяна на бисквитки

Под следната връзка Настройки на бисквитките можете да оттеглите съгласието си за бисквитките, зададени за в бъдеще.

4. Споделяне на лични данни като цяло

(a) Споделяне с доставчици на услуги

За определени дейности по обработване на данни понякога наемаме доставчици на услуги, които са обвързани с нашите инструкции и които, без изключение, обработват данните от наше име и според инструкциите от нас (обработване по договор).

(б) Разкриване пред публични органи, получили увреждане страни и за правни действия

Ако е необходимо за изясняване на незаконно или измамно използване на нашия уебсайт или за съдебно преследване, личните данни ще бъдат препращани до разследващите органи и, където е приложимо, до получили увреждане трети страни. Това обаче се случва само ако има индикации за незаконно или измамно поведение.

Разкриване на информация може да се извърши и ако това е необходимо за изпълнение на условията за използване или други споразумения. Ние имаме също законово задължение да предоставяме информация на определени публични органи при поискване. Това са органи за наказателно преследване, органи, които преследват административни престъпления, подлежащи на глоби, както и данъчните органи.

Правното основание за това е Член 6, параграф 1, ал. 1, буква б, чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква ц, чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква д, чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква д, чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква ф от ОРЗД.

(в) Оповестяване в контекста на сделки на компанията

По време на по-нататъшното развитие на нашия бизнес, структурата на нашата компания може да се промени поради промени в правната форма, установяването, покупката или продажбата на дъщерни дружества, части от компанията или компоненти. В случай на такива трансакции, информацията за клиента може да бъде споделена с купувача или правоприемника, заедно с частта от бизнеса, която ще бъде прехвърлена.

Винаги когато личните данни се разкриват до степента, описана по-горе, ние гарантираме, че това се прави в съответствие с тази Политика за поверителност и приложимите закони за защита на данните.

(г) Оповестяване на получатели извън ЕС

Възможно е да разкриваме лични данни на държави извън ЕС („трети държави“). Всяко разкриване на данни на получател в трета държава се извършва само в съответствие с приложимите закони за защита на данните. В случай че Европейската комисия не е определила, че има адекватно ниво на защита в трета държава, ние ще предоставим подходящи предпазни мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са правилно защитени. Това може да стане по-специално чрез сключване на споразумения за обработка на данни, които съдържат стандартни клаузи на ЕС за защита на данните и осигуряват подходящи предпазни мерки в съответствие с решението на Европейската комисия (достъпно на Стандартни договорни клаузи (SCC) (europa.eu) ). Моля, свържете се с нас за повече подробности, като например текста на Стандартните договорни клаузи на ЕС.

(д) Управляващ даването на съгласие

Ние интегрирахме инструмента за управление на даването на съгласието „Управление на даването на съгласието“ (www.consentmanager.net) от Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Швеция, info@consentmanager.net) на нашия уебсайт, за да изискваме съгласие за обработването на данни, използването на бисквитки или сравними функции. С помощта на „Управление на даването на съгласие“ имате възможност да предоставите или да откажете да дадете съгласието си за определени функционалности на нашия уебсайт, напр. с цел интегриране на външни елементи, статистически анализ, измерване на обхвата и персонализирана реклама. С помощта на „Управление на даването на съгласие“ можете да предоставите или да откажете да дадете съгласието си за всички функции или да предоставите съгласието си за индивидуални цели или отделни функции. Можете също така да промените направените от Вас настройки със задна дата. Целта на интегрирането на „Управление на даването на съгласие“ е да се даде възможност на потребителите на нашия уебсайт да вземат решения по горепосочените въпроси и в контекста на по-нататъшното използване на нашия уебсайт да се предложи възможност за промяна на вече направените настройки. В хода на използването на „Управление на даването на съгласие“ се обработват лични данни, както и информация за използваните устройства, като IP адреса.

Правното основание за обработването е чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква ц във връзка с чл. 6, параграф 3, ал. 1, буква а във връзка с чл. 7, параграф 1 от ОРЗД.

(f) Qualtrics (Квалитрикс)

На нашия уебсайт използваме услугите на Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, САЩ, за да провеждаме проучвания за удовлетвореността на клиентите, продуктите и марката. Провеждаме проучвания за удовлетвореност, за да развиваме и подобряваме непрекъснато нашите продукти и услуги. Когато участвате в проучване за удовлетвореност, се обработват само така наречените „данни за регистриране“ (дата и час/информация за Вашия браузър и настройките на браузъра/информация за Вашето устройство/данни за използване). Участието в проучване за удовлетвореност е доброволно. Ако не искате да участвате в проучване за удовлетвореност, можете просто да затворите изскачащия прозорец на проучването. Правното основание за това обработване на данни е член 6, параграф 1, буква а от ОРЗД.

