Zero Waste strategie

Balení našich produktů

Chceme, aby krása byla zábavná pro vás i naši planetu.

A proto máme tolik požadavků na balení našich produktů – měly by to nejen chránit obsah, ale také vypadat skvěle, abyste si mohli užívat své oblíbené produkty na make-up. Zároveň jsme si také stanovili za cíl vyhnout se zbytečnému využívání zdrojů a používání materiálů, které jsou co nejšetrnější k životnímu prostředí.

essence zero waste strategie

Abychom zajistili, že naše obaly jsou co nejudržitelnější, věnujeme během-vývoje­produktu pozornost následujícím aspektům:

Redukce materiálu

Nejlepší způsob, jak suroviny uchovávat, je samozřejmě je vůbec nepoužívat. Při vývoji nových produktů stále více přemýšlíme o tom, jaké součásti a materiály skutečně potřebujeme.

essence zero waste strategie

Recykláty, kdykoli je to možné 

Pokud je to možné, používáme pro naše obaly recyklovatelné materiály. Recykláty jsou recyklované plasty, které již měly alespoň jeden život – tj. jsou výsledkem procesu recyklace. V zásadě platí následující: Vícenásobné použití a recyklace zlepšují udržitelnost každé recyklovatelné součásti. Používáním recyklovaných materiálů můžeme dlouhodobě ušetřit až 80 % energie a 60 % skleníkových plynů. Na našich stránkách s podrobnostmi o produktu vždy naleznete údaj o tom, jaké procento z balení produktu je vyrobeno z recyklovaného plastu.

essence zero waste strategie

Lepší recyklovatelnost

Aby bylo možné nové balení vyrobit ze starého balení, musí být balení produktu recyklovatelné. Usilovně pracujeme na tom, aby se naše obaly ještě snadněji recyklovaly. Ale je toho mnohem více, než byste si mohli myslet: Například jednotlivé součásti plastových obalů by měly být přednostně tvořeny pouze jedním typem plastu, pro který existuje také recyklační zdroj. Je na nás, abychom i nadále zlepšovali náš „Design for Recycling“, protože bez recyklace neexistuje žádný materiál pro recyklovatelné materiály.

essence zero waste strategie

Teď je řada na vás

Pomáhejte a přispívejte trošku každý den k dosažení udržitelnější budoucnosti. Co můžete udělat?

Sundejte víčko

- je to první krok!

Věřte tomu nebo ne, pokud sundáte víčko z prázdného obalu od make-upu před jeho likvidací do určeného odpadkového koše, výrazně přispíváte k procesu recyklace. Tímto způsobem lze prázdné obaly přeměnit na recylát a znovu použít v nových výrobcích jako součást recyklační smyčky.

essence zero waste strategie

Jsme v tom všichni společně

Pouze díky společné práci můžeme zachovávat cenné suroviny. Proto produkt zcela vyprázdněte a všechny součásti zlikvidujte do příslušného koše. Výrobky stačí pouze vyprázdnit, není nutné je oplachovat. Bohužel neexistují žádné celosvětově platné zásady likvidace odpadu, proto si prosím přečtěte předpisy platné ve vaší komunitě.

essence zero waste strategie