RIIGI VALIK

Andmekaitse

Privaatsuspoliitika

cosnova GmbH (edaspidi "meie") hindab teie huvi meie ettevõtte ja meie toodete vastu. Meie jaoks on oluline, et te tunneksite end turvaliselt, kui külastate meie poolt hallatavaid veebisaite (edaspidi "veebisait"), ka teie isikuandmete kaitse osas.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid nende isikuandmete olemusest, ulatusest ja eesmärgist, mida me töötleme, kui kasutate meie veebisaiti ja selle alamlehti. Kui soovite meie veebisaidil kasutada teatud teenuseid, nt meie toodete hindamist või soovinimekirja, töödeldakse isikuandmeid. Isikuandmed on kõik teie isikuga seotud andmed, näiteks nimi, aadress, e-posti aadressid ja kasutaja käitumine.

Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab ka teavet isikuandmete töötlemise kohta seoses meie sotsiaalmeedia saitidega.

Selleks, et saada teada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, saate järgmiste linkide kaudu navigeerida otse vastavate teemade juurde. Samuti saate käesolevat privaatsuseeskirja lugeda, salvestada ja printida tervikliku dokumendina.

Privaatsuspoliitika sisu

Palun klõpsake järgmistel linkidel, et minna otse vastavate teemade juurde.

1. Teave vastutava töötleja ja andmekaitseametniku kohta

(a) Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on andmekaitse üldmääruse (GDPR) ja teiste ELi liikmesriikide siseriiklike andmekaitseseaduste ning muude andmekaitsealaste õigusaktide määratluse kohaselt:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Saksamaa
Telefon: +49 6196 76156-0
Faks: +49 6196 76156-1298
e-post: info@cosnova.com

Lisateavet meie kohta leiate prinditud teabelehelt: Trükis

(b) Vastutava töötleja andmekaitseametnik on:

Moritz Görmann
CTM-COM GmbH
Wilhelm-Leuschner-Strasse 33
64380 Rossdorf, Saksamaa
Telefon: +49 6154 57605-0
Faks: +49 6154 57605-29
www.ctm-com.de

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine meie veebisaidi külastamisel

Kui kasutate veebisaiti ainult teavitamise eesmärgil (st kui te ei saada meile teavet muul viisil), kogume üldiselt ainult isikuandmeid, mida teie brauser meie serverile saadab. Me kogume järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et kuvada meie veebisaiti teile sobivas versioonis ja keeles, tagada stabiilsus ja turvalisus ning koostada üldisi aruandeid meie veebisaidi kasutamise kohta (õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõige 1 S. 1 lit. f):

 • IP-aadress

 • Taotluse kuupäev ja kellaaeg

 • Taotluse sisu (konkreetne lehekülg)

 • Veebisait, millelt taotlus pärineb

 • Brauser

 • Operatsioonisüsteem

Eespool nimetatud andmed kustutatakse viivitamata, kui neid ei ole enam vaja eespool nimetatud eesmärkidel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast nende kogumist.

Kui esitate meile täiendavaid isikuandmeid, näiteks registreerimise, kontaktvormi, küsitluse, konkursi või lepingu täitmise raames, kasutame neid andmeid nimetatud eesmärkidel, kliendihalduse eesmärgil ning vajaduse korral äritehingute töötlemiseks ja arveldamiseks, igal juhul eesmärgi jaoks vajalikus ulatuses.

Kui kasutate meie digitaalseid testijaid, määrame teie ligikaudse asukoha (umbes 50 km täpsusega) IP-aadressi abil, mis on lühendamise teel anonüümseks muudetud, ja kui skaneerite QR-koodi, siis määrame, millise meie müügipunkti versiooniga te silmitsi seisate. Neid andmeid kasutatakse ainult statistilistel eesmärkidel ega ühendata teiste andmetega.

Kui võtate meiega ühendust e-posti teel (nt ülaltoodud aadressil) või muul viisil (nt Messenger), salvestatakse teie e-kirjaga edastatud isikuandmed. Andmeid ei jagata kolmandate isikutega. Andmeid töödeldakse ainult vestluse töötlemise eesmärgil.

Sõnumi saatmise käigus edastatavate andmete töötlemise õiguslik alus on art. 6 lg. 1 S. 1 lit.1 b and lit. f of the GDPR. Neid andmeid kasutatakse ainult kontaktitaotluse töötlemiseks; see hõlmab ka meie vajalikku õigustatud huvi andmete töötlemiseks art. 6 lg. 1 S. 1 lit. f GDPR. Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei vajata enam sellel eesmärgil, milleks neid koguti, st kui vastav vestlus kasutajaga on lõppenud. Vestlus lõpeb, kui asjaolude põhjal on selge, et kõnealune küsimus on lõplikult lahendatud.

3. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Lisaks eespool nimetatud andmetele salvestatakse meie veebisaidi kasutamisel teie arvutisse küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie kõvakettale teie kasutatava veebilehitseja kaudu ja mis annavad küpsise seadistavale üksusele (antud juhul meile) teatud teavet. Küpsised ei saa teie arvutis ühtegi programmi käivitada ega viirusi edastada. Nende eesmärk on muuta internet kasutajasõbralikumaks ja paremini toimivaks.

Suurem osa küpsiseid seadistatakse ainult teie nõusolekul (art. 6 lg. 1 S 1 lit. a GDPR. Muude küpsiste puhul on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvid (GDPRi artikli 6 lõige 1 S 1 punkt f). Meie küpsiste bänner teavitab teid, millised küpsised millisesse kategooriasse kuuluvad.

(a) Üldsätted

See veebisait kasutab järgmisi küpsiseid, mille ulatust ja funktsiooni selgitatakse allpool:

 • Ajutised küpsised. Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete oma brauseri. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad niinimetatud seansi ID-d, mis võimaldab teie brauseri erinevaid päringuid vastavale seansile omistada. Nii tuvastatakse teie arvuti automaatselt, kui külastate meie veebisaiti järgmine kord. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või sulgete oma brauseri. Seda tüüpi küpsist võib kasutada näiteks selleks, et salvestada teie ostukorvi sisu veebipoes või teie sisselogimise staatust.

 • Püsiküpsised. Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast teatud ajavahemiku möödumist, mis võib küpsisest olenevalt erineda. Saate küpsised oma brauseri turvasätete kaudu igal ajal kustutada.

(b) Brauseri sätted

Saate oma brauseri seadeid vastavalt oma eelistustele konfigureerida ja näiteks keelduda kolmandate osapoolte küpsiste või kõigi küpsiste vastuvõtmisest. Salvestatud küpsiseid saab kustutada brauseri süsteemi seadetest. Pange tähele, et see võib takistada teil selle veebisaidi kõigi funktsioonide kasutamist.

(c) Küpsiste loend

Kasutatavate küpsiste ja võrreldavate tehnoloogiate loetelu on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika lõpus.

(d) Küpsiste tühistamine

Meie veebisaidi vasakus allservas on väike küpsiste ikoon, mis võimaldab teil igal ajal küpsiste seadeid muuta.

4. Üldine isikuandmete jagamine

(a) Teenusepakkujatega jagamine

Teatavate andmetöötlustoimingute jaoks kasutame mõnikord teenusepakkujaid, kes on seotud meie juhistega ja kes eranditult töötlevad andmeid meie nimel ja meie juhiste kohaselt (töötlemine lepingu alusel).