За да научите повече за Qualtrics LLC и как Qualtrics обработва лични данни, моля, посетете https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Социални плъгини, интегриране на съдържание на трети страни

(a) Общи условия

Нашият уебсайт може да съдържа също оферти от трети страни. Ако кликнете върху такава оферта, ние ще прехвърлим данните на съответния доставчик, доколкото е необходимо (напр. информация, че сте открили тази оферта при нас и, когато е приложимо, допълнителна информация, която вече сте предоставили за тази цел на нашия уебсайт).

(б) Добавки за социални мрежи

Когато използваме така наречените „добавки за социални мрежи“ от социални мрежи като Meta Platforms Ireland Limited или Twitter на нашия уебсайт, ние ги интегрираме, както следва:

Когато посещавате нашия уебсайт, добавките за социални мрежи са деактивирани, което означава, че няма предаване на данни на операторите на тези мрежи. Ако желаете да използвате една от мрежите, щракнете върху съответната добавка за социални мрежи, за да установите директна връзка със сървъра на съответната мрежа.

Ако имате потребителски акаунт в мрежата и сте влезли в него в момента на активиране на добавка за социална мрежа, мрежата може да свърже посещението Ви в нашия уебсайт с Вашия потребителски акаунт. Ако искате да предотвратите това, моля, излезте от мрежата, преди да активирате добавката за социална мрежа.

Когато активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което става налично в резултат на това, директно във Вашия браузър, който го вгражда в нашия уебсайт. В тази ситуация могат да се извършват също трансфери на данни, които са инициирани и контролирани от съответната социална мрежа. Вашата връзка към социална мрежа, прехвърлянето на данни между мрежата и Вашата система, и взаимодействията Ви в тази платформа се уреждат единствено от Политиката за поверителност на съответната мрежа.

Когато щракнете върху връзката към оферта или активирате добавка за социални мрежи, възможно е личните данни да бъдат прехвърлени към доставчици в страни извън европейското икономическо пространство, които според Европейския съюз („ЕС“) не гарантират „достатъчно ниво на защита“, което отговаря на стандартите на ЕС за обработването на лични данни. Моля, имайте предвид това, преди да кликнете върху връзка или да активирате добавка за социални мрежи и така да задействате прехвърляне на Вашите данни.

Добавката за социални мрежи остава активна, докато не я деактивирате или докато не изтриете Вашите бисквитки.

(в) Видеоклипове в YouTube

В нашата онлайн оферта интегрирахме видеоклипове в YouTube въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес за оптимизирането на нашата онлайн оферта в съответствие с член 6, параграф 1, ал. 1, буква ф) от ОРЗД), които се съхраняват на http://www.youtube.com и могат да бъдат възпроизвеждани директно от нашия уебсайт. Всички те са интегрирани в „разширен режим на защита на данните“, т.е. в YouTube не се прехвърлят данни за Вас като потребител, освен ако не възпроизвеждате видеоклиповете. Данните, посочени в следващия параграф, ще бъдат предавани само когато възпроизвеждате видеоклиповете. Ние нямаме влияние върху това прехвърляне на данни.

Когато посещавате уебсайта, YouTube получава Вашия IP адрес и информацията, че сте посетили съответната подстраница на нашия уебсайт. Това се случва независимо дали сте влезли в потребителски акаунт, предоставен от YouTube, или такъв потребителски акаунт не съществува. Ако сте се вписали в Google, Вашите данни ще бъдат свързани директно с Вашия акаунт. Ако не желаете да бъде установена връзка с Вашия профил в YouTube, трябва да излезете от системата, преди да активирате бутона. YouTube съхранява Вашите лични данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламиране, пазарното проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на своя уебсайт. Такъв анализ се извършва по-конкретно (дори за потребители, които не са вписани) за предоставяне на реклама, която е подходяща за техните нужди и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с YouTube, за да упражните това право.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни, както и обработването им от YouTube, може да бъде намерена в Политиката за поверителност. Тук можете също да намерите допълнителна информация за Вашите права и опции за настройка за защита на Вашата поверителност: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(г) Google Maps (Карти на Google)

На нашия уебсайт използваме офертата на Google Maps въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към оптимизирането на нашата онлайн оферта, както е определено в Член 6, параграф 1, ал. 1, буква ф от ОРЗД). Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на уебсайта и Ви дава възможност да използвате уместно функцията за карти, напр. когато използвате нашата търсачка на магазини.

