Databeskyttelse

Privatlivspolitik

cosnova GmbH (“vi”) sætter pris på din interesse i vores virksomhed og vores produkter. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg, når du besøger vores websted (benævnt “websted” nedenfor), også med hensyn til beskyttelsen af dine personoplysninger.

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om arten, omfanget og formålet med de persondata, vi behandler, når du bruger vores websted og evt. undersider. Hvis du ønsker at bruge visse tjenester på vores websted, f.eks. evalueringen af ​​vores produkter eller ønskelisten, vil persondata blive behandlet. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan knyttes til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

Denne privatlivspolitik indeholder også information om behandlingen af ​​personoplysninger i forbindelse med vores sociale medier.

For at finde ud af, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du navigere direkte til de relevante emner via følgende links. Du kan også læse, gemme og udskrive denne databeskyttelsespolitik som et fuldstændigt dokument.

1. Oplysninger om den dataansvarlige og databeskyttelsesrådgiveren

(a) Dataansvarlig

Den dataansvarlige, som defineret i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og andre nationale databeskyttelseslove i EU-medlemslandene samt anden databeskyttelseslovgivning, er:

cosnova GmbH
Am Limespark 2
65843 Sulzbach, Tyskland
Telefon: 00496196761560
e-mail: info@cosnova.com

Du kan finde mere information om os i impressum.

(b) Den dataansvarliges databeskyttelsesrådgiver er:

Moritz Görmann
CTM COM GmbH
Marienburgstraße 27
D-64297 Darmstadt
Telefon: 00496151394272
Fax: 00496151394277
www.ctm-com.de

2. Indsamling og behandling af persondata, når du besøger vores websted

Hvis du kun bruger webstedet til informationsformål (dvs. hvis du ikke sender os oplysninger på nogen anden måde), indsamler vi kun de personoplysninger, som din browser sender til vores server. Vi indsamler følgende data, som er teknisk nødvendige for at vi kan vise vores websted i den version og på det sprog, der er egnet til dig for at sikre stabilitet og sikkerhed, og for at udarbejde generelle rapporter om brugen af vores websted (retsgrundlaget er Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR):

 • IP-adresse

 • Anmodningsdato, -tidspunkt

 • Anmodnings indhold (specifik side)

 • Websted, hvorfra anmodningen stammer

 • Browser

 • Operativsystem

Ovenstående data slettes omgående, hvis de ikke længere er nødvendige til ovenstående formål, og senest 30 dage efter indsamling.

Hvis du tilvejebringer yderligere persondata for os, f.eks. ifm. tilmelding, en kontaktformular, undersøgelse, konkurrence el. til opfyldelsen af en kontrakt, bruger vi disse data til de angivne formål, til kundeadministration og – hvis nødvendigt – til behandling og regnskabsføring af eventuelle forretningstransaktioner, i hvert tilfælde i det omfang, det er nødvendigt til dette formål.

Bruger du vores digitale testere, fastslår vi din omtrentlige placering (med en nøjagtighed på ca. 50 km) fra en IP-adresse, der bliver anonymiseret ved forkortelse, og ved at scanne QR-koden fastslår vi, hvilken version af vores salgssted, du står over for. Disse data bruges udelukkende til statistiske formål og kombineres ikke med andre data.

Hvis du kontakter os via e-mail (f.eks. på adressen anført ovenfor) el. på anden måde (f.eks. Messenger), vil de persondata, der overføres med din e-mail, blive gemt. Oplysningerne deles ikke med tredjeparter. Oplysningerne behandles udelukkende med henblik på behandling af samtalen.

Retsgrundlaget for behandlingen af data, der overføres ifm. afsendelse af en meddelelse, er Art. 6 para. 1 S. 1 lit.1 b og lit. f i GDPR. Disse oplysninger bruges udelukkende til behandling af kontakten. Dette omfatter også vores nødvendige legitime interesse i at behandle oplysningerne i henhold til Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet, hvilket er tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen slutter, når det er tydeligt ud fra omstændighederne, at den pågældende sag er blevet endeligt afklaret.

3. Cookies og lignende teknologier

Udover ovennævnte data opbevares cookies på din computer, og sammenlignelige teknologier implementeres, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der installeres via din browser og opbevares på din harddisk for at sende den part, der installerer cookien (i dette tilfælde os), visse data. Cookies kan ikke køre programmer el. overføre vira til din computer. De bruges til at gøre internettet mere brugervenligt og effektivt som helhed.

Langt de fleste cookies indstilles kun med dit samtykke (Art. 6 para. 1 S 1 lit. a i GDPR. For andre cookies er retsgrundlaget vores legitime interesser (Art. 6 para. 1 S 1 lit. f i GDPR). Vores cookiebanner viser kategorier med tilhørende cookies.

(a) Generelt

Dette websted bruger flg. cookietyper med flg. anvendelsesområder og funktioner:

 • Kortvarige cookies: Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Dette omfatter især sessionscookies. Disse opbevarer et såkaldt sessions-id, som gør det muligt at tildele forskellige anmodninger fra din browser til din session. Således vil din computer automatisk blive genkendt, næste gang du besøger vores websted. Sessionscookies slettes, når du logger af eller lukker browseren. For eksempel kan indholdet af en indkøbskurv i en onlinebutik eller en loginstatus opbevares i denne type af cookie.
 • Vedvarende cookies: Vedvarende cookies slettes automatisk efter en bestemt tidsperiode, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan slette cookies til enhver tid i din browsers sikkerhedsindstillinger.