(b) Avaldamine riigiasutustele, kahju kannatanud isikutele ja kohtuprotsesside jaoks

Kui see on vajalik meie veebisaidi ebaseadusliku või petturliku kasutamise selgitamiseks või kohtus süüdistuse esitamiseks, edastatakse isikuandmed prokuratuurile ja vajaduse korral kahjustatud kolmandatele isikutele. Kuid seda tehakse ainult juhul, kui on olemas ebaseadusliku või petturliku käitumise tunnused.

Avaldamine võib toimuda ka siis, kui see on vajalik kasutustingimuste või muude lepingute jõustamiseks. Samuti oleme seadusega kohustatud nõudmise korral andma teavet teatavatele riigiasutustele. Need on kriminaalsüüdistusi esitavad ametiasutused, ametiasutused, kes tegelevad haldusrikkumistega, mille eest määratakse trahve, ja maksuametid.

Selle õiguslik alus on GDPR-i artikkel 6. 1 S. lit. b, art. 6, paragrahv 1 S. 1 lit. c, art. 6, paragrahv 1 S. 1 lit. d ja art. 6, paragrahv 1 S. 1 lit. d ja art. 6, paragrahv GDPR-i 1 S. 1 lit. f.

(c) Avalikustamine äriühingu tehingute kontekstis

Meie äritegevuse edasise arengu käigus võib meie ettevõtte struktuur muutuda juriidilise vormi muutmise või tütarettevõtete, ettevõtte osade või komponentide asutamise, ostu või müügi tõttu. Selliste tehingute puhul võib kliendiandmeid jagada omandajale või õigusjärglasele koos üleantava äritegevuse osaga.

Kui isikuandmeid avaldatakse eespool kirjeldatud ulatuses, tagame, et seda tehakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ja kohaldatavate andmekaitseseadustega.

(d) Avalikustamine väljaspool ELi asuvatele vastuvõtjatele

On võimalik, et me avaldame isikuandmeid väljaspool ELi asuvatele riikidele ("kolmandatele riikidele"). Andmete edastamine kolmandas riigis asuvale vastuvõtjale toimub ainult kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. Kui Euroopa Komisjon ei ole otsustanud, et mõnes kolmandas riigis on piisav kaitsetase, rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid, et tagada teie andmete piisav kaitse. Seda saab teha eelkõige andmetöötluslepingute sõlmimisega, mis sisaldavad ELi standardseid andmekaitseklausleid ja näevad ette asjakohased kaitsemeetmed vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele (kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index\_en.htm). Palun võtke meiega ühendust, et saada lisateavet, näiteks ELi lepingu tüüptingimuste teksti.

(e) Nõusolek

Oleme integreerinud oma veebisaidile Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Rootsi, info@consentmanager.net) nõusoleku haldamise vahendi "nõusolekuhaldur" (www.consentmanager.net), et küsida nõusolekut andmete töötlemiseks, küpsiste kasutamiseks või võrreldavate funktsioonide kasutamiseks. "Nõusolekuhalduri" abil on teil võimalus anda või keelduda oma nõusolekut teatud funktsioonide kasutamiseks meie veebisaidil, nt väliste elementide integreerimiseks, statistiliseks analüüsiks, vahemiku mõõtmiseks ja personaliseeritud reklaamiks. "Nõusolekuhalduri" abil saate anda oma nõusoleku kõigi funktsioonide jaoks või keelduda sellest või anda oma nõusoleku üksikute eesmärkide või üksikute funktsioonide jaoks. Saate tehtud seadistusi ka tagasiulatuvalt muuta. "Nõusolekuhalduri" integreerimise eesmärk on võimaldada meie veebisaidi kasutajatel otsustada eespool nimetatud asjade üle ja pakkuda meie veebisaidi edasise kasutamise raames võimalust juba tehtud seadete muutmiseks. "nõusolekuhalduri" kasutamise käigus töödeldakse nii isikuandmeid kui ka teavet kasutatud seadmete kohta, näiteks IP-aadressi.

Töötlemise õiguslik alus on artikli 6 paragrahv. 1 S. 1 lit. c koostöös art. 6 para. GDPR-i 3 S. 1 lit. a koostöös Art. 7 para. 1.

(f) Qualtrics

Meie veebisaidil kasutame klientide, toodete ja kaubamärkide rahulolu-uuringute läbiviimiseks Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA teenuseid. Teeme rahulolu-uuringuid, et pidevalt arendada ja parandada oma tooteid ning teenuseid. Kui osalete rahulolu-uuringus, töödeldakse ainult nn "Iog-andmeid" (kuupäeva ja kellaaja tempel/teave teie brauseri ja brauseri seadete kohta/teave teie seadme/kasutusandmete kohta). Rahulolu-uuringus osalemine on vabatahtlik. Kui te ei soovi rahulolu-uuringus osaleda, võite lihtsalt uuringu hüpikakna sulgeda. Andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, art. GDPR-i 6 paragrahv 1. punkt a.

Lisateavet Qualtrics LLC kohta ja selle kohta, kuidas Qualtrics töötleb isikuandmeid, leiate veebilehelt https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid, kolmanda osapoole sisu integreerimine

(a) Üldsätted

Meie veebisait võib sisaldada ka kolmandate osapoolte pakkumisi. Kui klõpsate sellisele pakkumisele, edastame andmeid vastavale teenusepakkujale vajalikus ulatuses (nt teave selle kohta, et leidsite selle pakkumise meie veebisaidil, ja vajaduse korral lisateave, mille olete selleks otstarbeks juba meie veebisaidil esitanud).

(b) Sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Kui kasutame meie veebisaidil nn sotsiaalmeedia pistikprogramme sotsiaalvõrgustikest, nagu Meta Platforms Ireland Limited või Twitter, siis integreerime neid järgmiselt:

Kui külastate meie veebilehte, on sotsiaalmeedia pistikprogrammid välja lülitatud, mis tähendab, et nende võrgustike operaatoritele ei edastata mingeid andmeid. Kui soovite kasutada mõnda võrgustikku, klõpsake vastaval sotsiaalmeedia pistikprogrammil, et luua otsene ühendus vastava võrgustiku serveriga.

Kui teil on võrgustikus kasutajakonto ja olete sisse logitud, kui lubate sotsiaalmeedia pistikprogrammi, saab võrgustik seostada teie külastuse meie veebisaidil teie kasutajakontoga. Kui soovite seda vältida, logige enne sotsiaalmeedia pistikprogrammi lubamist võrgust välja.

Kui aktiveerite sotsiaalmeedia pistikprogrammi, edastab võrk selle tulemusel kättesaadavaks muutuva sisu otse teie brauserisse, mis lisab selle meie veebisaidile. Sellises olukorras võib toimuda ka vastava sotsiaalvõrgustiku algatatud ja kontrollitud andmeedastus. Teie ühendus sotsiaalvõrgustikuga, andmete edastamine võrgustiku ja teie süsteemi vahel ning teie suhtlemine sellel platvormil on reguleeritud üksnes kõnealuse võrgustiku privaatsuspoliitikaga.

Kui klõpsate pakkumise lingile või aktiveerite sotsiaalse pistikprogrammi, võidakse isikuandmeid edastada teenusepakkujatele riikides, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda ja mis Euroopa Liidu ("EL") arvates ei taga "piisavat kaitsetaset", mis vastab ELi isikuandmete töötlemise standarditele. Palun pidage seda meeles, enne kui klõpsate lingile või lubate sotsiaalmeedia pistikprogrammi ja seeläbi algatate oma andmete edastamise

Sotsiaalmeedia pistikprogramm jääb sisse lülitatuks, kuni te selle välja lülitate või küpsised kustutate.