Когато посещавате уебсайта, Google получава Вашия IP адрес и информацията, че сте посетили съответната подстраница на нашия уебсайт. Това се случва независимо дали сте влезли в потребителски акаунт, предоставен от Google, или такъв потребителски акаунт не съществува. Ако сте се вписали в Google, Вашите данни ще бъдат свързани директно с Вашия акаунт. Ако не желаете да бъде установена връзка с Вашия профил в Google, трябва да излезете от системата, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламиране, пазарното проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на своя уебсайт. Такъв анализ се извършва по-конкретно (дори за потребители, които не са вписани) за предоставяне на реклама, която е подходяща за техните нужди и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с Google, за да упражните това право.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и обработването им от доставчика на добавката може да бъде намерена в Политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите също допълнителна информация за Вашите права и опции за настройка за защита на Вашата поверителност: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(д) Използване на Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме и функцията reCAPTCHA от Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия („Google“). Тази функция има за цел да защити нашия уебсайт от атаки, основани на най-съвременни технологии, и по-специално да разграничи дали даден запис е направен от физическо лице или е измамен с помощта на машинна и автоматизирана обработка. Услугата включва обработване на уеб заявката, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на Вашата заявка и една или няколко бисквитки, които могат да идентифицират Вашия браузър. Обработването се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква ф от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес да определим индивидуалната отговорност в интернет, да избегнем злоупотреба и спам и да защитим нашия уебсайт от атаки. В рамките на използването на Google reCAPTCHA личните данни могат да бъдат прехвърлени на сървърите на Google LLC. в САЩ и на други компании от Google Group по света.

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и политиката за поверителност на Google може да бъде намерена на:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Google на:  data-access-requests@google.com.

(е) Добавки за социални мрежи от Meta Platforms Ireland Limited и Google Ireland Limited

Нашите уебсайтове могат да използват добавки за социални мрежи от Meta Platforms Ireland Limited (Ирландия).

Когато посетите страница, която съдържа такава добавка и тя е активирана, Вашият браузър се свързва с доставчика на добавката и съдържанието се зарежда от тези страници. Посещението Ви на този уебсайт може да бъде проследено от Meta Platforms Ireland Limited и Google Ireland Limited, дори ако не използвате активно функцията за добавка за социални мрежи. Ако имате профил във Facebook или Google, можете да използвате такава добавка за социални мрежи, за да споделяте информация с приятелите си. Ние нямаме влияние върху съдържанието на добавките и предаването на информация.

Meta Platforms Ireland Limited предоставя подробна информация за обхвата, естеството, целта и по-нататъшната обработка на Вашите данни на адрес https://www.facebook.com/about/privacy. Тук можете също да намерите допълнителна информация за Вашите права и опции за настройка за защита на Вашата поверителност: .

(ж) Instagram

Този уебсайт също така интегрира добавки от социалната мрежа Instagram („Instagram“). Instagram е услуга, предлагана от Meta Platforms Ireland Limited (Ирландия). Можете да разпознаете добавката Instagram чрез бутона „Instagram“ на нашата страница. Ако кликнете върху бутона „Instagram“, докато сте влезли в профила си в Instagram, можете да свържете съдържанието на нашите страници с профила си в Instagram. Това позволява на Instagram да свърже посещението Ви на нашите страници с Вашия акаунт. Моля, имайте предвид, че нямаме представа за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от Instagram. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(з) Commerce Connector (Commerce Connector)

В нашата онлайн оферта може да бъде включено съдържание от Commerce Connector. Ние го правим въз основа на чл. 6, параграф 1, ал. 1 буква ф от ОРЗД, тъй като имаме интерес да направим нашия уебсайт привлекателен чрез включване на съдържание на трети страни. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Оценка на данните за използване („проследяване“) и информация, свързана с използването („(пре)насочване“)

(a) Общи условия

Ние искаме да персонализираме съдържанието на нашия уебсайт възможно най-точно спрямо Вашите интереси и по този начин да подобрим нашата услуга за Вас. Ние използваме т.нар. проследяващи технологии за установяване предпочитанията за използване и по-конкретно популярни области на уебсайта.

Ние използваме т.нар. (пре)насочващи технологии за адаптиране на нашия онлайн маркетинг (напр. банер реклама) по-конкретно към Вашите интереси, свързани с използването. Когато посещавате други уебсайтове, които работят с доставчиците на тези (пре)насочващи технологии, те се четат и използват, за да Ви предоставят информация, която е възможно най-тясно свързана с интересите Ви.

Когато се използват горепосочените технологии, бисквитките на нашия уебсайт и (в случай на пренасочване) на уебсайтове на трети страни записват Вашия интерес към нашите продукти и услуги. Това включва използването на произволни идентификатори (т.нар. идентификатори на „бисквитки“) и подобни технологии, които ние не свързваме с Вашето име, адрес или подобна информация, дори ако тази информация е известна на нас (напр. от съществуващи договорни отношения), освен ако не сте дали съгласието си за това.

