Zaštita podataka

Pravila o privatnosti

Cosnova GmbH (u daljem tekstu „mi“) ceni vaše interesovanje za našu kompaniju i naše proizvode. Važno nam je da se osećate bezbedno kada posetite veb-sajtove kojima upravljamo (u daljem tekstu: „veb-sajt“), takođe u pogledu zaštite vaših ličnih podataka.

Ova Politika privatnosti ima za cilj da vas obavesti o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje obrađujemo kada koristite našu veb stranicu i bilo koju podstranicu. Ako želite da koristite određene usluge na našem sajtu, npr. procenu naših proizvoda ili listu želja, lični podaci će biti obrađeni. Lični podaci su svi podaci koji vam se mogu pripisati lično, kao što su vaše ime, adresa, e-mail adrese i ponašanje korisnika.

Ova Politika privatnosti takođe sadrži informacije o obradi ličnih podataka u vezi sa našim sajtovima društvenih medija.

Da biste saznali kako obrađujemo vaše lične podatke, možete se kretati direktno do relevantnih tema putem sledećih linkova. Takođe možete da pročitate, sačuvate i odštampate ovu Politiku privatnosti kao kompletan dokument.

1. Informacije o kontroloru, službeniku za zaštitu podataka

(a) Kontrolor

Kontrolor kao što je definisano u Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim nacionalnim zakonima o zaštiti podataka država članica EU, kao i drugim zakonima o zaštiti podataka je:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulcbah, Germany
Telefon: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Više informacija o nama možete pronaći u  impresumu.

(b) Službenik za zaštitu podataka kontrolora je:

Moritz Görmann
CTM COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmštat
Telefon: 00496151394272
Faks: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Prikupljanje i obrada ličnih podataka kada posetite našu veb stranicu

Kada koristite veb-sajt samo u informativne svrhe (tj. kada nam ne šaljete informacije na bilo koji drugi način), mi obično prikupljamo samo lične podatke koje vaš pregledač šalje našem serveru. Prikupljamo sledeće podatke koji su tehnički neophodni da bismo prikazali našu veb stranicu na verziji i jeziku koji vam odgovara, da bismo osigurali stabilnost i bezbednost i da bismo kreirali opšte izveštaje o korišćenju naše veb stranice (pravna osnova je član 6. 1 S. 1 lit. f GDPR-a):

 • IP adresa

 • Datum i vreme zahteva

 • Sadržaj zahteva (specifična stranica)

 • Veb-sajt sa kog je zahtev nastao

 • Pregledač

 • Operativni sistem

Gore navedeni podaci će biti izbrisani odmah nakon što više nisu potrebni za gore navedene svrhe, a najkasnije 30 dana nakon što smo ih prikupili.

Ako nam dostavite dodatne lične podatke, kao što su registracija, kontakt obrazac, anketa, konkurencija ili za izvršenje ugovora, mi ćemo ove podatke koristiti u svrhe navedene, u svrhu administracije klijenta i, gde je to potrebno, u svrhu obrade i fakturisanja bilo kojih poslovnih transakcija, u svakom slučaju u meri u kojoj je to potrebno za datu svrhu.

Ako koristite naše digitalne testere, određujemo vašu približnu lokaciju (tačnost od pribl. 50 km) putem IP adrese koja je anonimizirana skraćivanjem i ako skenirate QR kod, određujemo sa kojom verzijom naše prodajne tačke se suočavate. Ovi podaci se koriste isključivo u statističke svrhe i ne kombinuju se sa drugim podacima.

Ako nas kontaktirate putem e-pošte (npr. na gore navedenu adresu) ili na drugi način (npr. Messenger), lični podaci koji se prenose sa vašom e-porukom će biti sačuvani. Podaci se neće deliti sa trećim licima. Podaci će se obrađivati isključivo i u svrhu obrade razgovora.

Pravni osnov za obradu podataka koji se prenose tokom slanja poruke je član 6. 1 S. 1 lit.1 b i lit. f GDPR-a. Ovi podaci će se koristiti isključivo za obradu zahteva za kontakt; ovo takođe uključuje naš neophodan legitimni interes za obradu podataka u smislu člana 6. 1 S. 1 lit. f GDPR-a. Podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni, što je slučaj kada se odgovarajući razgovor sa korisnikom završi. Razgovor se završava kada je iz okolnosti jasno da je predmet u pitanju konačno razjašnjen.

3. Kolačići i slične tehnologije

Pored gore navedenih podataka, kolačići se čuvaju na vašem računaru i slične tehnologije se primenjuju kada koristite našu veb stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem hard disku preko pretraživača koji koristite i pružaju licu koje postavlja kolačić (u ovom slučaju, mi) određene informacije. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili prenošenje virusa na vaš računar. Oni služe svrsi da učine internet ponudu jednostavnijom i efikasnijom u celini.

Velika većina kolačića je postavljena samo uz vašu saglasnost (član 6. paragraf 1 st. 1 tačka a GDPR-a. Za druge kolačiće, pravni osnov su naši legitimni interesi (član 6. paragraf 1 st. 1 tačka f GDPR-a). Naš baner kolačića vas obaveštava koji kolačići spadaju u koju kategoriju.

(a) Opšte

Ovaj sajt koristi sledeće vrste kolačića i njihov opseg i funkcija su objašnjeni u nastavku:

 • Privremeni kolačići. Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pregledač. Konkretno, ovo uključuje kolačiće sesije. Oni čuvaju ono što je poznato kao ID sesije, što omogućava da se različiti zahtevi vašeg pretraživača dodele odgovarajućoj sesiji. Na ovaj način, vaš računar će automatski biti prepoznat sledeći put kada posetite našu veb stranicu. Kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili zatvorite pregledač. Ova vrsta kolačića se može koristiti, na primer, za čuvanje sadržaja vaše korpe za kupovinu u online prodavnici ili vašeg statusa prijave.

 • Trajni kolačići. Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda, koji se može razlikovati u zavisnosti od kolačića. Kolačiće možete da izbrišete preko bezbednosnih podešavanja vašeg pregledača u bilo kom trenutku.