(c) YouTube’i videod

Oleme integreerinud YouTube'i videod oma veebipakkumisse oma õigustatud huvide alusel (st huvi optimeerida meie veebipakkumist GDPR-i art. 6 paragrahvi 1 S. lit. f tähenduses), mis on salvestatud http://www.youtube.com ja mida saab mängida otse meie veebilehelt. Need kõik kuuluvad "laiendatud andmekaitserežiimi" alla, mis tähendab, et YouTube'ile ei edastata teie kui kasutaja kohta mingeid andmeid, kui te ei mängi videoid. Järgmises lõigus nimetatud andmed edastatakse ainult videote esitamisel. Me ei saa seda andmeedastust kuidagi mõjutada.

Kui külastate veebilehte, saab YouTube teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et olete külastanud meie veebilehe vastavat alamlehte. See toimub sõltumata sellest, kas olete sisse logitud YouTube'i pakutud kasutajakontole või ei ole sellist kasutajakontot olemas. Kui olete Google'i sisse logitud, seostatakse teie isikuandmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi, et teie YouTube'i profiiliga luuakse seos, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. YouTube salvestab teie isikuandmeid kasutajate profiilidena ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi nõudlusele orienteeritud kujundamise eesmärgil. Sellist analüüsi tehakse eelkõige (isegi kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud), et pakkuda nõudlusele suunatud reklaami ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele ning selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust YouTube'iga.

Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning nende töötlemise kohta YouTube'i poolt leiate privaatsuspoliitikast. Siit leiate ka lisateavet oma õiguste ja privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

Meie veebilehtedel kasutame Google Mapsi pakkumist oma õigustatud huvide alusel (st huvi meie veebipakkumise optimeerimise vastu, nagu on määratletud GDPR-i art. 6 paragrahvis 1 S. lit. f). See võimaldab meil kuvada interaktiivseid kaarte otse veebilehel ja võimaldab teil mugavalt kasutada kaardifunktsiooni, nt meie poeotsingu kasutamisel.

Kui külastate veebilehte, saab Google teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et olete külastanud meie veebilehe vastavat alamlehte. See toimub sõltumata sellest, kas olete sisse logitud Google'i pakutud kasutajakontole või ei ole sellist kasutajakontot olemas. Kui olete Google'i sisse logitud, seostatakse teie isikuandmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi, et teie Google'i profiiliga luuakse seos, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmeid kasutajate profiilidena ja kasutab neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebisaidi nõudlusele orienteeritud kujunduse eesmärgil. Sellist analüüsi tehakse eelkõige (isegi kasutajate puhul, kes ei ole sisse logitud), et pakkuda nõudlusele suunatud reklaami ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende kasutajaprofiilide loomisele ja selle õiguse kasutamiseks peate võtma ühendust Google'iga.

Täiendavat teavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning nende töötlemise kohta pistikprogrammipakkuja poolt leiate teenusepakkuja privaatsuspoliitikast. Siit leiate ka lisateavet oma õiguste ja privaatsuse kaitsmise võimaluste kohta: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(e) Google ReCAPTCHA kasutamine

Sellel veebisaidil kasutame ka Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa ("Google") reCAPTCHA-funktsiooni. See funktsioon on loodud selleks, et kaitsta meie veebilehte tipptasemel tehnoloogial põhinevate rünnakute eest, eelkõige selleks, et eristada, kas sissekanne on tehtud füüsilise isiku poolt või pettuse teel masina ja automaatse töötlemise abil. Teenus hõlmab veebipäringu, IP-aadressi, brauseri tüübi, brauseri keele, teie päringu kuupäeva ja kellaaja ning üht või mitut küpsist, mis võivad teie brauserit identifitseerida. Töötlemine toimub vastavalt GDPR-i art. 6 paragrahvi 1 lit. f alusel meie õigustatud huvi alusel, et määrata individuaalset vastutust internetis, vältida kuritarvitusi ja rämpsposti ning kaitsta meie veebisaiti rünnakute eest. Google reCAPTCHA kasutamise käigus võidakse isikuandmeid edastada ka USAs asuva Google LLC. ja teiste Google'i kontserni kuuluvate ettevõtete serveritesse kogu maailmas.

Lisateavet Google reCAPTCHA ja Google'i privaatsuspoliitika kohta leiate aadressil: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Saate võtta ühendust Google'i andmekaitseametnikuga aadressil: data-access-requests@google.com.

(f) Meta Platforms Ireland Limited ja Google Ireland Limited sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Meie veebilehed võivad kasutada Meta Platforms Ireland Limited (Iirimaa) sotsiaalmeedia pistikprogramme.

Kui külastate sellist pistikprogrammi sisaldavat lehekülge ja see on aktiveeritud, võtab teie veebilehitseja ühendust pistikprogrammi pakkujaga ja sisu laetakse nendelt lehekülgedelt. Seetõttu võivad Meta Platforms Ireland Limited ja Google Ireland Limited jälgida teie külastust sellel veebilehel, isegi kui te ei kasuta aktiivselt sotsiaalmeedia pistikprogrammi funktsiooni. Kui teil on Facebooki või Google'i konto, saate kasutada sellist sotsiaalmeedia pistikprogrammi, et jagada teavet oma sõpradega. Meil ei ole mingit mõju pistikprogrammide sisule ja teabe edastamisele.

Meta Platforms Ireland Limited annab üksikasjalikku teavet teie andmete ulatuse, laadi, eesmärgi ja edasise töötlemise kohta aadressil https://www.facebook.com/about/privacy. Siit leiate ka lisateavet oma õiguste ja seadistusvõimaluste kohta privaatsuse kaitsmiseks.

(g) Instagram

See veebileht integreerib ka sotsiaalvõrgustiku Instagrami ("Instagram") pistikprogramme. Instagram on teenus, mida pakub Meta Platforms Ireland Limited (Iirimaa). Instagrami pistikprogrammi on võimalik ära tunda meie lehel oleva "Instagrami nupu" järgi. Kui klõpsate "Instagrami nupule", kui olete oma Instagrami kontole sisse loginud, saate meie lehekülgede sisu oma Instagrami profiiliga siduda. See võimaldab Instagramil seostada teie külastust meie lehekülgedel teie kontoga. Pange tähele, et meil ei ole teavet edastatud andmete sisu või nende kasutamise kohta Instagramis. Lisateavet leiate Instagrami privaatsuspoliitikas https://instagram.com/about/legal/privacy.

(h) Commerce Connector

Commerce Connector GmbH sisu võidakse integreerida meie veebipakkumisse. Me teeme seda vastavalt art. 6 para. alusel. GDPR-i 1 S. lit. f, nimelt meie huvi tõttu muuta meie veebileht atraktiivseks, integreerides kolmanda osapoole sisu. Lisateavet leiate Commerce Connector'i privaatsuspoliitikast: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Kasutusandmete hindamine ("jälgimine") ja kasutamisega seotud teave ("ümber)suunamine")

(a) Üldsätted

Soovime kohandada meie veebisaidi sisu võimalikult täpselt teie huvidele ja seeläbi parandada meie teenust teie jaoks. Me kasutame nn jälgimistehnoloogiaid, et tuvastada veebisaidi kasutuseelistusi ja eriti populaarseid valdkondi.

Me kasutame nn (ümber)suunamistehnoloogiaid, et saaksime oma veebiturundust (nt bännerireklaami) täpsemalt kohandada vastavalt teie kasutuspõhistele huvidele. Kui külastate teisi veebisaite, mis teevad koostööd nende (ümber)suunamistehnoloogiate pakkujatega, loetakse ja kasutatakse neid, et pakkuda teile võimalikult huvipakkuvat teavet.

Kui eespool nimetatud tehnoloogiaid kasutatakse, salvestuvad küpsised meie veebisaidil ja (ümbersuunamise puhul) kolmandate osapoolte veebilehtedel teie huvi meie toodete ja teenuste vastu. See hõlmab juhuslike identifikaatorite (nn küpsiste ID-d) ja sarnaste tehnoloogiate kasutamist, mida me ei seosta teie nime, aadressi või muude sarnaste andmetega, isegi kui need andmed on meile teada (nt olemasolevast lepingulisest suhtest), välja arvatud juhul, kui te olete selleks nõusoleku andnud.

(b) Google Analytics (põhiversioon)

Veebilehe kujundamiseks vastavalt nõuetele ja selle pidevaks optimeerimiseks vastavalt Art. 6, para. GDPR-i 1, S 1 lit. f, kasutame Google Analytics'i baasversiooni, mis on Google Ireland Limited'i veebianalüüsi teenus. („Google“). Google Analytics kasutab küpsiseid (tekstifaile), mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad meil analüüsida veebisaidi kasutamist. Google kasutab seda teavet meie nimel, et hinnata veebisaidi kasutamist ja koostada aruandeid veebisaidi aktiivsuse kohta. Google töötleb Google Analyticsi põhiversiooni kaudu kogutud andmeid ainult meie juhiste järgi ja meie eesmärkidel. Kui Google Analytics'i kaudu kogutud andmeid kasutatakse Google'i reklaamitehnoloogiate jaoks (nt Google Remarketing) ja sellisel juhul töötleb Google neid ka enda ja/või kolmandate isikute eesmärkidel, toimub selline töötlemine ainult siis, kui olete andnud oma nõusoleku sellise reklaamitehnoloogia kasutamiseks veebilehel.

See veebisait kasutab teenust Google Analytics laiendiga „_anonymizeIp()“. See võimaldab IP-aadresse lühendatud kujul edasi töödelda, välistades sellega võimaluse, et lühendatud aadresside põhjal saab isikut tuvastada. Te võite küpsiste kasutamisest keelduda, valides oma brauseris vastavad sätted. Pange siiski tähele, et kui te seda teete, ei pruugi teil olla võimalik kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone. Samuti saate takistada Google'i küpsise poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sealhulgas teie IP-aadressi) kogumist ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides veebilehitseja pistikprogrammi, mis on saadaval alljärgneva lingi all:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Erandjuhtudel, kui isikuandmeid edastatakse USAsse, oleme Google Ireland Limited’iga kokku leppinud nn standardsetes lepingutingimustes. Google Analyticsi kasutamise õiguslik alus on artikli 6 lõige. GDPR-i 1 S.1 lit. f.

(c) Google Marketing

Kasutame Google Marketingi tooteid (nt Search Ad ja Display & Video 360) ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral, mida saate deklareerida, klõpsates veebisaidi küpsiste bänneri nupule "Nõustun". Me salvestame teie nõusoleku küpsisesse teie seadmes, et teilt ei küsitaks nõusolekut iga kord, kui külastate meie veebisaiti, ja me salvestame selle koos IP-aadressi ja ajaga õiguslikel põhjustel ka oma serverites; me kustutame selle teabe või piirame selle töötlemist, kui te oma nõusoleku tagasi võtate. Google kasutab isikuandmeid reklaami isikupärastamiseks ning küpsiseid saab kasutada nii isikupärastatud kui ka mitteisikupärastatud reklaami jaoks. Lisateavet leiate aadressilt https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Käesolev veebileht kasutab ContentSquare S.A.S. tehnoloogiaid, et koguda veebilehe külastajate suhtlusandmeid pseudonüümsel kujul turunduslikel eesmärkidel ja optimeerida veebilehe kasutajasõbralikkust, kasutades selleks küpsiseid. Küpsise poolt genereeritud teave teie veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt ContentSquare'i serverisse ja salvestatakse seal. Teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei liideta muude ContentSquare'i andmetega. ContentSquare tagab teie IP-aadressi lühendamise.

Te saate küpsiste salvestamist takistada, kohandades vastavalt oma brauseritarkvara; siiski juhime tähelepanu, et sellisel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki meie teenuste funktsioone täies ulatuses.

(e) Tealium

Tealium AudienceStream. Meie veebisaidil kasutame "Tealium Audience Stream" teenust, mida pakub Tealium Inc., mille registreeritud asukoht on Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Ühendkuningriik (edaspidi "Tealium"); see teenus töötleb andmeid, mille põhjal luuakse kasutaja profiilid, kasutades pseudonüüme, mis võivad isikut jälgida erinevates seadmetes. Kogutakse näiteks järgmist liiki andmeid: vaadatud ja klõpsatud reklaamid, artiklid, reklaamid, külastajate arv, lehe teema jne.

Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt artikli 6 lõike alusel. GDPR-i 1 S. 1 lit. a Samuti võite igal ajal esitada vastuväiteid andmete kogumise ja säilitamise kohta veebianalüüsi ja reklaami eesmärgil, kasutades selleks http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ’d (Tag Management System). See veebileht kasutab veebilehe osade dünaamiliseks kohandamiseks Tag Management Süsteemi (TMS), mida pakub Tealium Inc., mille registreeritud asukoht on Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Ühendkuningriik (Tealium). TMS on vajalik meie teenuste osutamiseks ja seetõttu ei saa seda keelata. See küpsis kehtib 12 kuud. Õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi vastavalt artikli 6 paragrahvi alusel. GDPR-i 1 S. 1 lit. f, nimelt meie ärieesmärkide saavutamiseks.

(f) Pinterest

Meie veebipakkumise raames on meie veebisaidile integreeritud nn "Pinterest Tag" (individuaalne koodilõik), mille on koostanud Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA, ("Pinterest"), art. 6 lõik. GDPR-i 1 S.1 lit. f, kuna meie õigustatud huvi on seotud meie veebipakkumise analüüsi ja optimeerimisega ning meie Pinterest-kampaaniate nõudlusele suunatud kasutamisega. Kui Pinteresti kasutaja näeb või klõpsab reklaami, jälgitakse edasisi tegevusi ja sihtrühmi, kes on huvi üles näidanud. Seda teavet kasutades saame tagada, et Pinteresti reklaame kuvatakse ainult nendele Pinteresti kasutajatele, kes on juba näidanud huvi meie teenuste vastu, ja et need vastavad kasutaja potentsiaalsele huvile. Need andmed aitavad meil mõõta iga kampaania konversiooni. Neid andmeid kasutatakse statistilistel eesmärkidel ja need aitavad meil kampaaniaid optimeerida.

Kogutud andmed ei võimalda teha mingeid järeldusi vastava kasutaja identiteedi kohta. Andmeid kogutakse seadme andmete, kasutatud operatsioonisüsteemi, kasutatud seadme IP-aadressi, kõne toimumise aja, kampaania tüübi ja sisu, reaktsiooni vastavale kampaaniale ning seadme individuaalsetest omadustest koosnevate seadme ID-de kohta. See võimaldab meil teie seadet meie veebilehel ära tunda.

Andmeid säilitatakse vastavalt seaduslikele säilitustähtaegadele ja seejärel kustutatakse need automaatselt. Kui logite pärast meie veebilehe külastamist oma Pinteresti kontole sisse või külastate meie veebilehte sisse logituna, on võimalik, et Pinterest salvestab ja töötleb neid andmeid. Pinterest võib siduda need andmed teie Pinteresti kontoga ja kasutada neid ka oma reklaami eesmärgil. Lisateavet leiate Pinteresti privaatsuspoliitikast: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Te võite igal ajal esitada vastuväiteid selle konkreetse andmetöötluse suhtes, deaktiveerides https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data oma Pinteresti konto jaotises "Kohandamine" vastavad seaded või klõpsates väljalülitamist.

(g) The Trade Desk

Kasutame ettevõtte UK Trade Desk Ltd. 10. korrus, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Ühendkuningriik („The Trade Desk“) ümbersuunamise tehnoloogiat. Selle funktsiooni eesmärk on esitada veebisaidi külastajatele The Trade Deski reklaamivõrgu raames huvipõhiseid reklaame. Kui nõusolek on antud küpsisebänneri kaudu, salvestab teie veebilehitseja meie veebilehel külastamisel küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mis võimaldavad teid ära tunda, kui külastate The Trade Deski reklaamivõrgustikku kuuluvaid veebilehti. Need leheküljed võivad seejärel näidata teile reklaame, mis on seotud teie poolt varem vaadatud sisuga veebilehtedel, mis kasutavad The Trade Deski ümbersuunamise tehnoloogiat. Oma teabe kohaselt kogub The Trade Desk selle protsessi käigus pseudonüümseid andmeid.

Kui te siiski ei soovi seda uuesti suunamise funktsiooni kasutada, võite selle keelata. Pange tähele, et deaktiveerimine tuleb teha iga brauseri või seadme puhul eraldi, kasutades ühte järgmistest meetoditest: (i) reklaambänneri AdChoices ikooni kaudu, (ii) läbi https://www.youronlinechoices.com, (iii) otse The Trade Deski aadressil https://www.adsrvr.org, (iv) mobiilirakenduste puhul: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice ja https://www.aboutads.info/choices. Meie veebilehelt leiate vasakult altpoolt väikese küpsiste ikooni, mis võimaldab teil igal ajal muuta oma küpsiste seadeid.

Lisateavet The Trade Deski ümbersuunamise tehnoloogia, The Trade Deski privaatsuspoliitika ja loobumisvõimaluste kohta leiate veebilehelt: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Me kasutame Dynamic Yield Ltd. teenuseid. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, Inglismaa, RG7 1NT). Dünaamilise tootluse soovitamise vahendiga optimeeritakse meie veebipakkumist teie nõusoleku alusel vastavalt art. 6 lõikega. 1 lit. a GDPRi kohaselt, et muuta teie veebilehe külastamine isikupärastatud kogemuseks kohandatud soovituste ja sisu abil. Kasutame teie poolt vaadatud lehekülje sisu, et soovitada samaväärseid või temaatiliselt seotud tooteid või muud teie jaoks asjakohast sisu.

Dynamic Yield kogub pseudonüümset teavet teie kasutustegevuse kohta meie saidil. See kasutab küpsiseid, mis salvestavad ainult pseudonüümset teavet juhuslikult genereeritud ID (pseudonüümi) all. Teie IP-aadressid salvestatakse ainult anonüümselt. Seetõttu ei ole otsene isiklik seos võimalik.

Dynamic Yieldi kasutamisega seotud nõusoleku võib siinkohal igal ajal tühistada, muutes kategooriat "Isikupärastamise küpsised". Tühistage siin: Küpsiste sätted. Lisaks leiate lisateavet kasutatud jälgimistehnoloogia kohta järgmise lingi kaudu: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Eelkõige hindame andmeid järgmistel eesmärkidel:

Meie veebisaitide tulemuslikkuse või kasumlikkuse võrdluste läbiviimine, külastajate lugemine, teadlikkuse jälgimine näiteks veebilehel avaldatud veebireklaami, partner- ja sidusprogrammide, rikkaliku meedia sisu või erikampaaniate kohta, veebisaidi eriti atraktiivsete valdkondade mõõtmine, veebikasutajate päritolu hindamine, et optimeerida meie pakkumist kohapeal

(i) Interaktiivne digitaalne abiline (Zoovu)

See veebileht pakub interaktiivset digitaalset abilist. Seda teenust pakub Zoovu (Saksamaa) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berliin, Saksamaa. Kasutame seda töövahendit omal vastutusel ja oleme sõlminud Zoovuga andmekaitselepingu, mille kohaselt meie klientide andmeid võib töödelda ainult meie juhiste alusel, neid ei tohi jagada kolmandate isikutega ja neid tuleb tehniliselt nõuetekohaselt kaitsta.

 • Kui kasutate teenust ja kui olete andnud meile selleks loa, nt andes meile oma nõusoleku jälgimisbänneri kaudu, kogume järgmisi kasutusandmeid:
 • Kasutusandmed: (Digitaalse assistendi teenused, küsimustele vastamine, navigeerimine, tootesoovitused, ostud)

 • Brauser/operatsioonisüsteem/kasutatud seade

 • Viiteallikas

Kogutud kasutusandmeid (mida kogutakse küpsise ID abil) kasutatakse digitaalse abilise täiustamiseks, tehnilistel eesmärkidel ja teenuse täiustamiseks. Teie IP-aadressi ei koguta. Seetõttu ei ole võimalik kasutatava identiteedi alusel kindlaks teha kasutaja identiteeti.

Kui te pole andnud meile luba seda teha, nt keeldudes nõusolekust jälgimisriba kaudu, siis salvestatakse ainult teenuse osutamiseks vajalikud küpsised, kuid kasutust eespool kirjeldatud viisil ei jälgita.

(j) Bazaarvoice

Lisaks kasutame hindamisfunktsioonide pakkumiseks ja tulemuste hindamiseks Bazaarvoice Inc. (Austin, Ameerika Ühendriigid) teenuseid. Hindamine on vabatahtlik ja seda saab teha hüüdnime esitades. Te ei pea oma nime esitama. Kasutame ka teisi Bazaarvoice'i pakutavaid funktsioone: Uurida sotsiaalmeedia sisu, mis on märgistatud meie sisuga, veebisaitide ja sotsiaalmeedia esinemistega, et kontrollida, kas teatud sisu on seal jagamist väärt, võtta ühendust postituste autoritega ning laadida sisu üles ja integreerida see meie sotsiaalmeedia esinemistesse. Meie teenusepakkuja Bazaarvoice võib teie isikuandmeid töödelda ka Ameerika Ühendriikides. Sellega seoses oleme sõlminud Bazaarvoice'iga standardsed andmekaitseklauslid. Lisateavet Bazaarvoice'i poolt teie andmete töötlemise kohta leiate privaatsusteatest aadressil https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Kasutame sellel leheküljel Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg, jälgimistehnoloogiat, et mõõta, visualiseerida ja arvutada ülevaateid partnerluste ja reklaamikanalite kohta.

Kui olete andnud oma nõusoleku küpsiste bänneri kaudu, pannakse teie brauserisse küpsised, mis loetakse tehingu korral välja. Esitatud teabe hulka kuuluvad veebilehe URL, millel reklaammaterjal on paigutatud (viitaja URL), teie seadme brauseri identifikaator (kasutajaagent) (sealhulgas teave seadme tüübi ja operatsioonisüsteemi kohta), seadme IP-aadress (see IP-aadress on meie poolt enne salvestamist räsitud), HTTP päis (teie brauseri poolt automaatselt edastatud andmepakett koos erinevate tehniliste andmetega), päringu aeg ja, kui see on eelnevalt seadmesse salvestatud, küpsis koos selle sisuga. Vajaduse korral saab salvestatud kokkupuutepunktid koostada järjestusahelaks (kasutaja teekond). Tegevusavalduse puhul edastame ja salvestame tavaliselt ka teie tellimuse tellimuse numbri ja ostukorvi väärtuse. Lisaks saab edastada ja salvestada järgmisi väärtusi: Teie kontonumber, andmed uue kliendi kohta, vanus ja sugu ning teave, mille esitasite kliendiküsitluses.

Jälgimisandmete kogumist ja töötlemist saab ka deaktiveerida, klõpsates sellel jälgimisest loobumise lingil: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Oma andmete vaatamine: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Meie töötlemise õiguslik alus on artikli 6 lõige. GDPRi 1 S. 1 lit. a

(l) Snapchat

Kasutame oma veebisaidil ettevõtte Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA („Snapchat”) teenust „Snapchat Pixel”. Kui olete küpsisebänneri kaudu nõusoleku andnud, jälgitakse sellega kasutajate käitumist, et hinnata Snapchati reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärkidel ning optimeerida reklaamimeetmeid. Snapchat säilitab ja töötleb andmeid nii, et ühendus vastava kasutajaprofiiliga võib olla võimalik ning Snapchat saab kasutada andmeid oma reklaamimise eesmärgil vastavalt Snapchati andmekasutuse poliitikale. Saate lubada Snapchatil ja selle partneritel edastada reklaame nii Snapchatis kui ka väljaspool seda. Need töötlemistoimingud toimuvad ainult nõusoleku andmisel kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga a. Lisateavet leiate Snapchati privaatsuspoliitikast aadressil https://www.snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy.

(m) Facebook Business Tools ja Facebook Ads Manager, sündmuste andmete jagamine

Kasutame Facebook Business Toolsi ja Facebook Ads Manager, mida pakub Meta Platforms Ireland Limited (Iirimaa). Need võimaldavad meil määratleda, millal ja kus Facebookis, Instagramis ja veebisaitidel reklaame paigutada, ning jälgida, kui edukad on meie reklaamikampaaniad. Sellega seoses avalikustame oma reklaamikampaaniate suunamiseks nn "sündmusandmeid", kui olete andnud selleks nõusoleku meie küpsisebänneri kaudu, artikkel 6. GDPR 1 S. 1 lit. f Neid andmeid jagatakse ainult räsitud kujul. Nende hulka kuuluvad eelkõige teie e-posti aadress, postiindeks ja linn.

Kolmandad osapooled, sealhulgas ettevõtte Meta Platforms Ireland Limited, võivad kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muid salvestustehnoloogiaid ettevõtte Facebook Business Tools kaudu, et salvestada või hankida teavet meie veebisaitidelt ja teistelt veebisaitidelt Internetis ning kasutada seda teavet mõõtmislahenduste ja reklaamide sihtimise pakkumiseks.

(n) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (veebilehe kohandatud sihtrühm)

Sellele veebisaidile on integreeritud ettevõtte Meta Platforms Ireland Limited piksel (veebisaidi kohandatud sihtrühma piksel). Kui olete andnud oma nõusoleku, kogub see piksel andmeid selle veebisaidi kasutamise kohta (nt andmed vaadatud üksuste kohta) meie ja ettevõtte Meta Platforms Ireland Limited ühisel vastutusel ja edastab need ettevõttele Meta Platforms Ireland Limited. Neid andmeid võidakse seostada muu teabe kasutamisega, mida Meta Platforms Ireland Limited on teie kohta talletanud, näiteks seoses teie konto omandiõigusega suhtlusvõrgus Facebook. Piksli kaudu kogutud andmeid saab kasutada meie pakkumiste huvipõhise reklaami kuvamiseks teie Facebooki kontol (taasturundus). Meta Platforms Ireland Limited võib piksli abil kogutud teavet ka koondada ning Meta Platforms Ireland Limited võib koondatud teavet kasutada enda ja kolmandate osapoolte reklaami eesmärgil. Näiteks võib Meta Platforms Ireland Limited järeldada teie sirvimiskäitumisest sellel veebisaidil teatud huvisid ja kasutada neid andmeid ka kolmandate isikute pakkumiste reklaamimiseks. Meta Platforms Ireland Limited võib piksli kaudu saadud andmeid ühendada ka muude andmetega, mida Meta Platforms Ireland Limited on teie kohta kogunud teiste veebisaitide kaudu ja/või seoses teie Facebooki suhtlusvõrgustiku kasutamisega, et salvestada teie profiil ettevõttes Meta. Seda profiili võidakse reklaami eesmärgil kasutada. Ettevõte Meta Platforms Ireland Limited vastutab ainsana sellel veebisaidil kasutatava veebisaidi kohandatud sihtrühma piksli kaudu kogutud jälgimisandmete püsisalvestuse ja kuvatava edasise töötlemise eest. Selle andmetöötluse õiguslik alus on GDPR-i artikkel 6. GDPRi 1 S. 1 lit. f

Lisateabe saamiseks ettevõtte Meta Platforms Ireland Limited andmekaitse kohta klõpsake siin: https://www.facebook.com/policy.php. Siit leiate ka teavet selle kohta, kuidas kasutada oma õigusi (nt õigus andmete kustutamisele) Meta Platforms Ireland Limited suhtes. Saate tagasi võtta nõusoleku andmete edastamiseks ettevõttele Meta Platforms Ireland Limited, kasutades sellel veebisaidil olevat pikslit aadressil https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

See veebisait sisaldab Twitteri teenuse funktsioone. Neid funktsioone pakub Twitter International Limited (Iirimaa) („Twitter”). Kasutades Twitterit ja funktsiooni "Retweet", on külastatavad veebisaidid seotud teie Twitteri kontoga ja tehakse teistele kasutajatele teatavaks. Selle protsessi käigus edastatakse andmed ka Twitterisse. Selleks loob teie internetibrauser otsese ühenduse Twitteri serveritega ja edastab andmed Twitterile. Juhime tähelepanu sellele, et meil ei ole teadmisi edastatud andmete sisust ega nende kasutamisest Twitteri poolt.

Lisateavet leiad Twitteri privaatsuspoliitikast: https://twitter.com/privacy. Privaatsussätteid saate muuta Twitteris aadressil https://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

Kasutame sellel veebisaidil pikslit teenusepakkuja TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Iirimaa, koos TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH, Ühendkuningriik) poolt. See on kood, mille oleme oma veebisaidil kasutusele võtnud. Selle koodi abil luuakse teie nõusolekul ühendus TikToki serveritega, kui külastate meie veebisaiti, et jälgida teie käitumist meie veebisaidil. TikTokile saab edastada ka isikuandmeid, nagu IP-aadress ja muud teavet, nagu seadme ID, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem. TikTok kasutab e-posti või muid sisselogimis- või seadmeandmeid, et tuvastada meie veebisaidi kasutajaid ja omistada nende tegevused TikToki kasutajakontole.

TikTok kasutab neid andmeid selleks, et kuvada oma kasutajatele suunatud ja isikupärastatud reklaami ning luua huvipõhiseid kasutajaprofiile. Kogutud andmeid kasutatakse ainult reklaami paigutamise tõhususe mõõtmiseks.

Põhimõtteliselt töödeldakse teie andmeid ELis või EMPs. Selleks on sõlmitud TikTokiga vastav andmekaitseleping. Kui isikuandmeid edastatakse väljaspool ELi või EMPd asuvatesse riikidesse, kasutab TikTok nn standardseid lepingutingimusi, välja arvatud juhul, kui isikuandmeid edastatakse riikidesse, mille kohta Euroopa Komisjon on vastu võtnud adekvaatsuse otsuse.