(б) Google Analytics (основна версия)

За целите на проектирането на уебсайта в съответствие с изискванията и непрекъснатото му оптимизиране въз основа на чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква ф от ОРЗД, използваме основната версия на Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Ireland Limited. („Google“). Google Analytics използва бисквитки (текстови файлове), които се съхраняват на Вашия компютър и ни позволяват да анализираме Вашето използване на уебсайта. Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени Вашето използване на уебсайта и да съставя отчети за дейността на уебсайта. Google обработва данните, събрани чрез използването на „основната версия“ на Google Analytics изключително според нашите инструкции и за нашите цели. Доколкото данните, събрани чрез Google Analytics, се използват за рекламните технологии на Google (напр. Google Remarketing) и в този случай се обработват също от Google за собствени цели и/или за целите на трети страни, такова обработване ще се извършва само ако сте дали съгласието си за използването на такава рекламна технология на уебсайта.

Този уебсайт използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. Това позволява IP адресите да бъдат обработени допълнително в съкратена форма, като по този начин се изключва възможността съкратените адреси да бъдат лично идентифицирани. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че ако го направите, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането от Google на данни, генерирани от бисквитката и свързани с използването от Ваша страна на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на добавката за браузър, налична на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

За изключителните случаи, в които личните данни се прехвърлят в САЩ, Google Ireland Limited е договорила с Google така наречените стандартни клаузи за защита на данните. Правното основание за използването на Google Analytics е чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква е) от ОРЗД.

(в) Google Marketing

Ние използваме продукти на Google Marketing (напр. Search Ad, Display & Video 360) само с Вашето изрично съгласие, което можете да декларирате, като кликнете върху бутона „Agree“ (Приемам) в банера с бисквитки на уебсайта. Ние съхраняваме Вашето съгласие в бисквитка на Вашето устройство, така че да не се изисква съгласието Ви всеки път когато посещавате нашия уебсайт и също на нашите сървъри заедно с IP адреса и времето; ние ще изтрием тази информация или ще ограничим нейното обработване, ако оттеглите Вашето съгласие. Google използва лични данни за персонализиране на реклами и бисквитки, които могат да се използват за персонализирано и за неперсонализирано рекламиране. Допълнителна информация е налична на https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(г) Content Square (Content Square)

Този уебсайт използва технологиите на ContentSquare S.A.S. за събиране на данни за взаимодействието на посетителя на уебсайта в псевдонимизирана форма за маркетингови цели и за оптимизиране на удобството за потребителя на уебсайта чрез използване на бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на уебсайта, обикновено се прехвърля на сървър на ContentSquare и се съхранява там. IP адресът, предаван от Вашия браузър, не се слива с други данни на ContentSquare. ContentSquare гарантира съкращаването на Вашия IP адрес.

Можете да предотвратите съхранението на бисквитки, като съответно коригирате софтуера на браузъра си, но бихме искали да отбележим, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на нашите услуги в пълния им обем.

(д) Tealium (Tealium)

Tealium Audience Stream. В нашия уебсайт използваме „Tealium Audience Stream“, услуга, предоставена от Tealium Inc., със седалище в Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Обединено кралство (Tealium); тази услуга обработва данни, въз основа на които се създават потребителски профили, използващи псевдоними, които могат да следват дадено лице на различни устройства. Например, събира се следната информация: реклами, които се разглеждат и кликват, статии, реклами, брой посетители, предмет на страницата и т.н.

Правното основание е Вашето съгласие, чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква а) от ОРЗД. Можете също така да възразите срещу събирането и съхранението на данни с цел уеб анализ и реклама по всяко време чрез http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Система за управление на тагове, Tag Management System). Този уебсайт използва Система за управление на тагове (TMS), услуга, предоставяна от Tealium Inc. със седалище в Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Обединено кралство (Tealium), за динамично коригиране на части от уебсайта. TMS е необходима за предоставянето на нашите услуги и следователно не може да бъде деактивирана. Бисквитката има продължителност от 12 месеца. Правното основание е законен интерес по чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква е) от ОРЗД, а именно преследването на нашите бизнес цели.

(е) Pinterest

В рамките на нашата онлайн оферта, така нареченият „Pinterest Tag“ (отделен фрагмент от код) на Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, САЩ, („Pinterest“) е интегриран в нашия уебсайт въз основа на чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква е) от ОРЗД, поради нашия легитимен интерес за анализ и оптимизиране на нашето онлайн предлагане, както и за ориентираното към търсенето използване на нашите кампании в Pinterest. Ако даден потребител на Pinterest види или кликне върху рекламата, се проследяват по-нататъшните действия и целевите групи, които са проявили интерес. Като използваме тази информация, можем да гарантираме, че рекламите в Pinterest се показват само на потребители на Pinterest, които вече са проявили интерес към нашите услуги, и че те отговарят на потенциалния интерес на потребителя. Тези данни ни помагат да измерим преобразуването на всяка кампания. Тези данни се използват за статистически цели и ни помагат да оптимизираме кампаниите.

