Κοινωνικές Πρωτοβουλίες

Πιστεύουμε σε εσάς.

essence Κοινωνικές πρωτοβουλίες

Πιστεύουμε σε αυτό το κορίτσι ο καθένας μας.

Νοιαζόμαστε για τον πλανήτη μας και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν. Πιστεύουμε σε κάθε άτομο, σε αυτό που μπορεί να κάνει. Από την ίδρυσή μας, έχουμε δεσμευτεί να βοηθήσουμε νέες γυναίκες και κορίτσια μέσω δωρεών και χορηγιών. Συνεργαζόμαστε με φιλανθρωπικούς οργανισμούς, από μικρά, περιφερειακά ιδρύματα έως πρωτοβουλίες παγκόσμιας αρωγής.

essence το κορίτσι των κοινωνικών πρωτοβουλιών

Ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζουμε:

  • Die Kinderklinikkonzerte e.V.
  • Die Chancenstiftung
  • Kinderdörfer in Litauen e.V.
  • Plastics for Change
  • The EcoBeautyScore Consortium (EBS)
essence Κοινωνικές Πρωτοβουλίες Υποστήριξη