TikToki privaatsuspoliitika leiate siit: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) TikTok Business Tools ja TikTok Ad Manager, sündmuse andmete jagamine

Kasutame ka TikTok Business Toolsi ja TikTok Ads Manageri TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Iirimaa. Need võimaldavad meil määratleda, millal ja kus reklaame esitada, ning jälgida, kui edukad on meie reklaamikampaaniad. Sel eesmärgil ja teie poolt meie küpsiste bänneri kaudu antud nõusolekuga, artikli 6 lõige. GDPRi 1 S. 1 lit. f kohaselt jagame oma reklaamikampaaniate suunamiseks nn "sündmusandmeid". Neid andmeid jagatakse ainult räsitud kujul. Nende hulka kuuluvad eelkõige teie e-posti aadress, postiindeks ja linn.

Kolmandad osapooled, sealhulgas TikTok Business Tools, võivad kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muid salvestustehnoloogiaid TikTok Technology Limited kaudu, et salvestada või hankida teavet meie veebisaitidelt ja teistelt saitidelt internetis ning kasutada seda teavet mõõtmislahenduste ja reklaamide sihtimiseks.

7. Meie kohalolek sotsiaalmeedias, mõjuisikud

Meie ettevõtte on esitatud ka sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook ja Instagram, millega meie veebileht seotud on. Vastavatesse võrgustikesse ja platvormidele sisenemisel kehtivad vastavate operaatorite tingimused ja andmetöötlusjuhised, mida me ei saa mõjutada. Kui seda teete, võidakse andmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Liitu. Meta Platforms Ireland Limited ja me oleme Facebookis teatud töötlemistoimingute ühised vastutavad töötlejad. Meie privaatsusteated vastavas sotsiaalvõrgustikus annavad teile lisateavet.

Vastavate võrgustike andmekaitseteated kehtivad ettevõtte Cosnova mõjutajate tegevusele.

8. Teie õigused andmesubjektina

(a) Õigus andmetele juurde pääseda

Teil on õigus igal ajal küsida teavet meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta teid puudutavas ulatuses ja saada seda teavet nõudmisel igal ajal GDPR-i artikli 15 kohaselt. Selleks võite saata taotluse posti või e-posti teel märgitud kontaktaadressile.

(b) Õigus lasta valesid andmeid parandada

GDPRi artikli 16 kohaselt on teil õigus nõuda, et parandaksime põhjendamatu viivituseta teid puudutavad isikuandmed, kui need on ebaõiged. Selleks võtke meiega antud aadressil ühendust.

(c) Õigus andmeid kustutada

GDPRi artiklis 17 kirjeldatud tingimustel on teil õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist. Need tingimused näevad eelkõige ette õiguse kustutada isikuandmed, kui neid ei ole enam nende kogumise või muul viisil töötlemise eesmärgil vaja, ning ebaseadusliku töötlemise, tagasivõtmise või andmete kustutamise kohustuse olemasolu korral Euroopa Liidu õiguse kohaselt või selle liikmesriigi õiguse kohaselt, mida kohustume järgima. Kustutamise õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust antud aadressil.

(d) Õigus töötlemist piirata

GDPRi artikli 18 kohaselt on teil õigus nõuda, et piiraksime töötlemist. See õigus kehtib eelkõige juhul, kui kasutaja vaidlustab isikuandmete täpsuse, seniks, kuni nende täpsust kontrollitakse, ja kui kasutaja taotleb kustutamise asemel töötlemise piiramist, kui on olemas kustutamise õigus; samuti juhul, kui meile vajalikel eesmärkidel pole andmeid enam vaja, kuid kasutaja vajab neid õiguslike nõuete esitamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks ning kui vastuväide on meie ja kasutaja vahel endiselt vaidlustatud. Töötlemise piiramise õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust antud aadressil.

(e) Andmete ülekandmise õigus

GDPRi artikli 20 kohaselt on teil õigus saada meilt teid puudutavad ja meile esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Andmete ülekandmise õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust antud aadressil.

(f) Vastuväidete esitamise õigus

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel teiega seotud isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub muu hulgas artikli 6 lõikes GDPRi 1 S. 1 lit. e või lit. f vastavalt GDPR artiklile 21. Me lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada, et töötlemiseks on kaalukad õiguspärased põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine teenib õiguslike nõuete kehtestamist, täitmist või kaitsmist.

(g) Õigus nõusolekut tagasi võtta (kui nõusolek on antud)

Teil on õigus nõusolek tühistada GDPRi artikli 7 lõike 3 alusel, mõjuga tulevikus. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist toimunud nõusoleku alusel teostatud töötlemise seaduslikkust.

(h) Kaebuse esitamise õigus

Teil on ka õigus esitada kaebusi andmekaitse järelevalveasutustele. Meie pädev järelevalveasutus on:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Hesseni andmekaitseinspektor)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Saksamaa
P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, Saksamaa
Telefon: +49 611 14080
Faks: +49 611 1408 – 900
E-posti aadress: poststelle@datenschutz.hessen.de
Veebileht: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Privaatsuspoliitika ajakohastamine

Seda privaatsuspoliitikat uuendati viimati 2022. aasta märtsis. Meie pakkumise muutmine võib muuta vajalikuks ka käesoleva privaatsuseeskirja muutmise. Seetõttu palun kontrollige regulaarselt meie privaatsuspoliitikat. Samuti anname teile teada, kui teie koostöö (nt nõusolek) või muu individuaalne teavitamine muutub muudatuste tõttu vajalikuks.