Събраните данни не позволяват никакви заключения за самоличността на съответния потребител. Събират се данни за информацията за устройството, използваната операционна система, IP адреса на използваното устройство, времето на обаждането, типа и съдържанието на кампанията, реакцията към съответната кампания, както и идентификаторите на устройството, състоящи се от отделни характеристики на устройството. Това ни позволява да разпознаем Вашето устройство на нашия уебсайт.

Данните се съхраняват в съответствие със законовите периоди на съхранение и след това се изтриват автоматично. Ако влезете в профила си в Pinterest след посещение на нашия уебсайт или посетите нашия уебсайт, докато сте влезли, е възможно тези данни да бъдат съхранявани и обработвани от Pinterest. Pinterest може да свърже тези данни с Вашия акаунт в Pinterest и може също да ги използва за свои собствени рекламни цели. За повече информация вижте Политиката за поверителност на Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Можете да възразите срещу това конкретно обработване на данни по всяко време, като деактивирате https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data съответните настройки в „Customisation“ (Персонализация) във Вашия акаунт в Pinterest или като кликнете върху „Opt-Out“ (Отказ).

(ж) The Trade Desk (The Trade Desk)

Използваме технологията за пренасочване на The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Обединено кралство („The Trade Desk“). Тази функция служи за представяне на реклами въз основа на интереси на посетителите на уебсайта като част от рекламната мрежа на The Trade Desk. Ако съгласието е дадено чрез банера за бисквитки, когато посещавате нашия уебсайт, браузърът Ви ще съхранява бисквитки и подобни технологии, които позволяват да бъдете разпознати, когато посещавате уебсайтове, които са част от рекламната мрежа на The Trade Desk. След това тези страници може да Ви показват реклами, свързани със съдържание, което преди това сте преглеждали на уебсайтове, използвайки технологията за пренасочване на The Trade Desk. Според собствената си информация, в този процес The Trade Desk събира псевдонимизирани данни.

Ако все пак не искате да използвате тази функция за повторно насочване, можете да я деактивирате. Моля, имайте предвид, че деактивирането трябва да се извършва отделно за всеки браузър или устройство, като се използва един от следните методи: (i) чрез иконата AdChoices в рекламния банер, (ii) чрез https://www.youronlinechoices.com, (iii) директно на The Trade Desk на https://www.adsrvr.org, (iv) за мобилни приложения: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice и https://www.aboutads.info/choices. В допълнение, можете да оттеглите съгласието си за зададените бисквитки в бъдеще под следната връзка Настройки на бисквитките.

За повече информация относно технологията за пренасочване на The Trade Desk, политиката за поверителност на The Trade Desk и опциите за отказ, моля, посетете: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(з) Dynamic Yield (Dynamic Yield)

Ние използваме услугите на Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Англия, RG7 1NT). С инструмента за препоръки на Dynamic Yield нашата уеб оферта е оптимизирана въз основа на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, за да превърне Вашето посещение на уебсайта в персонализирано изживяване чрез персонализирани препоръки и съдържание. Ние използваме съдържанието на страницата, което разглеждате, за да препоръчаме еквивалентни или тематично свързани продукти или друго съдържание, което е подходящо за Вас.

Dynamic Yield събира псевдонимизирана информация за Вашите дейности по използване на нашия сайт. Това използва бисквитки, които съхраняват само псевдонимизирана информация под произволно генериран идентификационен номер (псевдоним). Вашите IP адреси ще се съхраняват само анонимно. Поради това не е възможна директна лична връзка.

Съгласието, дадено във връзка с използването на Dynamic Yield, може да бъде отменено тук по всяко време, като се отмени изборът на категорията „Бисквитки за персонализиране“. Отменете тук: Настройки на бисквитките. Освен това можете да намерите повече информация за използваната технология за проследяване чрез следната връзка: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

По-специално, ние оценяваме данните за следните цели:

Извършване на сравнения на ефективността или рентабилността на нашите уебсайтове, преброяване на посетителите, проследяване на осведомеността например за онлайн реклами, публикувани на уебсайта, партньорски и свързани програми, мултимедийно съдържание или специални кампании, измерване на областите на уебсайта, които са особено привлекателни за Вас, оценка на произхода на онлайн потребителите, за да оптимизираме нашата оферта на местно ниво.

(и) Интерактивен дигитален асистент (Zoovu)

Този уебсайт предлага Интерактивен дигитален асистент. Тази услуга се предоставя от Zoovu (Германия) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Germany (Германия) Ние използваме този инструмент на своя собствена отговорност и сключихме споразумение за защита на данните със Zoovu, че данните на нашите клиенти могат да бъдат обработвани само въз основа на нашите инструкции, не трябва да бъдат споделяни с трети страни и трябва да бъдат подходящо защитени технически.