(b) Browserindstillinger

Du kan konfigurere dine browserindstillinger i henhold til dine ønsker og f.eks. afvise at acceptere tredjepartscookies eller alle cookies. Opbevarede cookies kan slettes i browserens systemindstillinger. Bemærk venligst, at dette kan forhindre dig i at kunne bruge alle funktionerne på denne websted.

(c) Cookielisten

En  liste over cookies  og lign. teknologier findes i slutningen af ​​denne privatlivspolitik.

(d) Tilbagekald cookies

Du kan at ændre dine cookie-indstillinger til enhver tid via det lille cookie-ikon nederst til venstre på vores websted.

4. Deling af persondata generelt

(a) Deling med tjenesteudbydere

Til visse databehandlingsaktiviteter ansætter vi nogle gange tjenesteudbydere, der er bundet af vores instruktioner, og som uden undtagelse behandler dataene på vores vegne og som instrueret af os (kontraktbehandling).

(b) Videregivelse til offentlige myndigheder, skadelidte og mhp. sagsanlæg

Hvis det er nødvendigt mhp. afklaring af en ulovlig eller svigagtig brug af vores websted eller til retsforfølgelse, vil personoplysninger blive videresendt, hvis relevant, til anklagemyndighederne og til skadelidte. Dette sker dog kun, hvis der er tegn på ulovlig eller svigagtig adfærd.

Overførsel kan også finde sted, hvis dette er mhp. at håndhæve brugsvilkårene el. andre aftaler. Vi er også juridisk forpligtede til at udlevere data til visse offentlige organer efter anmodning. Disse er skattemyndigheder, retshåndhævende myndigheder samt myndigheder, der forfølger strafbare administrative lovovertrædelser.

Retsgrundlaget for dette er Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b, art. 6 para. 1 S. 1 lit. c, art. 6 para. 1 S. 1 lit. d og art. 6 para. 1 S. 1 lit. d og art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR.

(c) Offentliggørelse ifm. virksomhedstransaktioner

I løbet af den videre udvikling af vores virksomhed kan strukturen i vores virksomhed ændre sig pga. ændringer i den juridiske form, etableringen, købet eller salget af datterselskaber, dele af virksomheder eller komponenter. I tilfælde af sådanne transaktioner kan kundeoplysninger deles med erhververen eller den juridiske efterfølger sammen med den del af virksomheden, der skal overføres.

Når persondata videregives i det beskrevne omfang, sikrer vi, at dette gøres i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik samt gældende databeskyttelseslovgivning.

(d) Videregivelse til modtagere uden for EU

Det er muligt, at vi kan overføre personoplysninger til lande uden for EU (“tredjelande”). Evt. dataoverførsel til en modtager i et tredjeland vil finde sted i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Hvis Europa-Kommissionen ikke har fastslået, at der findes et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i et tredjeland, tilvejebringer vi passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine data beskyttes. Dette kan især gøres ved at indgå databehandleraftaler, der indeholder EU’s standard-databeskyttelsesklausuler og sikrer passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Europa-Kommissionens beslutning (tilgængelig på Standard Contractual Clauses (SCC) (europa.eu)). Kontakt os for yderligere information såsom teksten til EU Standard Contractual Clauses.

(e) Consentmanager

Samtykkeadministrationsværktøjet “consentmanager” (www.consentmanager.net) fra Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sverige, info@consentmanager.net) er integreret på vores websted for at anmode om samtykke til databehandling, cookies el. lign. funktioner. Ved hjælp af “consentmanager” har du mulighed for at give eller afvise dit samtykke til visse funktioner på vores websted, f.eks. med henblik på at integrere eksterne elementer, statistiske analyser, afstandsmåling og tilpasset annoncering. Ved hjælp af “consentmanager” kan du give eller afvise dit samtykke til alle funktioner eller give dit samtykke til individuelle formål eller individuelle funktioner. Du kan ændre dine indstillinger m. tilbagevirkende kraft. Formålet med “consentmanager” er at give brugerne af vores websted mulighed for at tage stilling til ovennævnte ting og i forbindelse med den videre brug af vores websted at tilbyde mulighed for at ændre indstillinger, der allerede er blevet lavet. I forbindelse med brugen af “consent manager” behandles personoplysninger samt oplysninger om de anvendte enheder, såsom IP-adressen.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6 para. 1 S. 1 lit. c sammenholdt med art. 6 para. 3 S. 1 lit. a sammenholdt med art. 7 para. 1 i GDPR.

(f) Qualtrics

På vores websted bruger vi Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA til at udføre kunde-, produkt- og varemærketilfredshedsundersøgelser. Vi gennemfører tilfredshedsundersøgelser for at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester. Når du deltager i en tilfredshedsundersøgelse, behandles kun såkaldte “Iog-data” (dato- og tidsstempel/oplysninger om din browser og dine browserindstillinger/oplysninger om din enhed/brugsdata). Det er frivilligt at deltage i en undersøgelse. Ønsker du ikke at deltage i en tilfredshedsundersøgelse, kan du blot lukke undersøgelsens pop-up. Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6 para.1 lit. a i GDPR.

For at lære mere om Qualtrics LLC og hvordan Qualtrics behandler persondata, besøg https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

5. Sociale plug-ins, integration af tredjepartsindhold

(a) Generelt

Vores websted kan også indeholde tilbud fra tredjeparter. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi oplysninger til den respektive udbyder i det omfang, det er nødvendigt (f.eks. oplysninger om, at du har fundet dette tilbud hos os, og, hvis relevant, yderligere oplysninger, som du allerede har tilvejebragt til dette formål på vores websted).