(b) Podešavanja pregledača

Možete da konfigurišete podešavanja pregledača u skladu sa vašim preferencijama i, na primer, da odbijete da prihvatite kolačiće trećih lica ili sve kolačiće. Sačuvani kolačići mogu da se izbrišu u podešavanjima sistema vašeg pregledača. Imajte na umu da ovo može da vas spreči da koristite sve funkcionalnosti ovog sajta.

(c) Lista kolačića

Spisak  kolačića  i sličnih tehnologija koje se koriste možete pronaći na kraju ove Politike privatnosti.

(d) Opoziv kolačića

Na sledećem linku Podešavanja kolačića , možete opozvati svoj pristanak na kolačiće postavljene za budućnost.

4. Deljenje ličnih podataka uopšte

(a) Deljenje sa pružaocima usluga

Za određene aktivnosti obrade podataka, ponekad zapošljavamo pružaoce usluga koji su obavezani našim uputstvima i koji, bez izuzetka, obrađuju podatke u naše ime i prema našim uputstvima (obrada po ugovoru).

(b) Otkrivanje javnim organima, oštećenim stranama i za krivično gonjenje

Ako je to potrebno radi pojašnjenja nezakonite ili lažne upotrebe našeg veb-sajta ili radi pravnog gonjenja, lični podaci će biti prosleđeni tužilaštvu i, gde je to primenljivo, oštećenim trećim licima. Međutim, to se dešava samo ako postoje indikacije o nezakonitom ili lažnom ponašanju.

Obelodanjivanje se takođe može dogoditi ako ovo služi za sprovođenje uslova korišćenja ili drugih sporazuma. Takođe smo zakonski obavezni da na zahtev dostavimo informacije određenim javnim organima. To su organi krivičnog gonjenja, organi koji se bave administrativnim prekršajima koji podležu kaznama i poreskim organima.

Pravni osnov za to je član 6. 1 S. 1 lit. b, čl. 6 st. 1 S. 1 lit. c, čl. 6 st. 1 S. 1 lit. d i čl. 6 st. 1 S. 1 lit. d i čl. 6 st. 1 S. 1 lit. f GDPR-a.

(c) Obelodanjivanje u kontekstu transakcija kompanije

Tokom daljeg razvoja našeg poslovanja, struktura naše kompanije može da se promeni usled promena u pravnom obliku ili zbog uspostavljanja, kupovine ili prodaje zavisnih društava, delova kompanije ili komponenti. U slučaju takvih transakcija, informacije o klijentu mogu se deliti sa sticaocem ili pravnim naslednikom, zajedno sa delom poslovanja koji treba da se prenese.

Kad god se lični podaci otkriju u meri opisanoj iznad, mi obezbeđujemo da se to radi u skladu sa ovom Politikom privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka.

(d) Otkrivanje primaocima izvan EU

Moguće je da ćemo otkriti lične podatke zemljama izvan EU („treće zemlje“). Svako otkrivanje podataka primaocu u trećoj zemlji odvija se samo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka. Ukoliko Evropska komisija nije utvrdila da postoji adekvatan nivo zaštite u trećoj zemlji, obezbedićemo odgovarajuće mere zaštite kako bismo osigurali da vaši podaci budu adekvatno zaštićeni. Ovo se posebno može uraditi sklapanjem ugovora o obradi podataka koji sadrže standardne klauzule EU o zaštiti podataka i obezbeđuju odgovarajuće zaštitne mere u skladu sa odlukom Evropske komisije (dostupno na  Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) (europa.eu) ). ). Molimo vas da nas kontaktirate za više detalja, kao što je tekst Standardnih ugovornih klauzula EU.

(e) Menadžer saglasnosti

Integrisana je alatka za upravljanje pristankom „menadžer saglasnosti“ (www.consentmanager.net) kompanije Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sweden, info@consentmanager.net) na našem veb-sajtu kako bi se zatražila saglasnost za obradu podataka, korišćenje kolačića ili sličnih funkcija. Uz pomoć „menadžera saglasnosti“, imate mogućnost da date ili odbijete svoj pristanak na određene funkcionalnosti na našem veb-sajtu, npr. u svrhu integrisanja spoljnih elemenata, statističke analize, merenja opsega i personalizovanog oglašavanja. Uz pomoć „menadžera saglasnosti“ možete da date ili odbijete svoj pristanak za sve funkcije ili da date svoj pristanak za pojedinačne svrhe ili pojedinačne funkcije. Takođe možete da promenite podešavanja koja ste napravili retrospektivno. Svrha integracije „menadžera saglasnosti“ je da omogući korisnicima našeg veb sajta da odluče o gore navedenim stvarima i u kontekstu daljeg korišćenja našeg veb sajta, da ponude mogućnost promene podešavanja koja su već napravljena. Tokom korišćenja „menadžera saglasnosti“, lični podaci se obrađuju, kao i informacije o korišćenim uređajima, kao što je IP adresa.

Pravni osnov za obradu je član 6. 1 S. 1 lit. c zajedno sa članom 6. 3 S. 1 lit. a u vezi sa članom 7 stav 1 GDPR-a.

(f) Qualtrics

Na našem sajtu koristimo usluge kompanije Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, SAD za sprovođenje anketa o zadovoljstvu kupaca, proizvodima i brendom. Sprovodimo ankete o zadovoljstvu kako bismo kontinuirano razvijali i poboljšavali naše proizvode i usluge. Kada učestvujete u anketi o zadovoljstvu, obrađuju se samo takozvani „Iog podaci“ (datum i vremenski pečat/informacije o vašem pregledaču i podešavanjima/informacije o vašem uređaju/podacima o korišćenju). Učešće u anketi o zadovoljstvu je dobrovoljno. Ako ne želite da učestvujete u anketi o zadovoljstvu, možete jednostavno da zatvorite iskačuću anketu. Pravna osnova za ovu obradu podataka je vaša saglasnost, član 6. stav 1. a GDPR-a.

Da biste saznali više o kompaniji Qualtrics LLC i načinu na koji kompanija Qualtrics obrađuje lične podatke, posetite https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Socijalni dodaci, integracija sadržaja treće strane

(a) Opšte

Naša veb stranica takođe može sadržati ponude trećih strana. Ako kliknete na takvu ponudu, mi ćemo preneti podatke odgovarajućem provajderu u meri u kojoj je to potrebno (npr. informacije koje ste pronašli na našoj veb lokaciji i, ako je primenljivo, dodatne informacije koje ste već dali za ovu svrhu na našoj veb lokaciji).