Когато използвате услугата и ако сте ни дали разрешение за това, напр. като ни дадете Вашето съгласие чрез банера за проследяване, ние събираме следните данни за използване:

 • Данни за използване: (Услуги на Дигиталния асистент, отговаряне на въпроси, навигация, препоръки за продукти, покупки)

 • браузър / операционна система / използвано устройство

 • Референтен източник

Събраните данни за използване (с помощта на идентификатор на бисквитка) се използват за подобряване на използването на Дигитален асистент, за технически цели и за подобряване на услугата. Вашият IP адрес не се записва. Поради това не е възможно да се определи самоличността на потребителя въз основа на използвания ИД.

Ако не сте ни дали разрешение да го направим, напр. като откажете да дадете съгласието си чрез банера за проследяване, ще бъдат поставени само тези бисквитки, които са необходими за предоставяне на услугата, но няма да има проследяване на използването, както е описано по-горе.

(й) Bazaarvoice (Bazaarvoice)

Освен това използваме услуги, предоставяни от Bazaarvoice Inc., Austin, САЩ, за да предоставяме функции за оценка и да оценяваме констатациите. Оценката е доброволна и може да бъде направена чрез предоставяне на псевдоним. Не е необходимо да посочвате името си. Използваме и други функции, предлагани от Bazaarvoice: За проучване на съдържанието в социалните медии, което е маркирано с нашето съдържание, уебсайтове и присъствия в социалните медии, за проверка дали определено съдържание си струва да бъде споделено там, за свързване с автори на публикации, за качване на съдържание и за интегрирането му в нашите присъствия в социалните медии. Нашият доставчик на услуги, Bazaarvoice, може също да обработва Вашите лични данни в Съединените щати. В това отношение сме сключили стандартни клаузи за защита на данните с Bazaarvoice. За повече информация относно начина, по който Bazaarvoice обработва Вашите данни, моля, вижте Известието за поверителност на https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(к) Linkster (Linkster)

Използваме технологията за проследяване на Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg на тази страница, за да измерваме, визуализираме и фактурираме прозрения в партньорствата и рекламните канали.

Ако сте дали съгласието си чрез банера за бисквитки, в браузъра Ви се задават бисквитки, които се прочитат в случай на транзакция. Подадената информация включва URL адреса на уебсайта, на който е поставен рекламен материал ( URL адрес на референта), идентификатора на браузъра (потребителски агент) на Вашето устройство (включително информация за типа на устройството и операционната система), IP адресът на устройството (този IP адрес е хеширан от нас преди съхранение), HTTP заглавка (пакетът с данни се предава автоматично от Вашия браузър с различна техническа информация), времето на заявката и ако преди това е била съхранена на устройството, бисквитката със съдържанието й. Ако е необходимо, съхранените допирни точки могат да бъдат компилирани във верига на последователността (пътуване на потребителя). В случай на заявка за действие, номерът на поръчката и стойността на количката на Вашата поръчка обикновено също се предават и запазват от нас. В допълнение, следните стойности могат да бъдат предадени и запазени: Вашият номер на акаунт, нова информация за клиента, възраст и пол и информацията, която сте предоставили в проучване сред клиентите.

Събирането и обработването на данни за проследяване може също да бъде деактивирано, като кликнете върху тази връзка за отказ от проследяване: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Преглед на Вашите данни: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Правното основание за обработването е чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква а от ОРЗД.

(л) Snapchat (Snapchat)

На нашия уебсайт използваме „Snapchat Pixel“ на Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, САЩ („Snapchat“). Ако сте дали съгласието си чрез банера за бисквитки, то ще проследява поведението на потребителите, за да оцени ефективността на рекламите на Snapchat за статистически и маркетингови цели и да оптимизира рекламните мерки. Данните се съхраняват и обработват от Snapchat, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Snapchat може да използва данните за свои собствени рекламни цели в съответствие с политиката за използване на данни на Snapchat. Можете да разрешите на Snapchat и неговите партньори да показват реклами на и извън Snapchat. Тези операции по обработване се извършват изключително при даване на съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. За повече информация, моля, вижте политиката за поверителност на Snapchat на https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

(м) Facebook Business Tools и Facebook Ads Manager, споделяне на данни за събития

Използваме Facebook Business Tools и Facebook Ads Manager, които се предоставят от Meta Platforms Ireland Limited (Ирландия). Те ни позволяват да определяме кога и къде трябва да се поставят реклами във Facebook, Instagram и на уебсайтове, както и да проследяваме колко успешни са нашите рекламни кампании. В този контекст, ние разкриваме така наречените „данни за събития“ за насочване на нашите рекламни кампании със съгласието, което сте дали чрез нашия банер за бисквитки, член 6, параграф 1, ал. 1, буква ф от ОРЗД. Тези данни се споделят само в хеширана форма. Те включват по-специално Вашия имейл адрес, пощенски код и град.

