Naše okruženje

essence preuzima odgovornost

essence održivost

Preuzimamo punu odgovornost za našu planetu. Reciklaža, prevencija otpada i razvoj održivih proizvoda su stvari bliske našem srcu i važni ciljevi za nas. Uprkos svim našim dosadašnjim uspesima u ovim oblastima, znamo da još ima mnogo toga da se uradi na putu ka održivoj budućnosti. Zato našu korporativnu odgovornost shvatamo veoma ozbiljno.

Smanjuje otpad

Što manje otpada proizvodimo, to je bolje za našu okolinu. Uvek tražimo bolje načine da budemo efikasniji sa našim sirovinama i smanjimo otpad u proizvodnji.

Održivost essence smanjuje otpad

Sirovi materijali

Zna se šta odakle dolazi

Važno nam je da znamo odakle dolaze naše sirovine i ambalažni materijali i kako oni utiču na našu planetu, naše zdravlje i društvo u celini. Zato, na primer, tražimo partnere koji nude papir ili palmino ulje iz izvora kojima se održivo upravlja. Član smo inicijativa kao što su Okrugli sto održivog palminog ulja (RSPO) i Inicijativa odgovornog liskuna (RMI).

essence održivost - sirovi materijali

Naše obećanje

Već smo postigli mnogo, ali takođe znamo da je pred nama još dug put. Održaćemo to, i to je obećanje!

essence održivost - naše obećanje

Plastika za menjanje

Veoma smo ponosni što podržavamo organizaciju Plastika za menjanje zajedno sa našim sestrinskim brendom CATRICE. Uz našu podršku, dva dodatna centra za sakupljanje plastičnog otpada izgrađena su u Indiji od početka 2020. godine.

essence održivost - plastika za menjanje