(b) Socijalni dodaci

Kada koristimo takozvane „socijalne dodatke“ sa društvenih mreža kao što su Meta Platforms Ireland Limited ili Twitter na našem sajtu, integrišemo ih na sledeći način:

Kada posetite našu veb stranicu, socijalni dodaci su onemogućeni, što znači da nema prenosa bilo kakvih podataka operaterima ovih mreža. Ako želite da koristite jednu od mreža, kliknite na odgovarajući socijalni dodatak da biste uspostavili direktnu vezu sa serverom odgovarajuće mreže.

Ako imate korisnički nalog sa mrežom i prijavljeni ste kada omogućite socijalni dodatak, mreža može povezati vašu posetu našem veb sajtu sa vašim korisničkim nalogom. Ako želite da to sprečite, molimo vas da se odjavite iz mreže pre nego što omogućite socijalni dodatak.

Kada omogućite socijalni dodatak, mreža prenosi sadržaj koji postaje dostupan kao rezultat direktno na vaš pretraživač, koji ga uključuje u našu veb stranicu. U ovoj situaciji, mogu se obaviti i prenosi podataka koje inicira i kontroliše odgovarajuća društvena mreža. Vaša veza sa društvenom mrežom, prenos podataka između mreže i vašeg sistema i vaše interakcije na ovoj platformi regulišu se isključivo politikom privatnosti dotične mreže.

Kada kliknete na link ka nekoj ponudi ili omogućite socijalni dodatak, lični podaci se mogu preneti pružaocima usluga u zemljama koje nisu deo Evropskog ekonomskog prostora i koje, po mišljenju Evropske unije („EU“), ne garantuju „odgovarajući nivo zaštite“ koji zadovoljava standarde EU za obradu ličnih podataka. Imajte to na umu pre nego što kliknete na vezu ili omogućite socijalni dodatak i time pokrenete prenos vaših podataka.

Socijalni dodatak ostaje omogućen dok ga ne onemogućite ili ne izbrišete kolačiće.

(c) YouTube video

U našu onlajn ponudu integrisali smo YouTube video snimke na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesovanje za optimizaciju naše onlajn ponude u smislu člana 6 Para. 1 S. lit. f GDPR-a), koji se čuvaju http://www.youtube.com i mogu se puštati direktno sa naše veb stranice. Sve su uključene u „prošireni režim zaštite podataka“, što znači da se podaci o vama kao korisniku ne prenose na YouTube, osim ako ne reprodukujete video zapise. Podaci navedeni u sledećem paragrafu biće preneti samo kada reprodukujete video zapise. Mi nemamo nikakav uticaj na ovaj prenos podataka.

Kada posetite veb lokaciju, YouTube dobija vašu IP adresu i informacije da ste posetili relevantnu podstranicu našeg veb sajta. To se dešava bez obzira na to da li ste prijavljeni na korisnički nalog koji obezbeđuje YouTube ili ne postoji takav korisnički nalog. Ako ste prijavljeni na Google, vaši lični podaci će biti direktno povezani sa vašim nalogom. Ako ne želite da se uspostavi korelacija sa vašim YouTube profilom, morate se odjaviti pre aktiviranja dugmeta. YouTube čuva vaše lične podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajna koji je orijentisan na zahtev veb-sajta. Takva analiza se vrši, posebno (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni), kako bi se obezbedilo oglašavanje orijentisano na potražnju i obavestili drugi korisnici društvene mreže o vašim aktivnostima na našoj veb stranici. Imate pravo da se protivite kreiranju ovih korisničkih profila i morate kontaktirati YouTube kako biste ostvarili ovo pravo.

Dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihovoj obradi od strane YouTube-a mogu se naći u politici privatnosti. Ovde možete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i opcijama podešavanja za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

Na našim veb stranicama koristimo ponudu Google Maps na osnovu naših legitimnih interesa (tj. interesa za optimizaciju naše onlajn ponude kako je definisano u članu 6 stav 1 S. 1 lit. f GDPR-a). Ovo nam omogućava da prikažemo interaktivne mape direktno na veb lokaciji i omogućava vam da koristite funkciju mape pogodno, npr. kada koristite naš pronalazač prodavnice.

Kada posetite veb lokaciju, Google prima vašu IP adresu i informacije da ste posetili relevantnu podstranicu našeg veb sajta. To se dešava bez obzira na to da li ste prijavljeni na korisnički nalog koji je obezbedio Google ili da li takav korisnički nalog ne postoji. Ako ste prijavljeni na Google, vaši lični podaci će biti direktno povezani sa vašim nalogom. Ako ne želite da se uspostavi korelacija sa Google profilom, morate da se odjavite pre aktiviranja dugmeta. Google čuva vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i / ili dizajna orijentisanog na potražnju svog veb sajta. Takva analiza se vrši, posebno (čak i za korisnike koji nisu prijavljeni), kako bi se obezbedilo oglašavanje orijentisano na potražnju i obavestili drugi korisnici društvene mreže o vašim aktivnostima na našoj veb stranici. Imate pravo da se protivite kreiranju ovih korisničkih profila i morate da kontaktirate Google da biste ostvarili ovo pravo.

Dodatne informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihovoj obradi od strane provajdera dodataka mogu se naći u politici privatnosti provajdera. Ovde možete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i opcijama podešavanja za zaštitu vaše privatnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(e) Korišćenje Google reCAPTCHA

Na ovoj veb stranici takođe koristimo funkciju reCAPTCHA kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska („Google“). Ova funkcija je dizajnirana da zaštiti našu veb stranicu od napada zasnovanih na najsavremenijoj tehnologiji, posebno da bi se razlikovalo da li je ulazak napravilo fizičko lice ili je lažan pomoću mašinske i automatske obrade. Usluga obuhvata obradu veb zahteva, IP adrese, tipa pregledača, jezika pregledača, datuma i vremena vašeg zahteva i jednog ili više kolačića koji mogu da identifikuju vaš pregledač. Obrada se vrši u skladu sa članom 6. st. 1. lit. f GDPR-a na osnovu našeg legitimnog interesa da odredimo individualnu odgovornost na internetu, izbegnemo zloupotrebu i neželjenu poštu i zaštitimo našu veb stranicu od napada. Kao deo korišćenja Google reCAPTCHA, lični podaci se takođe mogu preneti na servere kompanije Google LLC. u SAD i drugim kompanijama Google Group širom sveta.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA i Google politici o privatnosti možete pronaći na:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Možete se obratiti Google-ovom službeniku za zaštitu podataka na:  data-access-requests@google.com.