Трети страни, включително Meta Platforms Ireland Limited, могат да използват бисквитки, уеб маяци и други технологии за съхранение чрез Facebook Business Tools, за да записват или получават информация от нашите уебсайтове и други сайтове в интернет и след това да използват тази информация, за да предоставят решения за измерване и насочване на реклами.

(н) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (Потребителска аудитория на уебсайта)

В този уебсайт е интегриран пиксел на Meta Platforms Ireland Limited (пиксел за потребителска аудитория на уебсайта). Ако сте дали съгласието си, този пиксел събира информация за използването на този уебсайт (напр. информация за разглежданите продукти) от нас и Meta Platforms Ireland Limited със съвместна отговорност и я предава на Meta Platforms Ireland Limited. Тази информация може да бъде свързана лично с Вас чрез използване на друга информация, която Meta Platforms Ireland Limited е съхранявала за Вас, например, въз основа на профила, който притежавате в социалната мрежа „Facebook“. Информацията, събрана чрез пиксела, може да се използва за показване на реклами въз основа на интересите на нашите оферти във Вашия акаунт във Facebook (пренасочване). Информацията, събрана чрез пиксела, може също да бъде обобщена от Meta Platforms Ireland Limited и обобщената информация може да се използва от Meta Platforms Ireland Limited за собствени рекламни цели и за рекламни цели на трети страни. Например, Meta Platforms Ireland Limited може да направи извод за определени интереси от Вашето поведение при сърфиране в този уебсайт, например, и може също да използва тази информация, за да рекламира оферти на трети страни. Meta Platforms Ireland Limited може също да обедини информацията, събрана около пиксела, с друга информация, която е събрала за Вас чрез други уебсайтове и/или във връзка с използването от Ваша страна на социалната мрежа „Facebook“ за съхраняване на Вашия профил в Meta Platforms Ireland Limited. Този профил може да се използва за рекламни цели. Meta Platforms Ireland Limited носи самостоятелна отговорност за постоянното съхранение и показаното по-нататъшно обработване на данните за проследяване, събрани чрез пиксела за персонализираната аудитория на уебсайта, използван на този уебсайт. Правното основание за това обработване на данни е член 6, параграф 1, ал. 1, буква а) от ОРЗД.

За повече информация относно защитата на данните в Meta Platforms Ireland Limited, моля, кликнете тук: https://www.facebook.com/policy.php. Тук ще намерите и информация за отстояване на Вашите права (напр. право на изтриване) срещу Meta Platforms Ireland Limited. Можете да оттеглите съгласието си за прехвърляне на данните към Meta Platforms Ireland Limited, като използвате пиксела на този уебсайт на адрес https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Този уебсайт включва функции на услугата Twitter. Тези функции се предоставят от Twitter International Limited (Ирландия) („Twitter“). Използвайки Twitter и функцията „Retweet“, уебсайтовете, които посещавате, са свързани с Вашия акаунт в Twitter и стават достояние на други потребители. Данните се прехвърлят и в Twitter по време на този процес. За тази цел Вашият интернет браузър установява директна връзка със сървърите на Twitter и предава данни към Twitter. Бихме искали да отбележим, че нямаме представа за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от Twitter.

За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на Twitter: https://twitter.com/privacy. Можете да промените настройките си за поверителност в Twitter на https://twitter.com/account/settings.

(п) TikTok

Използваме пиксел от доставчика TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ирландия, заедно с TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH, Обединено кралство) на този уебсайт. Това е код, който сме въвели на нашия уебсайт. С помощта на този код, ако сте дали съгласието си, ще бъде установена връзка със сървърите на TikTok, когато посещавате нашия уебсайт за проследяване на поведението Ви на нашия уебсайт. На TikTok могат да бъдат прехвърлени също лични данни, като IP адрес и друга информация, като ИД на устройство, тип устройство и операционна система. TikTok използва имейл или друга информация за вписване или устройство за идентифициране на потребителите на нашия уебсайт и за свързване на техните действия с потребителски акаунт в TikTok.

TikTok използва тези данни, за да показва реклами на своите потребители по целеви и персонализиран начин и за създаване на потребителски профили въз основа на интересите. Събраните данни ще бъдат използвани само от нас като част от измерването на ефективността на поставянията на реклами.

По принцип Вашите данни ще бъдат обработвани в рамките на ЕС или ЕИЗ. За тази цел е сключено съответното споразумение за защита на данните с TikTok. Ако личните данни се прехвърлят в държави извън ЕС или ЕИП, TikTok определя така наречените стандартни договорни клаузи, освен ако личните данни не се прехвърлят в държави, за които Европейската комисия е приела решение за адекватност.