10. Kasutatud küpsiste loend

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor
IDEAHWqTUk-L6gNg3tIkP8MCQJ_VnBDyhJpNh9BY1KlU7QhIkebdElvKPs7ZMch_XGetM8390 daysMarketing*.doubleclick.netGoogle Ads
test_cookieCheckForPermission15 minutesMarketing*.doubleclick.netGoogle Ads
_pinterest_ct_ua"TWc9PSZwbHJyVXhadGpLTFFRckpxbS9UTEJaalpubGRYM1ExYWUzYUNUc3F3a0lseHRuaWVMRU8wVXRDUjBnZm14VVJCeExRMXFNL1FSNVpQTTVpN2lUVlNua3k3TTd0MEpHaHdnNDNkM2F6dCswST0mTEpmbXBXd2ZBNWFVbDVoUjJiUlN2T0pncVlvPQ=="365 daysSocial media*.pinterest.comPinterest Inc.
sc_atv2H4sIAAAAAAAAAE3GwQ0AIAgEsIlIQA8CbiOoUzi8X/tqJBRZi6ymEBofio6i45a+psTOugIeYupo4dD7lR/onH0FQAAAAA==390 daysSocial media*.snapchat.comSnap Group Limited
__cmpcccx*aBPcgHVngAABQAXABgFIQAA6 days, 3 hours, 45 minutesFunctionconsentmanager.netconsentmanager
__cmpconsent*BPcgF7APcgF7AAfIPBENDXAAAAAAAA14 daysFunctionconsentmanager.netconsentmanager
DYID-4093771161973186961365 daysPreferencesdynamicyield.comDynamicYield
BVBRANDIDe06c1ec5-b6ac-4d46-8cb2-66c38d196de7365 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
BVBRANDSID07c87a61-94ca-4249-a3d5-69899c9c456b30 minutes[-unknown-]essence.eu[unknown]
NoCookienullSession[-unknown-]essence.eu[unknown]
_cs_c1395 days, 10 hours[-unknown-]essence.eu[unknown]
_cs_idc442e2c3-2f78-ae0b-a294-d93757c711a3.1606230009.1.1606230009.1606230009.1.1640394009298.Lax.0395 days, 10 hours[-unknown-]essence.eu[unknown]
_cs_root-domain1Session[-unknown-]essence.eu[unknown]
_cs_s1.330 minutes[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dy_c_exps30 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dy_csc_sest40 minutes[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dy_df_geo..30 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dy_geo.._.__30 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dy_soct1012567.1021660.1606230009365 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dy_toffset030 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dycnstdg30 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dycstdk.w.c.ws.30 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dyfs1606230009675Session[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dyid-179693517597277389530 days[-unknown-]essence.eu[unknown]
_dyjsession88fdc406af9319c91d183e8e283038ab30 minutes[-unknown-]essence.eu[unknown]
_fbpfb.1.1604333460227.98168653090 daysSocial mediaessence.euFacebook (Meta)
_gaGA1.2.1437288037.1658429329730 daysMeasurementessence.euGoogle Analytics
_gac_UA-*1.1627760675.Cj0KCQjw6ZOIBhDdARIsAMf8YyF_yvA45ZGsv6GgT02Y9HitcBP82uAzJ7z0tiFhjK0jR06OBTwZTF0aAhG6EALw_wcB90 daysMeasurementessence.euGoogle Analytics
_gat_*143 secondsMeasurementessence.euGoogle Analytics
_gcl_au1.1.521184529.159971634690 daysMarketingessence.euGoogle Ads
_gcl_awGCL.1612652060.Cj0KCQiA6t6ABhDMARIsAONIYywt5lcai5adObmyBgjTjNnkPPgBAjh4G_MNdFdBomuBlne8XeGaL0MaAm_PEALw_wcB90 daysMarketingessence.euGoogle Ads
_gd[Timestamp]_gd1658435805412Session[-unknown-]essence.eu[unknown]
_gidGA1.2.2070899237.16584293291 daysMeasurementessence.euGoogle Analytics
_pin_unauthdWlkPVpqZzJZekEyWVRrdE56azVZUzAwTkRBMkxXSTJZV1l0TkdFNU5qSTRabUpoTVdFeA365 daysSocial mediaessence.euPinterest Inc.
_schn_9k69kySessionSocial mediaessence.euSnap Group Limited
_scide2a738f4-501c-454e-a9c9-75184f95b594395 days, 16 hours, 19 minutesSocial mediaessence.euSnap Group Limited
_tt_enable_cookie1390 daysSocial mediaessence.euTikTok
_ttp6137bbbc-77c9-415a-90b9-a025ec1ecd4a390 daysSocial mediaessence.euTikTok
dy_fs_pagewww.essence.eu%2Fde-de%2F%3Fgtm_debug%3DxSessionSocial mediaessence.euDynamic Yield
ipabSession[-unknown-]essence.eu[unknown]
utag_mainv_id:0175883b99d7000d02ce0785e87802079001d07100c30365 daysMeasurementessence.euTealium Inc.
utm_source_cookienewsletterSession[-unknown-]essence.eu[unknown]
X-AB0d6e407936704bd380072f5891d28b0e1 daysSocial mediasc-static.netSnap Group Limited
TAPIDsainsburys/groceries>016532c93c1c000e4e82921d14b403077001d06f00c30365 daysMeasurementtealiumiq.comTealium Inc.
_ttp2CGV9T6TQ05LKLITNFSk2WdfdvQ390 daysSocial mediatiktok.comTikTok
BVImplessence12315_2_0SessionPreferenceswww.essence.euBazaarvoice
CSLocalStorageTestCSLocalStorageTestPersistentMeasurementwww.essence.euContentSquare S.A.S.
__cmpcccu*aBPXSjkUAAgAzADgAuADAAQQIoABFR_LoOAPersistentFunctionwww.essence.euconsentmanager
__cmpcccu*aBPXSjkUAAgAzADgAuADAAQQIoABFR_LoOASessionFunctionwww.essence.euconsentmanager
__cmpconsent*BPXSjkXPXSjkXAfUyBDEDXAAAAAAAAPersistentFunctionwww.essence.euconsentmanager
__cmpconsent*BPXSjkXPXSjkXAfUyBDEDXAAAAAAAASessionFunctionwww.essence.euconsentmanager
__test__*__test__Persistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
_cs_same_siteTest%20same%20siteSessionMeasurementwww.essence.euContentSquare S.A.S.
_dy_att_exps1079281100321544::0:1608107097704:33791:33791:1:0:0100386198:100218075233791:1608107097707PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_c_expsPersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_c_expsSessionSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_csc{"_pv":1,"_ses":1,"firstpv":{"ts":1606230009438,"ses":1,"pv":1}}PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_csc_sesjgi39e4bcydsb8ja00b800dugg8t6qw3PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_device{"brand":"Other","type":"desktop"}PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_df_geo..PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_geo.._.__PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_soct1012567.1021660.1606230009PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_soctSessionSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_toffset0PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_tsrcDirectPersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dy_weather_9878433[]PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dyaud_nchc1130778.1130785.1130801*10631529@1.10631628@1.10631629@1.10631630@1.10631631@1.10631632@1.10631633@1PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dyaud_page*2020-12-16*0PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dycnstdgPersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
_dycstdk.w.f.ws.PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dycstSessionSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dyexps1021584100236520::0:1606230009443:76907:76907:2:3:0100125375:100064304076907:1606230009444PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dyfsSessionSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
_dyid-1796935175972773895PersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
basket{"type":"SF","ownerJwt":"Bearer eyJfdiI6IjEiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJfdiI6IjEiLCJleHAPersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
dy_fs_pagewww.essence.eu/de-de/?gtm_debug=xPersistentSocial mediawww.essence.euDynamic Yield
localede-dePersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
tealium_timing{"domain":"www.essence.eu","pathname":"/de-de/","query_string":"gtm_debug=x","timestamp":16062300103Persistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
tealium_va{"metrics":{"15":1,"21":1,"22":2,"28":1,"29":1},"dates":{"23":1606230009000},"properties":{"17":"httPersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
tealium_va_cosnova_main{"metrics":{"15":1,"21":1,"22":2,"28":1,"29":1},"dates":{"23":1606230009000},"properties":{"17":"httPersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
tealium_va_update1Persistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
token"Bearer eyJfdiI6IjEiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJfdiI6IjEiLCJleHAiOjE2NTI4ODAzNDUsImlhdCIPersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
wishlist{"id":"4d29b6b0a20cb0a8ac680cd37b","products":[],"ownerJwt":"Bearer eyJfdiI6IjEiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsPersistent[-unknown-]www.essence.eu[unknown]
LAST_RESULT_ENTRY_KEYSessionSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
TESTCOOKIESENABLED11 minutesSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
__sak1PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
nextIdSessionSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
requestsSessionSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
yt-player-bandwidth{"data":"{"delay":0.17710009765625,"stall":0,"byterate":44868.96439703163,"init":16584287103PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
yt-player-headers-readable{"data":"true","expiration":1661020710689,"creation":1658428710689}PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
yt-remote-connected-devices{"data":"[]","expiration":1658515110979,"creation":1658428710979}PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
yt-remote-device-id{"data":"54686084-7425-4b62-9852-2ed6b9c2ffb4","expiration":1689964710974,"creation":1658428710974}PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
yt.innertube::nextId{"data":2,"expiration":1658515112579,"creation":1658428712579}PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
yt.innertube::requests{"data":{},"expiration":1658515117585,"creation":1658428717585}PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY{"data":{"hasSucceededOnce":true},"expiration":1661020710486,"creation":1658428710487}PersistentSocial mediawww.youtube-nocookie.comYouTube
VISITOR_INFO1_LIVEcPKMPcVpQSo180 daysSocial mediayoutube.comYouTube
YSC5KV8O3t2zvwSessionSocial mediayoutube.comYouTube