(b) Sociale plugins

Når vi bruger såkaldte "sociale plug-ins" fra sociale netværk som Meta Platforms Ireland Limited eller Twitter på vores websted, integrerer vi dem som følger:

Når du besøger vores websted, deaktiveres de sociale plug-ins, hvilket betyder, at der ikke overføres nogen data til operatørerne af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det respektive sociale plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren på det respektive netværk.

Hvis du har en brugerkonto hos netværket og er logget ind på tidspunktet for aktivering af det sociale plugin, kan netværket linke dit besøg på vores websted til din brugerkonto. Hvis du vil forhindre dette, bedes du logge ud af netværket, før du aktiverer det sociale plugin.

Når du aktiverer et socialt plugin, overfører netværket det indhold, der bliver tilgængeligt som følge heraf direkte til din browser, som indlejrer det på vores websted. I denne situation kan dataoverførsler også finde sted, som indledes og kontrolleres af det respektive sociale netværk. Din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system, samt dine interaktioner på denne platform reguleres udelukkende af databeskyttelsespolitikken for det pågældende netværk.

Hvis du klikker på linket til et tilbud eller aktiverer et socialt plugin, er det muligt, at personoplysninger overføres til udbydere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som efter Den Europæiske Unions opfattelse (“EU”), ikke garanterer et “tilstrækkeligt beskyttelsesniveau” for behandlingen af personoplysninger, der opfylder EU-standarder. Husk dette, før du klikker på et link eller aktiverer et socialt plugin, der udløser en overførsel af dine oplysninger.

Det sociale plugin forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

(c) YouTube-videoer

Vi har medtaget YouTube-videoer i vores onlinetilbud på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i optimeringen af vores onlinetilbud som defineret i Art. 6 Para. 1 S. lit. f i GDPR), som opbevares på http://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores websted. Disse er alle integreret i “udvidet databeskyttelsestilstand”, dvs. ingen oplysninger om dig som bruger overføres til YouTube, medmindre du afspiller videoerne. De oplysninger, der er nævnt i følgende afsnit, overføres kun, når du afspiller videoerne. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Når du besøger webstedet, indsamler YouTube din IP-adresse og oplysningerne om, at du har besøgt den relevante underside af vores websted. Dette sker uanset om YouTube tilvejebringer en brugerkonto, som du bruger til at logge ind, eller om en sådan brugerkonto ikke findes. Hvis du er logget ind med Google, linkes dine oplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke vil have, at din profil linkes til YouTube, skal du logge af, før du aktiverer knappen. YouTube opbevarer dine personlige oplysninger som brugerprofiler og bruger dem med henblik på annoncering, markedsundersøgelser og/eller efterspørgselsorienteret design af sit websted. En sådan analyse udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere annoncering, der er passende for deres behov, og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte YouTube for at udøve denne ret.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af indsamling af oplysninger og deres behandling af YouTube findes i databeskyttelsespolitikken. Her kan du også finde yderligere information om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

(d) Google Maps

På dette websted bruger vi tilbuddet fra Google Maps på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i optimeringen af vores onlinetilbud som defineret i Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR). Dette gør det muligt for os at vise interaktive kort direkte på webstedet og giver dig mulighed for at bruge kortfunktionen på en nem måde, f.eks. når du bruger vores butiksfinder.

Når du besøger webstedet, modtager Google din IP-adresse og oplysningerne om, at du har tilgået den relevante underside af vores websted. Dette sker, uanset om du er logget ind på en brugerkonto leveret af Google, eller om der ikke findes en sådan brugerkonto. Hvis du er logget ind med Google, linkes dine oplysninger direkte til din konto. Hvis du ikke vil have, at dine oplysninger knyttes til din profil på Google, skal du logge af, før du aktiverer knappen. YouTube opbevarer dine oplysninger som brugerprofiler og bruger dem med henblik på annoncering, markedsundersøgelser og/eller efterspørgselsorienteret design af sit websted. En sådan analyse udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere annoncering, der er passende for deres behov, og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du skal kontakte Google for at udøve denne ret.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af indsamling af oplysninger og deres behandling af plugin-udbyderen findes i udbyderens databeskyttelsespolitik. Der kan du også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: https://www.google.dk/intl/da/policies/privacy..

(e) Brug af Google reCAPTCHA

På dette websted bruger vi også reCAPTCHA-funktionen af ​​Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funktion er designet til at beskytte vores websted mod angreb baseret på den nyeste teknologi, især for at skelne om en indtastning er foretaget af en fysisk person eller er svigagtig ved hjælp af maskinel og automatiseret udførelse. Tjenesten omfatter behandling af webanmodning, IP-adresse, browsertype, browsersprog, dato og klokkeslæt for din anmodning og en eller flere cookies, der kan identificere din browser. Behandlingen udføres i overensstemmelse med art. 6 para. 1 lit. f i GDPR på grundlag af vores legitime interesse i at bestemme individuelt ansvar på internettet, undgå misbrug og spam og beskytte vores websted mod angreb. Som en del af brugen af ​​Google reCAPTCHA kan personlige data også overføres til Google LLC's servere. i USA og de andre selskaber i Google Group verden over.

Yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik kan findes på:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Du kan kontakte Googles databeskyttelsesansvarlige på:  data-access-requests@google.com.

(f) Sociale plug-ins af Meta Platforms Ireland Limited og Google Ireland Limited

Vores websteder kan bruge sociale plug-ins fra Meta Platforms Ireland Limited (Irland).

Når du besøger en side, der indeholder et sådant plug-in, og det er aktiveret, opretter din browser forbindelse til udbyderen af ​​plug-in'et, og indholdet indlæses fra disse sider. Dit besøg på dette websted kan derfor spores af Meta Platforms Ireland Limited og Google Ireland Limited, selvom du ikke aktivt bruger den sociale plug-in-funktion. Hvis du har en Facebook- eller Google-konto, kan du bruge sådan et socialt plug-in til at dele oplysninger med dine venner. Vi har ingen indflydelse på indholdet af plug-ins og overførsel af information.

Meta Platforms Ireland Limited giver detaljerede oplysninger om omfanget, arten, formålet og den videre behandling af dine data på https://www.facebook.com/about/privacy. Her kan du også finde yderligere information om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv.

(g) Instagram

Dette websted integrerer også plug-ins fra det sociale netværk Instagram (“Instagram”). Instagram er en tjeneste, der tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited (Irland). Du kan genkende Instagram-plugin'et ved at trykke på “Instagram-knappen” på vores side. Hvis du klikker på “Instagram-knappen”, mens du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på vores sider til din Instagram-profil. Dette giver Instagram mulighed for at korrelere dit besøg på vores sider med din konto. Bemærk venligst, at vi ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller deres brug af Instagram. For mere information henvises til Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(h) Commerce Connector

Indhold fra Commerce Connector kan være integrere i vores onlinetilbud. Det kan det på grundlag af art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR, nemlig på baggrund af vores interesse i at gøre vores websted attraktivt ved at integrere tredjepartsindhold. For mere information, se venligst Commerce Connector Privacy Policy: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

6. Evaluering af brugsdata (“sporing”) og brugsrelateret data (“(re)targeting”)

(a) Generelt

Vi ønsker at skræddersy vores webindhold så tæt som muligt til dine interesser og således forbedre vores service til dig. Vi bruger såkaldte sporingsteknologier til at identificere brugspræferencer og især populære områder på webstedet.

Vi bruger såkaldte (re-)targetingteknologier til at tilpasse vores onlinemarkedsføring (f.eks. bannerannoncer) mere specifikt til dine brugsrelaterede interesser. Disse læses og bruges, når du besøger andre websteder, der arbejder sammen med udbyderne af disse (re-)targeting-teknologier for at tilvejebringe oplysninger for dig, der er så interesserelaterede som muligt.

Når ovennævnte teknologier bruges, registrerer cookies på vores (og, i tilfælde af retargeting, på tredjeparts-) websted din interesse i vores produkter og tjenester. Dette involverer brugen af vilkårlige identifikatorer (såkaldte cookie-id'er), som vi ikke knytter til dit navn, din adresse el. lignende oplysninger, selv hvis vi har kendskab til disse oplysninger (f.eks. fra et eksisterende kontraktforhold), medmindre du har givet dit samtykke til dette.

(b) Google Analytics (Basic Version)

Med det formål at designe webstedet efter behov og løbende optimere det på baggrund af art. 6, para. 1, S. 1 lit. f i GDPR bruger vi Basic-versionen af Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Ltd. ("Google"). Google Analytics opbevarer cookies (tekstfiler) på din computer for at vi kan analysere din brug af webstedet. Google bruger disse data på vores vegne til at evaluere din brug af webstedet og til at generere rapporter om webstedsaktivitet. Google behandler kun de data, der indsamles gennem brugen af “Basic version” af Google Analytics i henhold til vores anvisninger og til vores formål. I det omfang, at data, der indsamles via Google Analytics, bruges til Googles annonceringsteknologier (f.eks. Google Remarketing), og i dette tilfælde også behandles af Google til egne formål og/eller til tredjeparters formål, vil en sådan behandling kun finde sted, hvis du giver dit samtykke til brugen af denne annonceringsteknologi på webstedet.

Dette websted bruger Google Analytics med endelsen “_anonymizeIp()”. Dette gør det muligt at viderebehandle IP-adresser i forkortet form, hvilket udelukker muligheden for, at de forkortede adresser kan identificeres personligt. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk, at hvis du gør det, vil du muligvis ikke kunne bruge alle funktionerne på dette websted. Du kan også forhindre Googles indsamling af data, der genereres af cookien, og som vedrører din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), og behandlingen af disse data af Google, ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilgængeligt under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

I de ekstraordinære tilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google Ireland Limited aftalt de såkaldte standard databeskyttelsesklausuler med Google. Retsgrundlaget for brugen af ​​Google Analytics er art. 6 para. 1 S.1 lit. f i GDPR.

(c) Google Marketing

Vi bruger kun Google Marketing-produkter (f.eks. Search Ad, Display & Video 360) med dit udtrykkelige samtykke, som du kan erklære via knappen “Acceptér” i cookiebanneret på webstedet. Vi opbevarer dit samtykke i en cookie på din enhed, således at du ikke bliver bedt om samtykke, hver gang du besøger vores websted, og af juridiske årsager sammen med IP-adressen og tidspunktet på vores servere. Vi sletter disse data eller begrænser deres behandling, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Google bruger personoplysninger til at tilpasse annoncer, og cookies kan bruges til både tilpasset og ikke-tilpasset annoncering. Yderligere information findes på https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

(d) Content Square

Dette websted bruger ContentSquare S.A.S.-teknologier til at indsamle pseudonymiseret interaktionsdata fra webstedsbrugere til markedsføringsformål og til at optimere webstedets brugervenlighed ved at bruge cookies. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres normalt til en ContentSquare-server og gemmes der. IP-adressen, der overføres af din browser, er adskilt fra andre ContentSquare-data. ContentSquare garanterer forkortelsen af ​​din IP-adresse.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at justere din browsersoftware; vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil kunne bruge alle vores websteds funktioner i deres fulde omfang.

(e) Tealium

Tealium Audience Stream. På vores websted bruger vi “Tealium Audience Stream”, en tjeneste fra Tealium Inc. med hjemsted på Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Storbritannien (Tealium), der behandler oplysninger, hvorfra brugerprofiler oprettes ved hjælp af pseudonymer, som kan følge en person på tværs af forskellige enheder. For eksempel indsamles følgende oplysninger: annoncer, der er set og klikket på, artikler, annoncering, antal besøgende, sidens emne, osv.

Retsgrundlaget er dit samtykke, Art. 6 para. 1 S. 1 lit. a af GDPR. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod dataindsamling og -opbevaring mhp. webanalyse og annoncering via http://tealium.com/privacy/.

Tealium iQ (Tag Management System). Dette websted bruger et Tag Management System (TMS), en service leveret af Tealium Inc., som har et registreret kontor i Sovereign House, Second Floor, Vastern Road, Reading, RG1 8BT, Storbritannien (Tealium), for at kunne justere dynamisk dele af webstedet. TMS'et er nødvendigt for leveringen af ​​vores tjenester og kan derfor ikke deaktiveres. Cookien har en varighed på 12 måneder. Retsgrundlaget er en legitim interesse iht. art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR, nemlig forfølgelsen af ​​vores forretningsformål.

(f) Pinterest

Inden for vores online-tilbud er det såkaldte "Pinterest-tag" (individuelt kodestykke) fra Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA ("Pinterest") integreret i vores websted på basis af art. 6 para. 1 S. 1 lit. f af GDPR, pga. vores legitime interesse i analyse og optimering af vores onlinetilbud samt den efterspørgselsorienterede brug af vores Pinterest-kampagner. Hvis en Pinterest-bruger ser eller klikker på annoncen, spores yderligere handlinger og målgrupper, der har vist interesse. Ved at bruge disse oplysninger kan vi sikre, at Pinterest-annoncer kun vises til Pinterest-brugere, der allerede har vist interesse for vores tjenester, og at de matcher brugerens potentielle interesse. Disse data hjælper os med at måle kampagnekonvertering. Disse data bruges til statistiske formål og hjælper os med at optimere kampagner.

De indsamlede data tillader ingen konklusioner om den respektive brugers identitet. Der indsamles data om enhedsoplysningerne, det anvendte operativsystem, IP-adressen på den anvendte enhed, tidspunktet for opkaldet, kampagnens type og indhold, reaktionen på den respektive kampagne samt enheds-id'er bestående af individuelle funktioner af enheden. Således kan vi genkende din enhed på vores websted.

Dataet lagres i overensstemmelse m. de lovmæssige lagringsperioder og slettes derefter automatisk. Hvis du besøger vores website, mens du er logget ind på Pinterest, eller du logger ind lige efter at have besøgt vores websted, vil Pinterest muligvis gemme og behandle disse data. Pinterest kan linke disse data til din Pinterest-konto og kan også bruge dem til sine egne reklameformål. Find mere information i Pinterests privatlivspolitik: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Du kan til afvise denne specifikke databehandling ved enten at deaktivere https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data de relevante indstillinger under "Tilpasning" på din Pinterest-konto eller ved at klikke på Opt-Out.

(g) The Trade Desk

Vi bruger retargeting-teknologi fra The UK Trade Desk Ltd. 10th Floor, 1 Bartholomew Close London EC1A 7BL Storbritannien ("The Trade Desk"). Denne funktion leverer interessestyrede annoncer til besøgende på webstedet som en del af The Trade Desks reklamenetværk. Hvis der er givet samtykke via cookie-banneret, vil din browser, når du besøger vores websted, gemme cookies og lignende teknologier, der gør det muligt at genkende dig, når du besøger websteder, der er en del af The Trade Desks annoncenetværk. Disse sider kan derefter vise dig annoncer ifm. indhold, du har set på websteder med The Trade Desks retargeting-teknologi. Ifølge egne oplysninger indsamler The Trade Desk pseudonymiserede data i denne proces.

Hvis du ikke ønsker at bruge retargeting-funktionen, kan du deaktivere den. Bemærk venligst, at deaktiveringen skal udføres separat for hver browser el. enhed ved hjælp af en af ​​følgende metoder: (i) via ikonet Annoncevalg i annoncebanneret, (ii) via https://www.youronlinechoices.com, (iii) direkte på The Trade Desk på https://www.adsrvr.org, (iv) til mobilapps: https://www.networkadvertising.org/mobile-choice og https://www.aboutads.info/choices. Du kan også tilbagekalde samtykket til de indstillede cookies i fremtiden via flg. link: Cookie-indstillinger.

For mere information om The Trade Desk retargeting-teknologi, The Trade Desks privatlivspolitik og fravalgsmuligheder, besøg: https://www.thetradedesk.com/us/privacy.