Политиката за поверителност на TikTok може да бъде намерена тук: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(р) TikTok Business Tools и TikTok Ad Manager, споделяне на данни за събития

Също така използваме TikTok Business Tools и TikTok Ads Manager на TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ирландия. Те ни позволяват да определим кога и къде трябва да се поставят реклами и да проследим колко успешни са нашите рекламни кампании. За тази цел и със съгласието, което предоставяте чрез нашия банер за бисквитки, чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква ф от ОРЗД, ние споделяме така наречените „данни за събития“ за насочване на нашите рекламни кампании. Тези данни се споделят само в хеширана форма. Те включват по-специално Вашия имейл адрес, пощенски код и град.

Трети страни, включително TikTok Business Tools, могат да използват бисквитки, уеб маяци и други технологии за съхранение чрез TikTok Technology Limited, за да записват или получават информация от нашите уебсайтове и други сайтове в интернет и след това да използват тази информация, за да предоставят решения за измерване и насочване на реклами.

7 . Нашето присъствие в социалните медии, влиятелни лица

Ние поддържаме също корпоративно присъствие в социални мрежи като Facebook и Instagram, към които свързваме нашия уебсайт. Когато осъществявате достъп до съответните мрежи и платформи, се прилагат условията и насоките за обработка на данни на съответните оператори, върху които нямаме влияние. Когато правите това, данните могат да бъдат обработвани също извън Европейския съюз. Meta Platforms Ireland Limited и ние сме „съвместни администратори“ за определена обработка във Facebook. Нашите известия за поверителност в съответната социална мрежа ще Ви предоставят повече информация.

Известията за защита на данните в съответните мрежи се прилагат за дейностите на корпоративните влиятелни лица на Cosnova.

8. Вашите права като субект на данни

(a) Право на достъп до информация

Имате право да поискате информация по всяко време за личните данни, които обработваме, доколкото те Ви засягат, и да получите тази информация при поискване по всяко време в рамките на обхвата на чл. 15 от ОРЗД. За тази цел можете да изпратите искане по пощата или по електронна поща на посочения адрес за контакт.

(б) Право на коригиране на неправилни данни

Имате право да поискате да коригираме без неоправдано забавяне личните данни, които Ви засягат, в съответствие с член 16 от ОРЗД, ако са неправилни. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да направите това.

(в) Право на изтриване

В съответствие с условията, описани в член 17 от ОРЗД, имате право да поискате да изтрием личните данни, които Ви засягат. Тези условия предвиждат конкретно право на изтриване, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, както и в случаи на неправомерно обработване, оттегляне или съществуването на задължение за изтриване на данните съгласно законодателството на Европейския съюз или законодателството на държавата членка, на която сме подчинени. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да упражните правото си на изтриване.

(г) Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате да ограничим нашето обработване в съответствие с член 18 от ОРЗД. Това право съществува конкретно, ако се оспорва точността на личните данни между потребителя и нас, за периода от време, необходим за проверка на тяхната точност, както и ако потребителят поиска ограничено обработване вместо изтриване, ако има съществуващо право на изтриване; също така, ако данните вече не са необходими за целите, които имаме, но потребителят се нуждае от него, за да предяви, упражни или защити правни искове, и ако успешното упражняване на възражение все още е оспорвано между нас и потребителя. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да упражните правото си на ограничаване на обработването.

(д) Право на преносимост на данните

Имате право да получите от нас личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, както и да получите тези данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат в съответствие с член 20 от ОРЗД. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да упражните правото си на преносимост на данните.

(е) Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време на основания, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, свързани с Вас, което се извършва, наред с други неща, въз основа на чл. 6, параграф 1, ал. 1, буква е или буква ф от ОРЗД в съответствие с член 21 от ОРЗД. Ние ще спрем обработването на Вашите лични данни, освен ако не можем да покажем убедителни законни основания за обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

(ж) Право на оттегляне на съгласие (в случай на предоставено съгласие)

Имате право да оттеглите с бъдещ ефект съгласието в съответствие с член 7, параграф 3 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено до оттеглянето му въз основа на съгласието.

(з) Право на подаване на оплакване

Имате право също да подадете оплаквания до надзорните органи за защита на данните. Нашият компетентен надзорен орган е:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Комисарят по защита на данните в Хесе)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany (Германия)
P.O. Box 3163, 65021 Wiesbaden, Germany
Телефон: 004961114080
Факс: 00496111408900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Интернет: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Актуализиране на Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност е актуализирана за последен път през март 2023 г. Промените в нашата оферта могат да наложат също промяна на настоящата Политика за поверителност. Затова, моля, проверявайте редовно съдържанието на нашата Политика за поверителност. Също така ще Ви уведомим веднага щом Вашето сътрудничество (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление стане необходимо в резултат на промени.

10. Списък на използваните бисквитки

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor