Dierenwelzijn

100% dierproefvrij*

essence Dierenwelzijn

Dierproefvrij – vanaf het allereerste begin*

Sinds de oprichting van het bedrijf in 2002 is dierenwelzijn een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt. essence producten zijn al vanaf het allereerste begin 100% dierproefvrij*. Dit betekent dat essence nog nooit op dieren heeft getest. Het is een absolute no-go voor ons! Geen enkel dier hoeft te lijden vanwege onze liefde voor make-up, wij geloven in “beauty zonder cruelty”. *in overeenstemming met de EU-wetgeving

essence dierproefvrij

100% VEGAN ingrediënten!**

Wij geloven dat wij allemaal de kracht hebben om van de wereld een betere plaats te maken. essence wil je helpen om, vol zelfvertrouwen en kracht, al je positieve energie in te zetten. PINK & PROUD. En nu ook vegan!

essence Vegan

Voor make-up zonder dierproeven

Vanaf het moment dat essence op de markt is, hebben we nog nooit tests op dieren laten uitvoeren. Niet voor onze producten, niet voor de ingrediënten, niet in Duitsland en nergens anders ter wereld. Dierenwelzijn is al vanaf het allereerste begin een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt. Zelfs vóór de invoering van het wettelijke verbod in de EU hebben we uitsluitend cosmetica zonder dierproeven geproduceerd. essence staat voor diervriendelijke cosmetica en staat op de officiële lijst van PETA Germany e.V. voor cosmetica zonder dierproeven.

We willen niet dat dieren lijden vanuit onze liefde voor make-up, en we geloven sterk in “beauty zonder cruelty”. Dit wordt gelukkig ook door de wetgeving van de EU vereist. De producten zijn uiteraard nog steeds 100% veilig en goed!

Omdat het onderwerp dierproefvrije make-up voor ons net zo belangrijk is als voor jou, willen we je graag meer informatie geven over dit complexe onderwerp en je vragen open en eerlijk beantwoorden:

1. Wat zegt de wet over “dierproeven”?

Sinds 2004 mogen er in Duitsland en in de hele Europese Unie geen cosmetische producten meer worden verkocht die op dieren zijn getest. De Duitse cosmetische industrie doet dit overigens vrijwillig al niet meer sinds 1989. En sinds 2009 is het ook verboden om ingrediënten te gebruiken die getest zijn op dieren. De overgangsperiode eindigde in 2013. Dat wil zeggen dat wettelijk gezien alle cosmetische producten in Duitsland vrij van dierproeven moeten zijn.

Nog een belangrijk feit: de zogenaamde REACH verordening (registratie, evaluatie & authorisatie van chemicaliën) is sinds 2009 van kracht. Deze verordening omvat onder andere het beleid voor chemicaliën waarin staat dat alle ingrediënten aantoonbaar veilig moeten zijn – of ze nu synthetisch of natuurlijk, van een bekend of nieuw merk zijn. In dit geval betekent “veilig” dat de ingrediënten in het eindproduct bij gebruik niet schadelijk voor de gezondheid mogen zijn. Tegenwoordig zijn er in de cosmetische industrie, in plaats van tests op dieren, veel alternatieve methoden. Alternatieve methoden zijn onder meer laboratoriumtests die in vitro worden uitgevoerd. Deze kunnen vegan of niet-vegan zijn. "In vitro" is overigens Latijns en betekent "binnen het glas".

Het punt is echter dat veel cosmetische ingrediënten niet alleen voor cosmetica, maar ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld amandelolie; dit wordt vaak gebruikt in cosmetische producten, maar ook bij geneesmiddelen. Volgens de wet moeten medische ingrediënten nog steeds op dieren getest worden om aan te tonen dat ze veilig zijn. Als er ten minste geen geautoriseerde alternatieve test beschikbaar is.

Deze ingrediënten worden soms op een later moment ook in cosmetica gebruikt. Het belangrijke is: ingrediënten die alleen bestemd zijn voor cosmetische producten mogen niet op dieren getest worden.

Als je dit allemaal nog volgt en er meer over wilt lezen, kan dat hier: https://www.cosmeticseurope.eu/

2. Hoe denkt essence over dierproeven?

Voor essence zijn dierproeven echt een no-go. Wij doen het niet en laten het evenmin door anderen doen. Niet in Duitsland of waar dan ook ter wereld. Dit hebben we nooit gedaan, en zullen we ook nooit gaan doen. In de contracten met onze leveranciers staat dat zij producten moeten produceren in overeenstemming met de wetgeving van de EU, en dit sluit dierproeven nadrukkelijk uit. Voor ons is dit heel vanzelfsprekend en is altijd al op vrijwillige basis gebeurd, omdat we weten dat we goede en veilige producten kunnen maken zonder dieren te hoeven laten lijden. In de cosmetische industrie zijn er jarenlang alternatieve methoden gebruikt in plaats van dierproeven.

Het is echter feitelijk onmogelijk om te bewijzen dat een cosmetisch product volledig vrij van dierproeven is. Dit geldt zonder uitzondering. De reden is dat bepaalde ingrediënten (zoals uitgelegd in vraag 1) soms al op dieren zijn getest voor medische redenen. Als er geen alternatieve methode beschikbaar is, zal de farmaceutische industrie toch gebruik moeten maken van dierproeven. Ook zijn er andere wetten van toepassing op leveranciers in landen buiten de EU. Dus het kan zijn dat een ingrediënt ergens op de wereld al wel op dieren is getest – maar sinds 2013 is dit niet meer het geval voor cosmetica die in Europa wordt verkocht.

3. Test essence grondstoffen wel op dieren?

Nee. Dit is sinds 2009 verboden in Europa, maar ook voor die tijd hebben we nooit op dieren getest of anderen de opdracht gegeven om dit te doen. Niet voor onze producten, en ook niet voor de grondstoffen. We vinden dat schoonheid geen enkele reden is om dieren te martelen. Er zijn heel veel goede ingrediënten beschikbaar zonder dierproeven.

4. Ik heb op meerdere blogs gelezen dat essence wel op dieren test. Klopt dat? Of hebben jullie wellicht in het verleden op dieren getest?

Nee. We hebben nooit dierproeven uitgevoerd of laten uitvoeren. Kijk eens verderop bij punt 2. Daar staat precies vermeld hoe essence erover denkt!

5. Is een product wel veilig als het niet op dieren is getest?

Daar hoef je je in Europa geen zorgen over te maken! Naast de regelgeving voor chemicaliën, waar een veiligheidscertificaat voor alle ingrediënten voor nodig is, beantwoordt de German Industrial Association for Personal Hygiene and Detergents (IKW) deze zelfde vraag als volgt: “Alleen producten met grondig onderzochte, en goedgekeurde, ingrediënten mogen op de markt worden verkocht. En dit zal ook altijd het geval blijven.”

Getrainde professionals bevestigen de veiligheid van onze producten. Zodat jij van je essence producten kunt genieten!

6. Kan essence vernieuwende producten lanceren zonder op dieren te testen?

essence heeft altijd al innovatieve en trendy producten gehad en we hebben nooit op dieren getest! Met behulp van alternatieve testmethoden werken wij, net als de rest van de cosmetische industrie, voortdurend aan de beoordeling of nieuwe grondstoffen werkelijk veilig voor gebruik zijn. Dus je kunt continu nieuwe en verbeterde essence producten verwachten!

7. Ook al is het testen op dieren voor cosmetische producten verboden in de EU, heb ik gehoord dat nieuwe ingrediënten wel op dieren moeten worden getest. Klopt dat?

Ten eerste, het verbod op dierproeven geldt niet alleen voor het cosmetische eindproduct, maar ook voor de grondstoffen die gebruikt worden, als ze alleen voor de cosmetische industrie gebruikt worden! De veiligheid van alle ingrediënten moet gegarandeerd worden volgens de regelgeving voor chemicaliën, en de cosmetica-industrie gebruikt alternatieve methoden in plaats van dierproeven. Als via deze alternatieve methoden niet kan worden bewezen dat een stof veilig is, zal het niet worden gebruikt.

Maar het is wel belangrijk om te weten dat veel ingrediënten ook worden gebruikt in geneesmiddelen, bijvoorbeeld. Omdat de veiligheid van een medicijn bijzonder belangrijk is, gelden hiervoor totaal andere regels. In dit geval worden ingrediënten op dieren getest als er geen alternatieve methode beschikbaar is. Ook al worden deze tests niet uitgevoerd voor de cosmetica-industrie, soms wordt dit ingrediënt later wel gebruikt bij de productie van cosmetica.

8. Als jullie een nieuw ingrediënt gebruiken bij essence – testen jullie dat op dieren?

Nee. Hier geldt sinds 2009 een verbod op in de EU. Bij essence, hebben we sowieso altijd al vrijwillig afgezien van dierproeven voor onze producten en hun ingrediënten. We houden van schoonheid, maar ook van dieren! En voor ons, gaat dit heel goed samen.

9. Is cosnova nog steeds op zoek naar nieuwe ingrediënten?

Zeker weten! Ons innovatieteam is hier verantwoordelijk voor. Zij scannen alle nieuwe ingrediënten die op de markt beschikbaar zijn, en veilig zijn om in onze essence producten te gebruiken. We willen tenslotte altijd vooruitlopen op de trends, en er zeker van zijn dat al onze producten dat beetje extra bieden!

10. Hoe zit het met essence producten die buiten de EU geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld in China? Worden die wel op dieren getest?

Nee, ook die producten worden niet op dieren getest! Ten eerste omdat we dat niet willen, en ten tweede omdat we dan wettelijk gezien onze producten hier niet zouden kunnen verkopen! Onze leveranciers moeten voldoen aan de regelgeving van het land waar de producten op de markt komen. Zo staat duidelijk vermeld in de wetgeving van de EU dat dierproeven voor cosmetische producten, en de ingrediënten ervan, strikt verboden zijn. En voor alle zekerheid hebben we aanvullende afspraken met onze leveranciers gemaakt.

Tot voor kort waren dierproeven verplicht voor producten die in China werden ingevoerd.

Daarom hebben we onze producten nooit op de Chinese markt verkocht. De online verkoop in China is niet aan deze regelgeving onderworpen. Daarom zijn onze producten daar wel online beschikbaar. De regelgeving voor de verkoop in winkels in China is gelukkig in 2021 veranderd. Sindsdien zijn dierproeven niet langer verplicht en kunnen ze worden vervangen door alternatieve testmethoden.

11. Kunnen jullie garanderen dat producten die buiten Europa gemaakt worden, niet op dieren getest zijn?

Ja, dat kunnen we, en we zijn zelfs wettelijk verplicht om dat te doen: onze leveranciers moeten voldoen aan onze strenge criteria en zijn wettelijk verplicht om in overeenstemming met de wetgeving van de EU te produceren. Hierin staat dat het verboden is om op dieren te testen. En zoals we al eerder aangaven, hebben we voor de zekerheid aanvullende afspraken met onze leveranciers gemaakt.

*in overeenstemming met de wetgeving van de EU

** Vanwege een tekort aan grondstoffen moeten we het vegan ingrediënt bessenwas in de Lash Princess False Lash Effect Mascara voor een beperkte tijd (vanaf mei 2023) vervangen door bijenwas (aangegeven op het product).