(h) Dynamic Yield

Vi bruger Dynamic Yield Ltd-tjenester. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading, Berkshire, England, RG7 1NT). Med Dynamic Yield-anbefalingsværktøjet optimeres vores webtilbud baseret på dit samtykke i henhold til art. 6 para. 1 lit. a af GDPR for at gøre dit besøg på webstedet til en personlig oplevelse gennem tilpassede anbefalinger og indhold. Vi bruger det indhold, du ser, til at anbefale tilsvarende el. tematisk relaterede produkter el. indhold, der er relevant for dig.

Dynamic Yield indsamler pseudonymiseret data om dine brugsaktiviteter på vores side. Den bruger cookies, som kun gemmer pseudonymiseret data under et tilfældigt genereret ID (pseudonym). Dine IP-adresser vil kun blive gemt anonymt. En direkte personlig forbindelse er derfor ikke mulig.

Samtykket givet mht. brugen af ​​Dynamic Yield kan til enhver tid tilbagekaldes her ved at fravælge kategorien "Personaliseringscookies". Tilbagekald: Cookie-indstillinger. Derudover kan du finde mere information om den anvendte sporingsteknologi via følgende link: https://www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/.

Vi vurderer især dataene for at:

Gennemføre webstedets præstations- eller rentabilitetssammenligninger, optælle besøgende, spore kendskabet til f.eks. annoncer, partner- og affiliateprogrammer, rich media-indhold el. særlige kampagner, måle de webstedsområder, der er særligt attraktive for dig, evaluere ​​onlinebrugeroprindelsen for at optimere vores tilbud lokalt

(i) Interaktiv digital assistent (Zoovu)

Webstedet tilbyder en interaktiv digital assistent. Denne tjeneste leveres af Zoovu (Germany) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Tyskland. Vi bruger dette værktøj på eget ansvar og har indgået en databeskyttelsesaftale med Zoovu om, at vores kunders oplysninger kun må behandles på grundlag af vores anvisninger, ikke må deles med tredjeparter og skal beskyttes på passende teknisk vis.

Når du bruger tjenesten, og hvis du har givet os tilladelse til at gøre det, f.eks. ved at give os dit samtykke via sporingsbanneret, indsamler vi følgende data:

 • Brugsdata: (Digitalassistentens tjenester, besvarelse af spørgsmål, navigation, produktanbefalinger, køb)

 • Browser / operativsystem / anvendt enhed

 • Referencekilde

De indsamlede data (ved hjælp af et cookie-id) bruges til at forbedre tjenesten, oplevelsen af den digitale assistent og til tekniske formål. Din IP-adresse indsamles ikke. Det er derfor ikke muligt at fastslå brugerens identitet ud fra det anvendte ID.

Har du ikke givet os tilladelse til det f.eks. ved at afvise samtykke via sporingsbanneret, indstilles kun de cookies, der er nødvendige for at levere tjenesten, og vi vil ikke spore din brug som beskrevet ovenfor.

(j) Bazaarvoice

Derudover bruger vi tjenester leveret af Bazaarvoice Inc., Austin, USA til at levere evalueringsfunktioner og til at evaluere resultaterne. Evalueringen er frivillig og kan ske ved at angive et kaldenavn. Du behøver ikke at oplyse dit navn. Vi bruger også funktioner fra Bazaarvoice for at: Undersøge sociale medieindhold, der er tagget med vores indhold, websteder og sociale medieprofiler; kontrollere, om bestemt indhold er værd at dele der; kontakte indlægsejerne; uploade og integrere indhold i vores profiler på sociale medier. Vores tjenesteudbyder, Bazaarvoice, kan også behandle dine personoplysninger i USA. Vi har indgået standarddatabeskyttelsesklausuler med Bazaarvoice i denne henseende. For yderligere oplysninger om, hvordan Bazaarvoice behandler dine data, læs privatlivspolitikken på https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

(k) Linkster

Vi bruger sporingsteknologien fra Linkster GmbH, Colonnaden 5, 20354 Hamburg på denne side til at måle, visualisere og fakturere indsigt i partnerskaber og reklamekanaler.

Hvis du har givet dit samtykke via cookie-banneret, indstilles cookies i din browser, som læses op i tilfælde af en transaktion. Indsendte oplysninger omfatter webadressen på webstedet, hvorpå et reklamemateriale er placeret (henvisnings-URL), browser-id'en (brugeragent) på din enhed (inklusive oplysninger om enhedstype og operativsystem), enhedens IP-adresse ( denne IP-adresse hashes af os før lagring), HTTP-header (datapakke transmitteret automatisk af din browser med forskellige tekniske oplysninger), tidspunktet for anmodningen og, hvis tidligere gemt på enheden, cookien med dens indhold. Om nødvendigt kan de lagrede berøringspunkter kompileres i en sekvenskæde (brugerrejse). I tilfælde af en handlingsanmodning overføres og gemmes ordrenummeret og indkøbskurvværdien af ​​din ordre normalt også af os. Derudover kan følgende værdier overføres og gemmes: Dit kontonummer, nye kundeoplysninger, alder og køn og de oplysninger, du har givet i en kundeundersøgelse.

Indsamling og behandling af sporingsdata kan også deaktiveres ved at klikke på dette sporingsfravalgslink: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do.

Din datavisning: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do.

Retsgrundlaget f. vores behandling er art. 6 para. 1 S. 1 lit. a af GDPR.