(f) Socijalni dodaci Meta Platforms Ireland Limited i Google Ireland Limited

Naši veb-sajtovi mogu da koriste društvene dodatke kompanije Meta Platforms Ireland Limited (Irska).

Kada posetite stranicu koja sadrži takav dodatak i aktivira se, vaš pregledač se povezuje sa provajderom dodatka i sadržaj se učitava sa ovih stranica. Stoga vašu posetu ovoj veb stranici mogu pratiti Meta Platforms Ireland Limited i Google Ireland Limited, čak i ako aktivno ne koristite funkciju socijalnog dodatka. Ako imate Facebook ili Google nalog, možete da koristite takav socijalni dodatak da biste delili informacije sa svojim prijateljima. Nemamo uticaj na sadržaj dodataka i prenos informacija.

Meta Platforms Ireland Limited pruža detaljne informacije o obimu, prirodi, svrsi i daljoj obradi vaših podataka na adresi https://www.facebook.com/about/privacy. Ovde možete pronaći i dodatne informacije o svojim pravima i opcijama podešavanja za zaštitu vaše privatnosti.

(g) Instagram

Ovaj sajt takođe integriše dodatke sa društvene mreže Instagram („Instagram“). Instagram je usluga koju nudi Meta Platforms Ireland Limited (Irska). Instagram plug-in možete da prepoznate pomoću dugmeta „Instagram“ na našoj stranici. Ako kliknete na dugme „Instagram“ dok ste prijavljeni na svoj Instagram nalog, sadržaj na našim stranicama možete povezati sa Instagram profilom. Ovo omogućava Instagramu da poveže vašu posetu našim stranicama sa vašim nalogom. Imajte na umu da ne znamo sadržaj prenetih podataka niti njihovu upotrebu od strane Instagrama. Za više informacija pogledajte Politiku privatnosti Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(h) Commerce Connector

Sadržaj kompanije Commerce Connector GmbH može da se integriše u našu onlajn ponudu. To je u skladu sa članom 6. 1 S. 1 lit. f GDPR-a, naime na osnovu našeg interesovanja da našu veb lokaciju učinimo atraktivnom integracijom sadržaja trećih strana. Za više informacija pogledajte Commerce Connector Politiku o privatnosti: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Procena podataka o korišćenju („praćenje“) i informacija u vezi sa korišćenjem („(re)ciljanje“)

(a) Opšte

Želimo da sadržaj naše veb stranice prilagodimo što bliže vašim interesima i na taj način poboljšamo našu uslugu za vas. Koristimo takozvane tehnologije praćenja kako bismo identifikovali preferencije korišćenja i posebno popularne oblasti veb sajta.

Koristimo takozvane tehnologije (re)ciljanja tako da možemo da prilagodimo naš online marketing (npr. baner oglašavanje) konkretnije vašim interesima zasnovanim na upotrebi. Kada posetite druge veb lokacije koje sarađuju sa dobavljačima ovih tehnologija (re)ciljanja, one se čitaju i koriste kako bi vam pružile informacije koje su što je moguće više povezane sa interesovanjima.

Kada se koriste gore navedene tehnologije, kolačići na našoj veb stranici i (u slučaju (re)ciljanja) na veb lokacijama trećih lica beleže vaše interesovanje za naše proizvode i usluge. To podrazumeva korišćenje slučajnih identifikatora (takozvanih ID-ova kolačića) i sličnih tehnologija, koje ne povezujemo sa vašim imenom, adresom ili sličnim informacijama čak i kada su nam te informacije poznate (npr. iz postojećeg ugovornog odnosa), osim ako se ne saglasite sa tim.

(b) Google Analytics (osnovna verzija)

U svrhu dizajniranja veb stranice u skladu sa zahtevima i kontinuirane optimizacije na osnovu člana 6. 1, S 1 lit. f GDPR-a, koristimo osnovnu verziju Google Analytics, usluge veb analize kompanije Google Ireland Limited. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće (tekstualne datoteke) koji se čuvaju na vašem računaru i omogućavaju nam da analiziramo vaše korišćenje veb-sajta. Google će koristiti ove informacije u naše ime za procenu vašeg korišćenja veb lokacije i za prikupljanje izveštaja o aktivnostima veb lokacije. Google obrađuje podatke prikupljene korišćenjem „osnovne verzije“ Google Analytics isključivo na našim uputstvima i u naše svrhe. Ukoliko se podaci prikupljeni putem Google Analytics-a koriste za Google tehnologije oglašavanja (npr. Google Remarketing), a u ovom slučaju ih Google obrađuje i u sopstvene svrhe i/ili u svrhe trećih lica, takva obrada će se obaviti samo ako ste dali saglasnost za korišćenje takve tehnologije oglašavanja na veb-sajtu.

Ovaj sajt koristi Google Analytics sa ekstenzijom “_anonymizeIp()”. Ovo omogućava da se IP adrese dalje obrađuju u skraćenom obliku, isključujući mogućnost da se skraćene adrese mogu lično identifikovati. Možete odbiti korišćenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u vašem pregledaču. Međutim, imajte na umu da ako to učinite, možda nećete moći da koristite punu funkcionalnost ovog veb sajta. Takođe možete da sprečite prikupljanje podataka koje generiše kolačić i koje se odnose na vaše korišćenje veb-sajta (uključujući vašu IP adresu), kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač dostupnog na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Za izuzetne slučajeve u kojima se lični podaci prenose u SAD, Google Ireland Limited je sa Google-om dogovorio takozvane standardne klauzule o zaštiti podataka. Pravna osnova za korišćenje Google Analytics-a je član 6. 1 S.1 lit. f GDPR-a.

(c) Google Marketing

Koristimo samo Google Marketing proizvode (npr. Search Ad i Display & Video 360) uz vašu izričitu saglasnost, koju možete da objavite klikom na dugme „Slažem se“ u baneru kolačića veb-sajta. Vaš pristanak čuvamo u kolačiću na vašem uređaju tako da se od vas ne traži vaš pristanak svaki put kada posetite našu veb lokaciju, a takođe ga čuvamo i na našim serverima, zajedno sa IP adresom i vremenom, iz zakonskih razloga; mi ćemo izbrisati ove informacije ili ograničiti njihovu obradu ako povučete svoj pristanak. Google koristi lične podatke za personalizaciju reklama, a kolačići se mogu koristiti i za personalizovano i za nepersonalizovano oglašavanje. Dodatne informacije su dostupne na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Ova veb lokacija koristi ContentSquare S.A.S. tehnologije za prikupljanje podataka o interakciji posetioca veb stranice u pseudonimizovanom obliku u marketinške svrhe i za optimizaciju prilagođenosti veb stranice korišćenjem kolačića. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju veb lokacije obično se prenose na ContentSquare server i tamo se čuvaju. IP adresa koju prenosi vaš pregledač se ne spaja sa drugim podacima ContentSquare-a. ContentSquare garantuje skraćivanje vaše IP adrese.

Možete da sprečite skladištenje kolačića tako što ćete u skladu sa tim prilagoditi softver pregledača; međutim, želeli bismo da istaknemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije naših usluga u punoj meri.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream. U okviru našeg sajta koristimo „Tealium Audience Stream“, uslugu koju pruža kompanija Tealium Inc., koja ima registrovanu kancelariju u Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, United Kingdom (Tealium); ova usluga obrađuje podatke iz kojih se kreiraju korisnički profili pomoću pseudonima koji mogu pratiti osobu na različitim uređajima. Na primer, prikupljaju se sledeće informacije: oglasi pregledani i kliknuti, članci, oglašavanje, broj posetilaca, predmet stranice itd.

Pravna osnova je vaša saglasnost, član 6. 1 S. 1 lit. a GDPR. Takođe možete da prigovorite prikupljanju i skladištenju podataka u svrhu veb analize i oglašavanja u bilo kom trenutku putem http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Tag Management System). Ova veb stranica koristi sistem upravljanja oznakama (TMS), uslugu koju pruža Tealium Inc., koja ima registrovanu kancelariju u Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Velika Britanija (Tealium), kako bi dinamički prilagodila delove veb stranice. TMS je neophodan za pružanje naših usluga i stoga ne može biti onemogućen. Kolačić traje 12 meseci. Pravni osnov je legitimni interes u skladu sa članom 6. 1 S. 1 lit. f GDPR-a, odnosno težnja ka našim poslovnim ciljevima.

(f) Pinterest

U okviru naše online ponude, takozvani „Pinterest Tag“ (individualni kodni isečak) kompanije Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, SAD, („Pinterest“) integrisan je u našu veb stranicu na osnovu člana 6. para. 1 S.1 lit. f GDPR-a, zbog našeg legitimnog interesa za analizu i optimizaciju naše online ponude, kao i upotrebe naših Pinterest kampanja orijentisanih na zahtev. Ako korisnik Pinterest-a vidi ili klikne na oglas, prate se dalje radnje i ciljne grupe koje su pokazale interesovanje. Korišćenjem ovih informacija možemo da obezbedimo da se Pinterest oglasi prikazuju samo korisnicima koji su već pokazali interesovanje za naše usluge i da odgovaraju potencijalnom interesu korisnika. Ovi podaci nam pomažu da izmerimo konverziju svake kampanje. Ovi podaci se koriste u statističke svrhe i pomažu nam da optimizujemo kampanje.

Prikupljeni podaci ne dozvoljavaju nikakve zaključke o identitetu odgovarajućeg korisnika. Podaci se prikupljaju na informacijama o uređaju, operativnom sistemu koji se koristi, IP adresi uređaja koji se koristi, vremenu poziva, tipu i sadržaju kampanje, reakciji na odgovarajuću kampanju, kao i ID-ovima uređaja koji se sastoje od pojedinačnih karakteristika uređaja. To nam omogućava da prepoznamo vaš uređaj na našoj veb stranici.

Podaci se čuvaju u skladu sa zakonskim periodima zadržavanja, a zatim se automatski brišu. Ako se prijavite na svoj Pinterest nalog nakon što posetite našu veb lokaciju ili posetite našu veb stranicu dok ste prijavljeni, moguće je da će ovi podaci biti sačuvani i obrađeni od strane Pinterest-a. Pinterest može da poveže ove podatke sa vašim Pinterest nalogom i može da ih koristi i za sopstvene potrebe oglašavanja. Za više informacija pogledajte Pinterestovu politiku privatnosti: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Možete da uložite prigovor na ovu specifičnu obradu podataka u bilo kom trenutku tako što ćete deaktivirati relevantna podešavanja https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data u okviru „Prilagođavanja“ na svom Pinterest nalogu ili tako što ćete kliknuti na Opt-Out.

(g) Trade Desk

Koristimo tehnologiju ponovnog ciljanja UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Ujedinjeno Kraljevstvo („The Trade Desk“). Ova funkcija služi za predstavljanje oglasa zasnovanih na interesovanjima posetioca veb-sajta kao deo reklamne mreže Trade Desk-a. Ako je saglasnost data preko banera kolačića, kada posetite našu veb lokaciju, vaš pregledač će čuvati kolačiće i slične tehnologije koje vam omogućavaju da budete prepoznati kada posetite veb lokacije koje su deo reklamne mreže Trgovine. Ove stranice mogu zatim da vam prikazuju oglase koji se odnose na sadržaj koji ste prethodno pogledali na veb-sajtovima koristeći tehnologiju za ponovno ciljanje Trade Desk-a. Prema sopstvenim informacijama, Trade Desk prikuplja pseudonimizovane podatke u ovom procesu.

Ako i dalje ne želite da koristite ovu funkciju ponovnog ciljanja, možete je onemogućiti. Imajte na umu da se deaktivacija mora obaviti odvojeno za svaki pregledač ili uređaj koristeći jednu od sledećih metoda: (i) putem ikone AdChoices u baneru oglasa, (ii) preko https://www.youronlinechoices.com, (iii) direktno na Trade Desk-u https://www.adsrvr.org, (iv) za mobilne aplikacije: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice i https://www.aboutads.info/choices. Pored toga, u budućnosti možete opozvati svoj pristanak na postavljene kolačiće u okviru sledećih postavki kolačića.

