Lippenpflege

40 Produkte

CHF 4.25*

5 ml - CHF 850.00 / 1 l

CHF 2.45*

3 g - CHF 816.67 / 1 kg

CHF 4.25*

9 g - CHF 472.22 / 1 kg

CHF 2.45*

3 g - CHF 816.67 / 1 kg

CHF 4.25*

4 ml - CHF 1’062.50 / 1 l

CHF 3.35*

5 g - CHF 670.00 / 1 kg

CHF 4.25*

9 g - CHF 472.22 / 1 kg

CHF 2.25*

4.8 g - CHF 468.75 / 1 kg

CHF 4.95*

4.4 ml - CHF 1’125.00 / 1 l

CHF 4.25*

8 g - CHF 531.25 / 1 kg

CHF 3.20*

12 ml - CHF 266.67 / 1 l

CHF 6.85*

5.5 ml - CHF 1’245.45 / 1 l
01 Kiss From A Rose
vegan
02 Honey, Honey!
vegan
03 Pink Champagne
vegan

CHF 4.25*

4 ml - CHF 1’062.50 / 1 l

CHF 4.25*

8 g - CHF 531.25 / 1 kg

CHF 4.25*

5 ml - CHF 850.00 / 1 l

CHF 2.65*

5 g - CHF 530.00 / 1 kg

CHF 4.25*

3.2 g - CHF 1’328.13 / 1 kg

CHF 2.45*

3 g - CHF 816.67 / 1 kg

CHF 4.25*

4 ml - CHF 1’062.50 / 1 l

CHF 2.25*

4.8 g - CHF 468.75 / 1 kg

CHF 3.35*

4.5 g - CHF 744.44 / 1 kg

CHF 3.50*

3.5 g - CHF 1’000.00 / 1 kg

22 von 40 Produkten gesehen