(l) Snapchat

På vores websted bruges “Snapchat Pixel” fra Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA (“Snapchat”). Har du givet samtykke via cookie-banneret, vil dette spore brugeradfærd for at evaluere ​​Snapchat-annonceeffektivitet til statistiske og markedsundersøgelsesformål og for at optimere annoncering. Dataene opbevares og behandles af Snapchat, så en forbindelse til den respektive brugerprofil kan være mulig, og Snapchat kan bruge dataene til egne annonceringsformål i overensstemmelse med Snapchats databrugspolitik. Du kan aktivere Snapchat og dets partners annoncer på og uden for Snapchat. Disse behandlinger finder udelukkende sted, når der gives samtykke i henhold til art. 6 para. 1 lit. a) i GDPR. For yderligere oplysninger, se Snapchats privatlivspolitik på https://www.snap.com/da-DK/privacy/privacy-policy/.

(m) Facebook Business Tools og Facebook Ads Manager, deling af hændelsesdata

Vi bruger Facebook Business Tools og Facebook Ads Manager, som leveres af Meta Platforms Ireland Limited (Irland). Således kan vi definere, hvornår og hvor annoncer skal placeres på Facebook, Instagram og på websteder og spore vores annoncekampagnesucces. I denne sammenhæng videregiver vi såkaldte "hændelsesdata" til målretning af vores annoncekampagner med det samtykke, du giver via vores cookie-banner, artikel 6, para. 1 S. 1 lit. f i GDPR. Disse data deles kun i hashed form. De omfatter især din e-mailadresse, postnummer og by.

Tredjeparter, herunder Meta Platforms Ireland Limited, kan bruge cookies, web beacons og andre lagringsteknologier via Facebook Business Tools for at registrere eller indhente data fra vores websteder og andre websteder på internettet og derefter bruge disse data til at levere måleløsninger og annoncemålretning.

(n) Meta Platforms Ireland Limited Retargeting (Website Custom Audience)

Meta Platforms Ireland Limited-pixel er integreret på dette websted (Website Custom Audience-pixel). Hvis du har givet dit samtykke, indsamler denne pixel oplysninger om brugen af dette websted (f.eks. oplysninger om viste elementer) af os og Facebook Ireland Limited som fælles ansvarlige og sender dem til Facebook Ireland Limited. Disse oplysninger kan tilskrives dig personligt ved hjælp af andre oplysninger, som Facebook Ireland Limited har opbevaret om dig, for eksempel, på grund af dit ejerskab af en konto på det sociale netværk “Facebook”. De data, der indsamles via denne pixel, kan bruges til at vise interesserelateret annoncering i vores tilbud på din Facebook-konto (retargeting). De oplysninger, der indsamles via denne pixel, kan også samles af Facebook Ireland Limited, og de samlede oplysninger kan bruges af Facebook Ireland Limited til egne annonceringsformål samt tredjeparters annonceringsformål. For eksempel kan Facebook Ireland Limited udlede visse interesser fra din browsing-adfærd på dette websted, og kan også bruge disse oplysninger til at markedsføre tredjepartstilbud. Meta Platforms Ireland Limited kan også kombinere pixeloplysningerne med andre oplysninger, som Meta Platforms Ireland Limited har indsamlet om dig gennem andre websteder og/eller i forbindelse med din brug af det sociale netværk “Facebook”, således at en profil om dig kan opbevares på Meta Platforms Ireland Limited. Denne profil kan bruges til annonceringsformål. Facebook Ireland Limited er eneansvarlig for den permanente opbevaring og den viste viderebehandling af sporingsdata, der indsamles via den website custom audience-pixel, der bruges på dette websted. Retsgrundlaget for denne databehandling er Art. 6 para. 1 S. 1 lit. a i GDPR.

For mere information om databeskyttelse hos Meta Platforms Ireland Limited, klik her: https://www.facebook.com/policy.php. Her finder du også oplysninger om, hvordan du hævder dine rettigheder (f.eks. ret til sletning) mod Meta Platforms Ireland Ltd. Du kan trække samtykket til overførsel af data til Meta Platforms Ireland Ltd. tilbage ved at bruge pixlen på dette websted på https://www.youronlinechoices.com/.

(o) Twitter

Dette websted indeholder funktioner fra Twitter-tjenesten. Disse funktioner leveres af Twitter International Limited (Irland) ("Twitter"). Med Twitter og "Retweet"-funktionen bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. Data overføres også til Twitter under denne proces. Til dette formål opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til Twitter-serverne og overfører data til Twitter. Vi vil gerne påpege, at vi ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller brugen af ​​dem af Twitter.

For mere information, se venligst Twitters privatlivspolitik: https://twitter.com/privacy. Du kan ændre privatlivsindstillinger på Twitter https://twitter.com/account/settings.

(p) TikTok

Vi bruger en pixel fra udbyderen TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland, sammen med TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH, Storbritannien) på dette websted. Dette er en kode, som er implementeret på vores websted. Ved hjælp af denne kode, med forbehold for dit samtykke, etableres en forbindelse til TikTok-serverne, når du besøger vores websted for at spore din adfærd på vores websted. Personoplysninger såsom IP-adressen og andre oplysninger såsom enheds-id, enhedstype og operativsystem, kan også overføres til TikTok. TikTok bruger e-mail-, login- el. enhedsdata til at identificere vores webstedsbrugere og til at knytte deres handlinger til en TikTok-konto.

TikTok bruger disse data til at vise annoncer til sine brugere på en målrettet og tilpasset måde og til at oprette interessestyrede brugerprofiler. De indsamlede oplysninger bruges kun af os som en del af målingen af effektiviteten af annonceringsplaceringer.

I princippet behandles dine oplysninger inden for EU eller EØS. Der er indgået en tilsvarende databeskyttelsesaftale med TikTok til dette formål. Hvis personoplysninger overføres til lande uden for EU eller EØS, fastsætter TikTok de såkaldte standardkontraktklausuler, medmindre personoplysningerne overføres til lande, for hvilke der er vedtaget en tilstrækkelighedsbeslutning af Europa-Kommissionen.

TikToks privatlivspolitik kan findes her: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea.

(q) TikTok Business Tools og TikTok Ad Manager, hændelsesdatadeling

Vi bruger også TikTok Business Tools og TikTok Ads Manager hos TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland. Således kan vi definere, hvornår og hvor annoncer skal placeres og spore vores annoncekampagners succes. Til dette formål og med dit samtykke via vores cookie-banner, Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f i GDPR deler vi såkaldte “hændelsesdata” til målretning af vores annoncekampagner. Disse data deles kun i hashed form. De omfatter især din e-mailadresse, postnummer og by.

Tredjeparter, herunder TikTok Business Tools, kan bruge cookies, web beacons og andre lagringsteknologier via TikTok Technology Ltd. for at registrere eller indhente data fra vores og andre websteder på internettet og derefter bruge disse data til at levere måleløsninger og annoncer rettet mod.

7 . Vores sociale medieprofiler og influencere

Vi opretholder også virksomhedsprofiler på sociale netværk såsom Facebook og Instagram, som vi linker til på vores websted. Når du tilgår de relevante netværk og platforme, gælder de respektive operatørers vilkår og betingelser samt retningslinjer for databehandling, som vi ikke har nogen indflydelse på. Når du gør det, kan oplysninger også blive behandlet uden for EU. Meta Platforms Ireland Limited og vi er “fælles dataansvarlige” for visse behandlingsprocedurer på Facebook. Vores databeskyttelsesmeddelelser på det respektive sociale netværk vil give dig flere oplysninger.

Databeskyttelsesmeddelelserne i de respektive netværk gælder for cosnova corporate influencers aktiviteter.

8. Dine rettigheder ift. data

(a) Ret til indsigt i oplysninger

Du har til enhver tid ret til at anmode om oplysninger om de persondata, vi behandler i det omfang, de vedrører dig, og til at indhente disse data efter anmodning til enhver tid inden for rammerne af art. 15 i GDPR. Du kan anmode om det via post eller e-mail til den angivne kontaktperson.

(b) Ret til berigtigelse af forkerte data

Du har ret til at kræve, at vi uden unødig forsinkelse berigtiger de persondata, der vedrører dig i overensstemmelse med Art. 16 i GDPR, hvis de er forkerte. Kontakt os på den til dette formål angivne adresse.

(c) Ret til sletning

Du har ret til, under de betingelser, der er beskrevet i Art. 17 i GDPR, at kræve, at vi sletter de persondata, der vedrører dig. Disse betingelser foreskriver en ret til sletning, hvis persondata ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på behandlet, og i tilfælde af ulovlig behandling, tilbagetrækning el. eksistensen af en forpligtelse til at slette oplysningerne iht. EU-lovgivning eller lovgivningen, som vi er underlagt i den medlemsland. For at udøve din ret til sletning, kontakt os på den angivne adresse.

(d) Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandling i overensstemmelse med Art. 18 i GDPR. Retten gælder især, hvis nøjagtigheden af persondataet bestrides ml. brugeren og os, i perioden, hvor nøjagtigheden undersøges, og hvis brugeren anmoder om begrænset behandling i stedet for sletning, hvis der er en eksisterende ret til sletning, og hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, vi forfølger, men brugeren har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare retskrav, og hvis den vellykkede udøvelse af en indsigelse stadig bestrides ml. os. For at udøve din ret til at begrænse behandling, kontakt os på den angivne adresse.

(e) Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har tilvejebragt for os, fra os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format i overensstemmelse med Art. 20 i GDPR. For at udøve din ret til dataportabilitet, bedes du kontakte os på den angivne adresse.

(f) Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger, der vedrører dig, som blandt andet udføres på grundlag af art. 6 para. 1 S. 1 lit. e eller lit. f i GDPR i henhold til art. 21 i GDPR. Vi vil stoppe din persondatabehandling, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, el. behandlingen tjener til at etablere, udøve el. forsvare juridiske krav.

(g) Ret til at tilbagetrække samtykke (i tilfælde af, at det er givet)

Du har ret til at trække samtykker tilbage i overensstemmelse med Art. 7 para. 3 i GDPR med fremtidig virkning. Tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev udført på grundlag af samtykket, indtil dets tilbagetrækning.

(h) Ret til at klage

Du har også ret til at indgive klager til databeskyttelsestilsynsmyndighederne. Vores kompetente tilsynsmyndighed er:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (den hessiske databeskyttelseskommissær)
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Tyskland
P.O. Box 3163, 65021 Wiesbaden, Tyskland
Telefon: 004961114080
Fax: 00496111408900
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
Internet: http://www.datenschutz.hessen.de

9. Opdatering af databeskyttelsespolitikken

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret i august 2023. Ændringer til vores tilbud kan også gøre det nødvendigt at ændre denne databeskyttelsespolitik. Tjek derfor regelmæssigt indholdet af vores privatlivspolitik. Vi vil også give dig besked, så snart dit samarbejde (f.eks. samtykke) eller en anden individuel meddelelse bliver nødvendig som følge af ændringer.

10. Liste over cookies

Cookie NameSample ValueExpireTypeDomainVendor