Za više informacija o tehnologiji (re)ciljanja Trade Desk-a, politici privatnosti Trade Desk-a i opcijama isključivanja, posetite: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Koristimo usluge kompanije Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England, RG7 1NT). Pomoću alatke za preporuku Dynamic Yield-a, naša veb ponuda je optimizovana na osnovu vaše saglasnosti u skladu sa članom 6. st. 1. a GDPR-a kako bi vašu posetu veb-sajtu pretvorila u personalizovano iskustvo kroz prilagođene preporuke i sadržaj. Mi koristimo sadržaj stranice koji vidite da biste preporučili ekvivalentne ili tematski povezane proizvode ili drugi sadržaj koji je relevantan za vas.

Dynamic Yield prikuplja pseudonimizovane informacije o vašim aktivnostima korišćenja na našem sajtu. Ovo koristi kolačiće, koji čuvaju samo pseudonimizovane informacije pod nasumično generisanim ID-om (pseudonim). Vaše IP adrese će biti sačuvane samo anonimno. Nemoguća je direktna lična veza.

Pristanak dat u vezi sa korišćenjem dinamičkog prinosa može se ovde opozvati u bilo kom trenutku tako što ćete poništiti izbor kategorije "Personalisation cookies". Poništite ovde: Podešavanja kolačića. Pored toga, možete pronaći više informacija o tehnologiji praćenja koja se koristi preko sledećeg linka: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Konkretno, procenjujemo podatke u sledeće svrhe:

Sprovođenje performansi ili poređenja profitabilnosti naših veb lokacija, brojanje posetilaca, praćenje svesti o, na primer, online oglašavanju objavljenom na veb lokaciji, partnerskim i povezanim programima, bogatom medijskom sadržaju ili posebnim kampanjama, merenje područja veb stranice koja su vam posebno atraktivna, procena porekla online korisnika kako bi optimizovali našu ponudu lokalno

(i) Interaktivni digitalni asistent (Zoovu)

Ovaj sajt nudi interaktivnog digitalnog asistenta. Ovu uslugu obezbeđuje kompanija Zoovu (Nemačka) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Nemačka. Ovaj alat koristimo na sopstvenu odgovornost i zaključili smo ugovor o zaštiti podataka sa kompanijom Zoovu da se podaci naših klijenata mogu obrađivati samo na osnovu naših uputstava, ne smeju se deliti sa trećim licima i moraju biti adekvatno tehnički zaštićeni.

Kada koristite uslugu i ako ste nam dali dozvolu da to učinimo, npr. davanjem vaše saglasnosti putem banera za praćenje, prikupljamo sledeće podatke o korišćenju:

 • Podaci o korišćenju: (Usluge Digitalnog asistenta, odgovaranje na pitanja, navigacija, preporuke proizvoda, kupovine)

 • Korišćeni pregledač/Operativni sistem/Uređaj

 • Referentni izvor

Prikupljeni podaci o korišćenju (koristeći ID kolačić) koriste se za poboljšanje iskustva Digitalnog asistenta, u tehničke svrhe i za poboljšanje usluge. Vaša IP adresa nije prikupljena. Stoga nije moguće utvrditi identitet korisnika iz ID-a koji se koristi.

Ako nam niste dali dozvolu da to učinimo, npr. odbijanjem saglasnosti preko banera za praćenje, biće postavljeni samo ti kolačići koji su neophodni za pružanje usluge, ali neće biti praćenja upotrebe kao što je gore opisano.

(j) Bazaarvoice

Pored toga, koristimo usluge koje pruža Bazaarvoice Inc., Austin, Sjedinjene Države za pružanje funkcija evaluacije i za procenu nalaza. Evaluacija je dobrovoljna i može se obaviti davanjem nadimka. Ne morate da navedete svoje ime. Takođe koristimo i druge funkcije koje nudi Bazaarvoice: Da bismo istražili sadržaj društvenih medija koji je označen našim sadržajem, sajtovima i prisustvom društvenih medija, da bismo proverili da li je određeni sadržaj vredan deljenja, da bismo kontaktirali autore postova i otpremili sadržaj i integrisali ga u naše prisustvo na društvenim mrežama. Naš pružalac usluga, Bazaarvoice, takođe može obrađivati vaše lične podatke u Sjedinjenim Državama. Uneli smo standardne klauzule o zaštiti podataka sa kompanijom Bazaarvoice u tom pogledu. Za više informacija o tome kako Bazaarvoice obrađuje vaše podatke, pogledajte Obaveštenje o privatnosti na adresi https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Koristimo tehnologiju praćenja kompanije Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg na ovoj stranici za merenje, vizuelizaciju i fakturisanje uvida u partnerstva i reklamne kanale.

Ako ste dali saglasnost putem banera kolačića, kolačići se postavljaju u vaš pregledač, koji se čitaju u slučaju transakcije. Informacije koje se dostavljaju uključuju URL veb stranice, na koje se postavlja reklamni materijal (referentni URL), identifikator pregledača (korisnički agent) vašeg uređaja (uključujući informacije o tipu uređaja i operativnom sistemu), IP adresa uređaja (ova IP adresa je heširana od strane nas pre skladištenja), HTTP zaglavlje (paket podataka automatski prenosi vaš pretraživač sa različitim tehničkim informacijama), vreme zahteva i, ako je prethodno uskladišteno na uređaju, kolačić sa svojim sadržajem. Ako je potrebno, sačuvane dodirne tačke se mogu sastaviti u lanac sekvenci (korisničko putovanje). U slučaju zahteva za akciju, broj porudžbine i vrednost kolica vaše porudžbine se obično prenose i čuvaju od nas. Pored toga, sledeće vrednosti mogu da se prenesu i sačuvaju: Broj vašeg naloga, nove informacije o klijentu, starost i pol i informacije koje ste dali u anketi o klijentima.

Prikupljanje i obrada podataka o praćenju takođe može da se deaktivira klikom na ovu vezu za isključivanje praćenja: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Pregledanje vaših podataka: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do

Pravni osnov za našu obradu je član 6. 1 S. 1 lit. a GDPR.

(l) Snapchat

Na našem sajtu koristimo “Snapchat Pixel” of Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA (“Snapchat”). Ako ste pristali putem banera kolačića, ovo će pratiti ponašanje korisnika kako bi se procenila efikasnost Snapchat oglasa u statističke i tržišne istraživačke svrhe i optimizovale mere oglašavanja. Snapchat čuva i obrađuje podatke tako da veza sa odgovarajućim korisničkim profilom može biti moguća i Snapchat može da koristi podatke za svoje potrebe oglašavanja u skladu sa politikom korišćenja Snapchat podataka. Možete da omogućite Snapchatu i njegovim partnerima da prikazuju oglase na Snapchatu i van njega. Ove operacije obrade se odvijaju isključivo kada se daje saglasnost u skladu sa članom 6, st. 1, lit. a) GDPR-a. Za više informacija, pogledajte Snapchat-ovu politiku privatnosti na https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

(m) Facebook Business Tools i Facebook Ads Manager, deljenje podataka o događajima

Koristimo Facebook Business Tools i Facebook Ads Manager, koje obezbeđuje Meta Platforms Ireland Limited (Irska). To nam omogućava da definišemo kada i gde oglasi treba da budu postavljeni na Facebook, Instagram i na veb-sajtovima i da pratimo koliko su uspešne naše oglasne kampanje. U tom kontekstu, otkrivamo tzv. „podaci o događajima“ za ciljanje naših reklamnih kampanja uz saglasnost koju ste dali putem našeg banera kolačića, član 6. 1 S. 1 lit. f GDPR-a. Ovi podaci se dele samo u heširanom obliku. Oni uključuju, posebno, vašu e-mail adresu, poštanski broj i grad.

Treće strane, uključujući Meta Platforms Ireland Limited, mogu da koriste kolačiće, veb-svetionike i druge tehnologije za skladištenje putem Facebook Business Tools-a kako bi snimile ili dobile informacije sa naših veb-sajtova i drugih sajtova na Internetu, a zatim koriste ove informacije za pružanje rešenja za merenje i ciljanje oglasa.

(n) Meta Platforme Irska Limited Retargeting (Website Custom Audience)

Meta Platforms Ireland Limited pixel je integrisan u ovu veb stranicu (veb-sajt prilagođenog piksela publike). Ako ste dali svoj pristanak, ovaj piksel prikuplja informacije o korišćenju ovog veb-sajta (npr. informacije o stavkama koje smo videli) od strane nas i kompanije Meta Platforms Ireland Limited u zajedničkoj odgovornosti i prenosi ih kompaniji Meta Platforms Ireland Limited. Ove informacije se mogu pripisati vama lično uz pomoć drugih informacija o vama koje je Meta Platforms Ireland Limited sačuvala na osnovu naloga koji posedujete na društvenoj mreži „Facebook“, na primer. Informacije prikupljene preko piksela mogu se koristiti za prikazivanje oglašavanja u vezi sa interesom za naše ponude na vašem Facebook nalogu (reciljanje). Informacije prikupljene preko piksela takođe mogu biti prikupljene od strane kompanije Meta Platforms Ireland Limited, a zbirne informacije može koristiti kompanija Meta Platforms Ireland Limited za sopstvene reklamne svrhe i u reklamne svrhe trećih lica. Na ovaj način, Meta Platforms Ireland Limited može da odredi određene interese od vašeg ponašanja prilikom pregledanja na ovoj veb stranici, na primer, i takođe može da koristi ove informacije za promovisanje ponuda trećih strana. Meta Platforms Ireland Limited takođe može da kombinuje informacije prikupljene putem piksela sa drugim informacijama koje je kompanija Meta Platforms Ireland Limited prikupila o vama putem drugih veb-sajtova i/ili u vezi sa vašim korišćenjem društvene mreže „Facebook“ tako da profil o vama može da se sačuva na Meta Platforms Ireland Limited. Ovaj profil se može koristiti u reklamne svrhe. Meta Platforms Ireland Limited je isključivo odgovorna za trajno skladištenje i prikazanu dalju obradu podataka o praćenju prikupljenih preko prilagođenog piksela publike veb-sajta koji se koristi na ovom veb-sajtu. Pravni osnov za ovu obradu podataka je član 6. 1 S. 1 lit. a GDPR.

Za više informacija o zaštiti podataka u kompaniji Meta Platforms Ireland Limited, kliknite ovde: https://www.facebook.com/policy.php. Ovde ćete takođe pronaći informacije o tome da li imate svoja prava (npr. pravo na brisanje) protiv kompanije Meta Platforms Ireland Limited. Možete da povučete saglasnost za prenos podataka kompaniji Meta Platforms Ireland Limited koristeći piksel na ovoj veb stranici na adresi https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Ovaj sajt uključuje funkcije Twitter servisa. Ove funkcije obezbeđuje Twitter International Limited (Irska) („Twitter“). Korišćenjem Tvitera i funkcije „Retweet“, veb-sajtovi koje posećujete povezani su sa vašim Twitter nalogom i poznati su drugim korisnicima. Podaci se takođe prenose na Twitter tokom ovog procesa. U tu svrhu, vaš internet pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Twitter serverima i prenosi podatke na Twitter. Želimo da istaknemo da ne znamo sadržaj prenetih podataka ili njihovu upotrebu od strane Tvitera.

Za više informacija pogledajte Politiku privatnosti na Twitteru: https://twitter.com/privacy. Podešavanja privatnosti možete da promenite na Tviteru na https://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

Koristimo piksel provajdera TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland, together with TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH, United Kingdom) na ovoj veb stranici. Ovo je kod koji smo implementirali na našem sajtu. Uz pomoć ovog koda, pod uslovom da pristanete, uspostaviće se veza sa TikTok serverima kada posetite našu veb stranicu kako bi se pratilo vaše ponašanje na našoj veb stranici. Lični podaci kao što su IP adresa i druge informacije kao što su ID uređaja, tip uređaja i operativni sistem takođe se mogu preneti na TikTok. TikTok koristi e-poštu ili druge informacije o prijavljivanju ili uređaju za identifikaciju korisnika naše veb stranice i za dodeljivanje njihovih radnji na TikTok korisnički nalog.

TikTok koristi ove podatke za prikazivanje oglašavanja svojim korisnicima na ciljani i personalizovani način i za kreiranje korisničkih profila zasnovanih na interesovanjima. Prikupljene podatke ćemo koristiti samo kao deo merenja efikasnosti reklamnih plasmana.

U principu, vaši podaci će se obrađivati unutar EU ili EEA. Sa kompanijom TikTok zaključen je odgovarajući ugovor o zaštiti podataka u tu svrhu. Ako se lični podaci prenose u zemlje izvan EU ili EEA, TikTok postavlja takozvane Standardne ugovorne klauzule, osim ako se lični podaci prenose u zemlje za koje je Evropska komisija donela odluku o adekvatnosti.

Politika privatnosti TikTok-a možete pronaći ovde: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) TikTok Business Tools i TikTok Ad Manager, deljenje podataka o događaju

Takođe koristimo TikTok Business Tools i TikTok Ads Manager kompanije TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska. To nam omogućava da definišemo kada i gde oglasi treba da budu postavljeni i da pratimo koliko su uspešne naše oglasne kampanje. U tu svrhu i uz saglasnost koju dajete putem našeg banera kolačića, član 6. 1 S. 1 lit. f GDPR-a, delimo tzv. „podatke o događajima“ za ciljanje naših reklamnih kampanja. Ovi podaci se dele samo u heširanom obliku. Oni uključuju, posebno, vašu e-mail adresu, poštanski broj i grad.

Treća lica, uključujući TikTok Business Tools, mogu da koriste kolačiće, veb-svetionike i druge tehnologije za skladištenje preko TikTok Technology Limited kako bi snimili ili dobili informacije sa naših veb-sajtova i drugih sajtova na Internetu, a zatim koristili ove informacije za pružanje rešenja za merenje i ciljanje oglasa.

7. Naše prisustvo na društvenim mrežama, influenseri

Takođe održavamo prisustvo korporacija na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram, na koje pružamo linkove na našoj veb stranici. Kada pristupite relevantnim mrežama i platformama, primenjuju se odredbe i uslovi, kao i smernice za obradu podataka odgovarajućih operatera, na koje nemamo uticaja. Kada to učinite, podaci se takođe mogu obrađivati izvan Evropske unije. Meta Platforms Ireland Limited i mi smo „zajednički kontrolori“ za određenu obradu na Facebook-u. Naša obaveštenja o privatnosti na odgovarajućoj društvenoj mreži će vam pružiti više informacija.

Obaveštenja o zaštiti podataka u odgovarajućim mrežama primenjuju se na aktivnosti korporativnih influensera kompanije Cosnova.

8. Vaša prava kao nosioca podataka

(a) Pravo pristupa informacijama

Imate pravo da zahtevate informacije u bilo kom trenutku o ličnim podacima koje obrađujemo u meri u kojoj vas brinu i da dobijete te informacije na zahtev u bilo kom trenutku u okviru člana 15. GDPR-a. Da biste to uradili, možete poslati zahtev poštom ili e-poštom na navedenu kontakt adresu.

(b) Pravo na ispravku netačnih podataka

Imate pravo da zahtevate da bez nepotrebnog odlaganja ispravimo lične podatke koji se odnose na vas u skladu sa članom 16 GDPR-a ako su netačni. Molimo kontaktirajte nas na adresu koja je data da to učinimo.

(c) Pravo na brisanje

Imate pravo, pod uslovima opisanim u članu 17 GDPR-a, da zahtevate da izbrišemo vaše lične podatke. Ovi uslovi posebno obezbeđuju pravo na brisanje ako lični podaci više nisu potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, kao i u slučajevima nezakonite obrade, povlačenja ili postojanja obaveze brisanja podataka prema zakonu Evropske unije ili zakonu države članice kojoj podležemo. Da biste ostvarili svoje pravo na brisanje, kontaktirajte nas na navedenu adresu.

(d) Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate da ograničimo našu obradu u skladu sa članom 18 GDPR-a. Ovo pravo postoji posebno ako je tačnost ličnih podataka osporavana između korisnika i nas, tokom perioda potrebnog za proveru njegove tačnosti, i ako korisnik zahteva ograničenu obradu umesto brisanja ako postoji postojeće pravo na brisanje; takođe ako podaci više nisu potrebni za svrhe koje težimo, ali korisnik treba da potvrdi, iskoristi ili brani pravne zahteve, i ako je uspešno ostvarivanje prigovora još uvek sporno između nas i korisnika. Da biste ostvarili svoje pravo na ograničenje obrade, molimo vas da nas kontaktirate na navedenu adresu.

(e) Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da od nas dobijete lične podatke koji se tiču vas i koje ste nam dali i da primate ove podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu u skladu sa članom 20 GDPR-a. Da biste ostvarili svoje pravo na prenosivost podataka, kontaktirajte nas na navedenu adresu.

(f) Pravo na prigovor

Imate pravo da prigovorite u bilo kom trenutku na osnovu vaše konkretne situacije na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas, a koji se, između ostalog, sprovode na osnovu člana 6. 1 S. 1 lit. e. ili lit. f GDPR-a u skladu sa članom 21 GDPR-a. Prestaćemo da obrađujemo vaše lične podatke, osim ako ne možemo da pokažemo ubedljive legitimne osnove za obradu koja nadjačava vaše interese, prava i slobode ili obrada služi uspostavljanju, ostvarivanju ili odbrani pravnih zahteva.

(g) Pravo na povlačenje pristanka (u slučaju davanja pristanka)

Imate pravo da povučete pristanak u skladu sa članom 7. stav 3 GDPR-a sa dejstvom za budućnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu vaše saglasnosti do povlačenja saglasnosti.

(h) Pravo na podnošenje žalbe

Takođe imate pravo da se obratite nadzornim organima za zaštitu podataka. Naš nadležni nadzorni organ je:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (hesijski komesar za zaštitu podataka)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany
P.O. Box 3163, 65021 Wiesbaden, Germany
Telefon: 004961114080
Faks: 00496111408900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Internet: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Ažuriranje Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti je poslednji put ažurirana u martu 2023. godine. Promene u našoj ponudi takođe mogu učiniti neophodnim za izmenu ove Politike privatnosti. Stoga vas molimo da redovno proveravate sadržaj naše Politike privatnosti. Takođe ćemo vas obavestiti čim vaša saradnja (npr. saglasnost) ili drugo pojedinačno obaveštenje postanu neophodni kao rezultat promena.

10. Lista korišćenih kolačića

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor